Welkom op mijn netvlies.

Translate

donderdag 17 november 2011

Nagel diagnose.

Nageldiagnose is een oude methode om de conditie van het lichaam vast te stellen. Met het verschijnen van hightech machines en onderzoek methodes in het laboratorium is deze vorm van diagnose in de vergetelheid geraakt. Dat is jammer, want een kritische blik op de nagels kan veel vertellen over de gezondheidstoestand van de mens.

Nagels zijn een bijproduct van onze weefsels. Al ons weefsel is onderling verbonden en wordt door elkaar gevoed. Dit betekent dat de conditie van de nagel de conditie van het weefsel reflecteert. De conditie van de nagel wordt niet alleen beïnvloed door de kwaliteit van het bloed en de voeding van de weefsels maar ook door emoties, stress, angst en zorgen.
Net zoals bij voetreflex en iriscopie corresponderen bepaalde nagels met bepaalde organen. Kleur, vorm, groeven en vlekken geven de conditie aan van het orgaan.
Gemiddeld groeien nagels ongeveer vier centimeter per jaar. Ziekte of een verminderde weerstand remt de nagelgroei. Je zult dus aan de nagels kunnen zien of een therapie aanslaat.
Een accurate diagnose is niet mogelijk bij regelmatig gelakte en/of bewerkte nagels en bij nagelbijters.
Nageldiagnose is geschikt om naast andere diagnosetechnieken te gebruiken.

De gezonde nagel is rozerood van kleur. Het oppervlak is glad en de nagels zijn gelijkmatig van vorm. Een normale nagel neemt ongeveer de helft van het bovenste vingerkootje in beslag. Op de vingertoppen gekeken maken de nagels een kromming van ongeveer een kwart cirkel.

De duimnagel is een indicator voor de hersenen.
De nagel van de wijsvinger is een indicator voor de longen en de dikke darm
De nagel van de middelvinger is een indicator voor de dunne darm
De nagel van de ringvinger is een indicator voor de nieren
De pinknagel is een indicator voor het hart en de vrouwelijke voortplantingsorganen.

De nagels veranderen in de loop van het leven naar de lichamelijke en geestelijke toestand van de persoon. Allereerst kijken we naar de vorm.

De vorm van de nagels zegt iets over het menstype en de eventuele zwakke punten van het lichaam.

De lange nagel neemt meer dan de helft van het bovenste vingerkootje in beslag en wijst op een ontwikkelde persoonlijkheid die neigt naar oververmoeidheid en nervositeit. De zwakke punten zijn neus, hals, keel en longen.
De korte nagel neemt minder dan de helft van het bovenste vingerkootje in beslag en wijst op een onrustige en wantrouwende persoonlijkheid die vaak last heeft van hoge bloeddruk en zwakke hartkransvaten.
Smalle nagels wijzen op een tekort aan afweer op geestelijk en lichamelijk niveau.
Brede nagels wijzen op een kritische persoonlijkheid met een sterke constitutie. Driehoekige nagels wijzen op een energieke mens die vaak ongeduldig is.
Rechthoekige nagels wijzen op een nauwkeurige persoonlijkheid.
Ovale nagels wijzen op een sterk gevoelsleven.

Tekens op de nagels wijzen op problemen in bepaalde orgaansystemen. We onderscheiden:

Lengte groeven: Komen bij veel mensen voor. Ze wijzen op een chronische belasting van de darmen en de longen. De weerstand is verzwakt. Het lichaam heeft dringend behoefte aan reinigen.
Dwarsgroeven: Verstoring van de mineraalhuishouding of een infectieziekte zoals roodvonk. Wordt ook wel gezien na een cytostaticakuur.
Gespleten nagel: in de lengterichting, niet veroorzaakt door een verwonding, wijst meestal op reumatische klachten veroorzaakt door amalgaam belasting of darmontsteking.
Witte vlekken: Calcium gebrek, al dan niet veroorzaakt door hormonale invloeden of zinkdeficiëntie, vaak is er sprake van overwerktheid en ernstige nervositeit.

Het nagelmaantje geeft informatie over de bloedsomloop. Een sterk vergroot nagelmaantje wijst op slappe vaatwanden, een extreem klein maantje wijst op een slechte bloedsomloop. Bij de meeste mensen is er alleen een nagelmaantje op de duim te zien.

Vlakke nagels: aangeboren zwakke zenuwen.
Lepelnagels: Eenzijdige voeding en ijzergebrek. Soms is er sprake van een geërfde klierstoornis.
Horlogeglasnagels: Meestal aangeboren en onveranderd aanwezig. Indien ontstaan in de loop van het leven is er sprake van een van een vrij acute ziekte. Longen, lever of nieren zijn dan in het geding.
Harde nagels: duiden op een krachtig skelet.
Slappe nagels: duiden op een zwak skelet. Deze mensen klagen vaak over rugpijn. Breekbare en splinterende nagels: Mineralen gebrek.
Afbladderende nagels: wijst op parasieten. Vaak gezien bij kinderen die last hebben van wormen.
Klauwnagels: Vaak gezien bij astma bronchiale. Zijn voornamelijk de nagels van de duim en wijsvinger aangedaan dan is de aandoening overgeërfd van vaderszijde, zijn de andere nagels aangedaan dan is het overgeërfd van moeders zijde.
Halve cirkel: Heeft het bovenaanzicht van de ringvinger nagel de vorm van een halve cirkel, dan is er sprake van nierproblematiek.
Niet ingebedde zijranden: Algehele malaise, vaak in het ademhalingsgebied.

Verkleuringen:
Bovenste helft bruin/rood onderste helft wit/blauw: Nierfunctie stoornissen.
Melkwitte nagels: Verminderde werking van de lever.
Opvallend geel: (niet te verwarren met nicotine aanslag) Lever en gal ziekten. Grijsblauw/loodkleurig: Hartziekten.

Dit artikel is bedoeld ter informatie. Een accurate diagnose m.b.v. nageldiagnose kan alleen geschieden door een erkend en geregistreerd natuurgeneeskundig therapeut. Heb je reden tot ongerustheid neem dan contact op met een (natuurgeneeskundig)arts.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten