Welkom op mijn netvlies.

Translate

zondag 31 juli 2011

maandag 25 juli 2011

Benijd succes niet en beklaag mislukking niet, want je weet niet wat succes of mislukking binnen het bestek van de ziel betekent.

Elke ziel is een meester, al herinneren sommigen niet hun afkomst of erfgoed. Toch schept iedere ziel de situatie en omstandigheden voor haar eigen hoogste bestemming en haar eigen, meest directe herinnering voor elk moment in het nu. 
Oordeel daarom niet over de weg van het karma zoals die door anderen wordt gevolgd. Benijd succes niet en beklaag mislukking niet, want je weet niet wat succes of mislukking binnen het bestek van de ziel betekent. Noem iets niet een ramp of een vreugdevolle gebeurtenis, totdat je hebt besloten of kunt getuigen hoe het wordt gebruikt. Want is één dode een ramp als de levens van duizenden worden gered? En is iemands leven wel een vreugdevolle gebeurtenis als hij enkel verdriet heeft gekend? En zelfs hierover moet je niet oordelen, maar altijd je eigen inzicht voor je houden en dat van anderen respecteren. 
Dit betekent niet dat je een roep om hulp moet negeren, noch de aandrang van je eigen ziel om aan de verandering van een of andere omstandigheid of voorwaarde te werken. Het komt erop neer etiketten en oordelen te vermijden terwijl je wat ook doet. Want iedere omstandigheid is een geschenk en in iedere ervaring schuilt een verborgen schat. 

=================================== 
Uit: Een ongewoon gesprek met God 


Het doel van de menselijke ziel is alles te ervaren, zodat zij alles kan zijn.

Je beoordeelt jezelf over je wens te leven, werkelijk te leven. Je beoordeelt jezelf over je wens te lachen, te huilen, te winnen, te verliezen... met name beoordeel je jezelf over je wens vreugde en verdriet te ervaren.
Hou er mee op jezelf te beoordelen. Bepaal wat het verlangen van de ziel is en handel daarna.
Volg de ziel.
Wat de ziel nastreeft, is het hoogste gevoel van liefde dat je je kunt voorstellen. Dat is het verlangen van de ziel. Dat is haar doel. De ziel streeft naar het gevoel. Niet naar kennis, maar naar het gevoel. Zij bezit al kennis, maar kennis is conceptueel. Het gevoel is empirisch. De ziel wil zichzelf voelen en zo zichzelf kennen door haar eigen ervaring.
Volmaakte liefde is voor het gevoel wat volmaakt wit is voor kleur. Velen denken dat wit het ontbreken van kleur is. Dat is het niet. Het is de insluiting van alle kleuren. Wit is de combinatie van alle kleuren die bestaan.
Zo is liefde ook niet ontbreken van een emotie (haat, angst, wellust, jaloezie, begeerte), maar de optelling van alle gevoelens.
Het is de totaalsom. Het opgetelde geheel. Het Al.
Indien de ziel dus volmaakte liefde wil ervaren, moet zij elk menselijk gevoel beleven.


===================================
Uit: Een ongewoon gesprek met GodEckhart Tolle

Creëer innerlijke harmonie zodat een liefdevolle ziel je gedrag leidt, in plaats van dat je ziel altijd op de tweede plaats komt.


Het loslaten van schuld en angst.

Het loslaten van angst en schuld 

Angst en schuld zijn de twee enige vijanden van de mens. 

Schuld is zinloos, en het is niet hetzelfde als spijt. 
Spijt is het gevoel dat ons vertelt dat we berouw hebben over wat we gedaan hebben en dat we het niet nog eens wensen te doen. 
Schuld is het gevoel dat ons aanklaagt voor wat we gedaan hebben en dat ons dat nooit meer laat goedmaken, ongeacht wat we doen. 
Met spijt kunnen we nog uit de voeten, maar schuld is verlammend. 

Angst is zinloos, en het is niet hetzelfde als behoedzaamheid. Behoedzaamheid is het gevoel dat ons vertelt dat we er baat bij hebben om naar links en naar rechts te kijken voordat we van de stoeprand stappen. 
Angst is het gevoel dat ons helemaal niet van de stoeprand laat stappen. 
Met behoedzaamheid kunnen we nog uit de voeten, maar angst is verlammend. 

Het leven vloeit voort uit mijn intenties voor het leven. Ik besteed Nu aandacht aan mijn intenties en laat daarbij als eerste stap op weg naar helderheid over mijn intenties schuld en angst vallen, want schuld en angst vertroebel(d)en alleen maar mijn intenties. Krabbels Hyves

Krabbel plaatjes

Wat is geluk?

Wat is geluk? De één denkt dat geluk in een tweede huis of derde vriendin zit; de ander denkt dat geluk je ‘per ongeluk’ overkomt en weer een ander gelooft er niet meer in. 'Geluk?’ gaapte een Amsterdamse politieagent ooit, ‘Daar kom ik mijn bed niet voor uit.’ Allemaal misverstanden. Geluk is in beginsel niets meer of minder dan Positief Denken over jezelf.Levenshouding ♥

Positief Denken is een levenshouding. Een levensstijl, opbouwend en creatief. Heb je het eenmaal onder de knie, dan wordt je hele leven anders. Zonder schaamte kun je met liefde over jezelf denken. Je bent niet langer afhankelijk van de mening van een ander. Moeilijkheden zullen zich blijven voordoen, maar je maakt er geen problemen meer van. Het worden mogelijkheden. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt! Oftewel, hoe je erover dènkt. De kracht van gedachten♥

Denken is de meest gebruikte, maar ook de meest onderschatte kracht die er is. Onze gedachten bepalen ons gedrag, onze persoonlijkheid en ons contact met anderen. Ze vormen de basis van ons bestaan. Gedachten zijn als zaden waaruit onze gevoelens, woorden, handelingen (gedrag) en gewoonten groeien. Positieve gedachten zullen dus positieve gevoelens, woorden, handelingen en gewoonten opleveren; negatieve gedachten zullen tot negative gevoelens, handelingen en gewoonten leiden. 

Lessen in geluk ♥

Positief denken is geen goedkope truc of een ‘keep smiling-methode’, maar een levenskunst die je jezelf eigen kunt maken door 
inzicht en oefening. Positief denken leidt op een natuurlijke manier tot innerlijk geluk.Hey World...♥"Hey world...dont give up on me .... I wont give up on you".. So let us all try to "stick around for another day or two...and believe in ourselves, each other , and Mother Earth. Thanks all!!

zondag 24 juli 2011

Life is...

♥¸¸.•*¨*•♫♪

Life is a song ... sing it.

Life is a game ... play it.

Life is a challenge ... meet it.

Life is a dream ... realize it.

Life is a sacrifice ... offer it.

Life is love ... enjoy it.


~ Sai Baba ~


nike - russia - dancer...

Question???

The most intimate question we can ask, and the one that has the most spiritual power, is this: What or who am I?

--Adyashanti


Your imagination...

Your imagination is your preview of life's coming attractions.


-Albert Einstein


The sun shines...

The sun shines not on us, but in us. The river flows not past, but through us, thrilling, tingling, vibrating every fiber and cell of the substance of our bodies, making them glide and sing. ~ John Muir


Thich Nhat Hanh...

Our own life is the instrument
with which we experiment
with truth.

Thich Nhat Hanh


Simply Positive...

Simply Positive


And do not change.

Do not divert your love from visible things.

But go on loving what is good and simple and ordinary;

animals and things and flowers,
and keep the balance true.


Opening Up...

Opening Up

The purpose of life is to live it,
to taste experience to the utmost,
to reach out eagerly and without fear
for newer and richer experience.

Eleanor Roosevelt


Freedom...

Freedom

True salvation
is freedom from negativity,
and above all
from past and future
as a psychological need.

Eckhart Tolle


Watch...


Watch your thoughts, they become words.

Watch your words, they become actions.

Watch your actions, they become habits.

Watch your habits, they become character.

Watch your character, it becomes destiny.

Patrick Overton


For those who believe...

For those who believe,
No proof is necessary.
For those who don't believe,
No proof is possible.
Anti-allergische appel. :)

Life is...

Life is...

Life is Love, enjoy it.
Life is Light, shine it.
Life is peace, show it.
Life is truth, know yours.

Life is joy, revel in it.
Life is hope, believe in it.
Life is harmony, vibrate in it.
Life is unity, connect to it.
Happiness...

Happiness Is What You Are
Happiness is not a destination, it's a journey. Happiness is not
tomorrow, it is now. Happiness is not a dependency, it is a decision.
Happiness is what you are, not what you have.


donderdag 21 juli 2011

Osho, LOVE...

‎"only few people in this world experienced real love.
these are those, which became entirely silent, entirely peacelul.
Within this silence they come into contact with their innerst being, with their soul. And as soon as you get in contact with your soul, love is no more a relationship, but somethimg accompanying you like a shadow.
From that point you are, whereever you go and with whoever you are, always fulfilled with love" - (OSHO)zondag 17 juli 2011

Oela seg hihi :)


Wordt wie gij zijt!!!


Neale Donald Walsch.

Jouw doel in menswording is om te besluiten en te verklaren, te scheppen en uit te drukken, te ervaren en te vervullen Wie jij werkelijk bent.
Om jezelf ieder moment te herscheppen als de prachtigste versie van het grootste visioen dat je ooit gehad hebt van Wie jij werkelijk bent.
Dat is jouw doel in de menswording, en dat is het doel van heel het leven.

----------------------------------------
Uit: Een derde gesprek met GodHet boek van het leven Jiddu Krishnamurti...

De geschiedenis van de mensheid zit in je, de veelomvattende ervaring, die diepgewortelde vrees, angsten, verdriet, plezier en al de geloven die de mens verzameld heeft door de eeuwen heen. Jij bent dat boek . Het wordt niet gedrukt door een uitgever. Het is niet te koop. Je kunt niet naar een psycholoog gaan want zijn boek is hetzelfde als het jouwe. En zonder dat boek zorgvuldig te lezen met geduld en zonder haast, zul je nooit in staat zijn de maatschappij waarin we leven te veranderen, die maatschappij die corrupt is en immoreel. Er is zo veel armoede, onrechtvaardigheid en nog veel meer narigheid. Ieder serieus mens zal zich bezorgd maken over hoe de wereld er nu voorstaat, met al de chaos, corruptie, oorlog - de grootste misdaad is oorlog. Om een radicale verandering in onze maatschappij en de structuur daarvan teweeg te brengen, moet je in staat zijn dit boek dat je zelf bent te lezen, daar de maatschappij waarin we leven gemaakt wordt door ons allemaal, door onze ouders, grootouders enzovoort. Alle mensen hebben deze maatschappij gecreëerd, en als de maatschappij niet veranderd wordt, zal er meer corruptie zijn, meer oorlogen en een grotere afbraak van het menselijk denkvermogen. Dus om dat boek, wat je zelf bent te kunnen lezen, moet je de kunst van het luisteren naar wat dat boek zegt, verstaan. Luisteren houdt in het niet interpreteren wat het boek zegt. Observeer het alleen maar, zoals je naar een wolk zou kijken. Je kunt niets aan die wolk doen, noch aan de palmbladeren die in de wind zwaaien, of aan de schoonheid van de ondergaande zon; je kunt er niets aan veranderen. Zo moet men de kunst van het luisteren verstaan naar wat het boek zegt. Het boek ben jij; het zal alles openbaren.
Er is een andere kunst: de kunst van het leren. Computers kunnen leren; zij kunnen geprogrammeerd worden en zij zullen herhalen wat hun verteld is. Wij ondervinden eerste, verzamelen kennis, slaan die op in de hersenen, dan ontstaan gedachten als herinnering en daarna handeling. En van dat handelen leer je. Op die manier is leren het vergaren van meer kennis. Dit is wat een denkvermogen wat waarneemt en waakzaam is steeds doet, zoals een computer. Ervaring, kennis, herinnering, gedachte, handeling - dat is wat we alsmaar doen, wat leren genoemd wordt - leren door ervaring. Dit is de geschiedenis van de mens - voortdurende uitdaging en de reactie op die uitdaging. En het boek bevat de hele kennis van de mensheid, en dat ben jij.
Misschien ben je wel heel geleerd, heb je gestudeerd, maar ik zeg dit alles in heel eenvoudige taal. Maar het woord is niet het ding. Zoals ik gezegd heb er is de kunst van het waarnemen, de kunst van het luisteren en de kunst van het leren. De mens is nooit vrij van het bekende; daardoor wordt ons leren mechanisch. De kunst van het leren houdt iets totaal anders in. Leren betekent onderzoek in de beperktheid van kennis en dan verder gaan. Laat ons het boek van het leven lezen met deze drie processen - luisteren, observeren, leren. Jij leest het boek met mij; ik lees niet jouw boek. We lezen het boek van de mensen en dat ben jij en de spreker en de rest van de mensheid. Sta hier alsjeblieft even bij stil. Als we het boek wat we zelf zijn kunnen lezen, zullen alle conflicten, al het zwoegen eindigen. Alleen zo'n denkvermogen is een religieus denkvermogen; niet een gelovend denkvermogen, niet een denken dat al de rituelen uitvoert, maar het denken dat vrij is. Als het boek helemaal gelezen is, is het alleen zo'n denkvermogen dat de zegen van de waarheid ontvangt.
Wat is het eerste hoofdstuk in dat boek? Het is jouw boek en wat is de inhoud van dat hoofdstuk? Naast het fysieke bestaan, het fysieke organisme met al het gedoe van het lichaam, ziekte, luiheid, slordigheid, het gemis van juist voedsel, goede voeding - afgezien van dat allemaal, wat is dan je eerste reactie? Je hebt misschien naar je gezicht gekeken, je haar gekamd, je gezicht gepoederd en al die dingen, maar je hebt nooit in jezelf gekeken. Als je jezelf onderzoekt, ontdek je dan niet voor jezelf dat je een tweedehands mens bent? Het is niet zo leuk om jezelf als tweedehands mens te beschouwen. Maar we zijn vol van de kennis van andere mensen - van wat iemand of een goeroe gezegd heeft, van wat Boeddha gezegd heeft, wat Christus zei, enzovoorts. Daar zijn we vol mee. En als je dan ook nog op een school, een lyceum of naar een universiteit geweest bent, hebben ze je daar weer verteld, wat je moest denken. Als je je realiseert dat je dus een tweedehands mens bent, dan kun je die tweedehands kwaliteit van het denken opzij zetten - en kijken.

Liefde...

Weet je, de mens praat eindeloos over liefde: heb je naaste lief, heb je God lief, wees vriendelijk. Maar zoals het nu is ben je net zo min vriendelijk als zachtaardig. Je bent zo op jezelf geconcentreerd, dat het je ontbreekt aan liefde. En zonder liefde is er alleen verdriet. Dat is niet zomaar een aforisme, dat je kunt nazeggen. Je moet dit ontdekken, je moet het tegenkomen. Je moet er hard voor werken. Je moet er voor werken met inzicht in jezelf, zonder ophouden, met hartstocht. Hartstocht is iets anders dan lust; wie niet weet wat hartstocht is, zal nooit de liefde kennen. Liefde kan alleen ontstaan bij totale zelfovergave. En alleen liefde kan orde tot stand brengen, een nieuwe cultuur, een nieuwe manier van leven. 

woensdag 13 juli 2011

Alles is energie...

Uit: Een ongewoon gesprek met God

Benijd succes niet en beklaag mislukking niet, want je weet niet wat succes of mislukking binnen het bestek van de ziel betekent.

Elke ziel is een meester, al herinneren sommigen niet hun afkomst of erfgoed. Toch schept iedere ziel de situatie en omstandigheden voor haar eigen hoogste bestemming en haar eigen, meest directe herinnering voor elk moment in het nu.
Oordeel daarom niet over de weg van het karma zoals die door anderen wordt gevolgd. Benijd succes niet en beklaag mislukking niet, want je weet niet wat succes of mislukking binnen het bestek van de ziel betekent.Noem iets niet een ramp of een vreugdevolle gebeurtenis, totdat je hebt besloten of kunt getuigen hoe het wordt gebruikt. Want is één dode een ramp als de levens van duizenden worden gered? En is iemands leven wel een vreugdevolle gebeurtenis als hij enkel verdriet heeft gekend? En zelfs hierover moet je niet oordelen, maar altijd je eigen inzicht voor je houden en dat van anderen respecteren.
Dit betekent niet dat je een roep om hulp moet negeren, noch de aandrang van je eigen ziel om aan de verandering van een of andere omstandigheid of voorwaarde te werken. Het komt erop neer etiketten en oordelen te vermijden terwijl je wat ook doet. Want iedere omstandigheid is een geschenk en in iedere ervaring schuilt een verborgen schat.

===================================


Uit: Een ongewoon gesprek met GodNeale Donald Walsch.

Jouw doel in menswording is om te besluiten en te verklaren, te scheppen en uit te drukken, te ervaren en te vervullen Wie jij werkelijk bent. 
Om jezelf ieder moment te herscheppen als de prachtigste versie van het grootste visioen dat je ooit gehad hebt van Wie jij werkelijk bent. 
Dat is jouw doel in de menswording, en dat is het doel van heel het leven. 

---------------------------------------- 
Uit: Een derde gesprek met God 

Wij zijn allen één...

Wij zijn allen één.
Er is genoeg.
Er is niets wat we moeten doen.

Onthoud het volgende altijd en maak er jullie mantra van:
Er is niets wat ik moet hebben, er is niets wat ik moet doen en er is niets wat ik moet zijn, behalve wat ik nu precies ben.

Dat houdt niet in dat 'hebben' en 'doen' uit jullie leven zal worden geëlimineerd. Het betekent dat wat jullie ervaren als wat jullie hebben of doen, ontspruit aan jullie wezen; en niet dat het jullie er naartoe leidt.
Als je van 'vreugde' komt, dan doe je bepaalde dingen omdat je blij bent; dit in tegenstelling tot de oude benadering die stelde dat je dingen deed waarvan je hoopte dat ze je blij zouden maken.
Als je van 'wijsheid' komt, dan doe je bepaalde dingen omdat je wijs bent, niet omdat je probeert wijsheid te verkrijgen.
Als je van 'liefde' komt, dan doe je bepaalde dingen omdat je liefde bent, niet omdat je liefde wilt hebben.
Alles verandert; alles wordt anders als je van 'zijn' komt in plaats van proberen te 'zijn'. Je kunt de weg naar 'zijn' niet even 'doen'.
Of je nu probeert 'blij', 'wijs' of 'liefde' te zijn - of probeert God te zijn - je kunt het niet 'bereiken' door het te doen. En toch is het waar dat jullie fantastische dingen zullen doen als jullie het hebben 'bereikt'.
Dat is de goddelijke dichotomie. De manier om 'er te komen' is door er 'te zijn'. Je hoeft alleen maar te zijnwaar je wilt komen! Zo eenvoudig is het. Er is niets wat je moet doen. Wil je blij zijn? Wees dan blij. Wil je wijs zijn? Wees dan wijs. Wil je liefde zijn? Wees dan liefde.
Dat is Wie jullie zijn.
Jullie zijn mijn geliefden.

----------------------------------------
Uit: Een derde gesprek met God
maandag 11 juli 2011

zondag 10 juli 2011

Can you feel...

Can you feel
that rumbling
beneath your feet?
Is it the sound
of your own
Wild Joy!
awakening?
Breathe this in
like it was all
the air you ever needed.
Immerse yourself over
and over until satiated.
Then begin the endless
cosmic dance you came here for,
at last you have arrived
at your own beginning, again.