Welkom op mijn netvlies.

Translate

woensdag 6 juni 2018

De steen: Amethist: de spirituele steen en kleur en zijn magische kracht. ♥


Schrijfsels van mijn hart naar het jou hart ♥

Het denken moet leeg zijn om helder te kunnen zien.
Zolang u uzelf niet begrijpt, zolang u uw eigen diepte niet peilt, kunt u overheerst worden en gegrepen worden in het rad van voortdurende strijd.
We krijgen er maar niet genoeg van ons af te vragen wat we zijn en wat we zouden moeten zijn .
De gewoonte om ons altijd te meten met iets of iemand
is een van de hoofdoorzaken van onze conflicten .
Waarom ons steeds met anderen vergelijken ?
Als je je met niemand vergelijkt word je wie je bent.

Je bent geen menselijk wezen dat een spirituele ervaring heeft.
Je bent een spiritueel wezen dat een menselijke ervaring heeft.

 Wanneer iedereen zijn wil zou richten op het goede, zou er niets slechts meer zijn.

Ik kan zoveel dingen worden.
Maar mezelf zijn is het belangrijkste.

"Het hart is het grootste brein van het lichaam."
♥ 
Wat men doet omdat het moet, wordt niet met liefde gedaan.
♥ 
Warme groet Happy_dancing_queen


Love...


zondag 29 april 2018

Schrijfsels van mezelf naar jou hart... ♥

Als je niet probeert jezelf te zijn, 
dan ben je al jezelf zonder iemand te zijn.
"Liefde" 
is de zuiverste vorm van energie die er bestaat. 
Ik vind dat! 

''Vergeet nooit dat je uniek bent.
Probeer jezelf te zijn
en geen kopie van iemand anders.
Ontdek waar je kracht ligt
en buit je talenten uit.
Luister niet naar mensen
die jouw keuzes belachelijk vinden.
Ga altijd je eigen weg
en kijk niet om met spijt in je hart.
Je moet risico's durven nemen
om je dromen waar te maken.
Onthoud dat er tijd genoeg is
om andere wegen in te slaan
op je reis door het leven.
Neem de tijd om de route te vinden
die het best bij jou past.

Wees niet bang een afslag te missen,
want van elke omweg
leer je weer iets nieuws.
Zeg tegen jezelf dat je er mag zijn
en dat je blij met jezelf bent.
Kies vrienden die je waarderen om jezelf.
Neem ook de tijd om in je eentje
van je eigen gezelschap te genieten.
Bedenk dat wie alleen is,
zich nog niet eenzaam hoeft te voelen.
Om te ontdekken hoe creatief je bent,
om je diepste gevoelens te leren kennen
en de vrede in je hart te vinden,
móét je zelfs alleen zijn.
Vergeet nooit dat je bijzonder bent.''Met vriendelijke groet,
Happy_dancing_queen

Een schip is het veiligst
wanneer het in de haven ligt
maar daarvoor zijn schepen
niet gebouwd.
-Paulo Coelho
*

"Liefde kan alles bereiken: het kan ziektes genezen, 
gewonde harten helen en de menselijke geest transformeren."
 - Amma
 *


Amma spreekt...

"Love is a universal religion. 
It is what society really needs. 
It should be expressed in all of our words and deeds. 
This perfect love is already within us. 
Life and love are not two separate things; 
they are one and the same.”
 -Amma


Amma spreekt. ♥


"Meditatie is zo kostbaar als goud. Het helpt je niet alleen materiële welvaart en een rustige geest te verkrijgen, maar het zal je ook spiritueel verheffen." -Amma

Amma spreekt...

"Zuivere liefde is het beste medicijn voor de moderne wereld. Dit is hetgene dat ontbreekt aan de maatschappij. De oorzaak van alle problemen, of het nu persoonlijke of globale problemen zijn, is de afwezigheid van liefde. Liefde is de bindende en verenigende factor. Liefde brengt het gevoel van eenheid tussen mensen. Het verbind een land met zijn inwoners. Liefde brengt een gevoel van eenheid terwijl haat enkel scheiding brengt. Egoïsme en haat snijden de menselijke mind in stukjes. Er is geen enkel probleem dat niet door liefde opgelost kan worden." Amma


Amma spreekt...“Moge mijn kinderen samenwerken in de geest van liefde en eenheid, en zo meer en meer bijdragen aan de samenleving. Laten we niet kijken naar de negatieve kanten en tekortkomingen van anderen. Laat ons in plaats daarvan naar binnen kijken en werken aan onze eigen tekortkomingen. We mogen nooit de taal van liefde, geduld en vergeving vergeten. Jullie hebben het allemaal in je om grootse dingen te doen. We moeten onthouden dat we geen kaarsen zijn die door anderen moeten worden ontstoken. We zijn de stralende zon, we zijn de belichaming van de Hoogste Liefde en Kracht,” - Amma

maandag 2 april 2018

De oude healer zei tegen de ziel:

Het is niet je rug die pijn doet,
maar de last die je draagt.
Het zijn niet je ogen die pijn doen,
maar het onrecht dat je ziet.
Het is niet je hoofd dat pijn doet, 
maar je gedachten die je pijn doen.
Het is niet je keel,
maar dat wat je niet durft vertellen.
Het is niet je buik,
maar je ziel die niet kan verteren wat er rond jou gebeurt.
Het is niet je lever die pijn doet,
maar de boosheid vanbinnen.
Het is niet je hart dat pijn doet, 
maar de liefde.
Het verlangen naar liefde, de liefde die je wil delen, ...
En het is liefde zelf, 
wat al deze pijn kan genezen.
Het meest krachtige medicijn!!!

bron: Spiritualiteit


zaterdag 24 maart 2018

De regenboog...♥

Een jonge vrouw zat bovenop een heuvel te kijken hoe een regenboog de hemel vulde. Ze was verrukt over de schoonheid en de intensiteit hiervan. Na een tijdje begon de regenboog te vervagen, en de vrouw maakte zich gereed om terug te gaan naar huis. De vrouw stond op om te vertrekken. Er was niet langer vreugde in haar hart, of een glimlach op haar gezicht. Regenmaker vroeg: 'Waarom heeft de vreugde je verlaten?' De jonge vrouw was verbaasd dat Regenmaker voldoende om haar gaf om dit te vragen. Verlegen antwoordde ze: 
'Het is prettig om je stem te horen, Regenmaker. Ik voel verdriet in me opkomen. De regenboog was schitterend, maar het was alleen maar een illusie. De kleuren vervaagden zodra de zon niet langer door de regendruppels scheen. En mijn geluk lijkt ook alleen maar op illusies gebaseerd te zijn. Ik word nu weer erg verdrietig.' Regenmaker luisterde. Hij sprenkelde nog een paar regendruppels rond en vroeg: 
'Is er nog steeds water? Is er nog steeds een zon? 
Zo ja, dan is de regenboog er ook nog steeds. 
Hij is alleen maar verborgen in de plooien van de tijd, en je kunt hem uitsluitend zien als de zon en de regendruppels elkaar ontmoeten en de tijd en ruimte met elkaar delen.' De jonge vrouw dacht na over de woorden van Regenmaker. Toen vroeg ze: 'Als de regenboog weg is, Regenmaker, mist de hele natuur hem dan niet?' 'Nee antwoordde Regenmaker, 'want hij is nooit weg, hij is alleen uit het zicht verdwenen. Hij is nog steeds aanwezig in de herinnering van iedereen die hem gezien heeft, en in je gedachten kun je hem ogenblikkelijk terughalen. De herinnering aan het geluk is in je geest opgesloten. 
Je hoeft die herinnering alleen maar op te roepen om het geluk weer in je hart te voelen. Dit kun je op elk moment doen waarop je bedroefd bent.' De vrouw opende haar geest en riep de herinnering van de regenboog op. En haar hart zwol op door de schoonheid ervan, alsof de regenboog vlak voor haar gezicht aanwezig was. 
'Het werkt, Regenmaker. De schoonheid van de regenboog is in mijn geheugen bewaard gebleven.' 'Ja, jonge vrouw, de herinnering aan alle schoonheid in je leven blijft in je geheugen bewaard. 
Je kunt je verdriet altijd verdrijven door jezelf in die herinneringen aan de vreugde te koesteren.' De jonge vrouw haastte zich om haar gevoelens over de schoonheid van de regenboog met anderen te delen. Tussen Hemel en Aarde.Wijsheden♥♥ spreuken...

De eerste kus wordt

niet met de mond,

maar met de ogen gegeven.

Wat je bedenkt, creeér je.

Wat je creeért, wordt je.

Wat je wordt, straal je uit.

Wat je uitstraalt, ervaar je.

Wat je bent, (be)denk je
Het woord toeval bestaat slechts omdat onze hersenen te klein zijn om alle samenhangen te

 begrijpen. Leven is eeuwig en liefde is onsterfelijk. De dood is slechts een horizon en een 

horizon is niets anders dan een grens aan ons gezichtsvermogen.
Stef Bos
Je leven leiden op basis van vaste gewoonten en oude ervaringen is alsof je onder het rijden

 alleen in de achteruitkijkspiegel kijkt, i.p.v. erop te letten waar je op af rijdt en het dan gek te 

vinden dat er klappen vallen
Moeilijkheden zijn

geen stoptekens.

Het zijn wegwijzers.

Robert H. Schuller

Macht over andere mensen

is zwakte,

vermomd als kracht.
Eckhart Tolle
De aarde was al heel lang rond

vooraleer dit

door de wetenschap"

bevestigd werd.


Elke dag van de weekKies ik er eerder voor

eruit te liggen bij anderen.

en in harmonie te zijn met mezelf

Dan erbij te horen bij anderen

en niet in harmonie te zijn

met mezelf

Portia Nelson
Met geluk is het

net zoals met gezondheid.

Als je er niets van merkt,

betekent het dat het er is.

Iwan Toergenjew
Niemand kent je zo goed als jijzelf.

Waarom dan de bevestiging zoeken bij anderen?

Ivar Mol

Open je ogen

en zie de magie van het leven,

sluit ze

en ontdek de magie in jezelf


Denken,

is de ziel die met zichzelf praat.

Plato
Vaak dromen we van

grote en verre dingen,

terwijl we schatten voorbij lopen zonder ze te zien.

Wie alleen kan blijven,

zal zich nooit alleen voelen.

R.Gervaso

Mislukt", betekent alleen maar: "Nog niet gelukt".

Een stap vooruit

wordt vaak veroorzaakt

door een schop van achteren

De schoonheid der aarde

is niet te koop;

zij behoort aan wie haar ontdekt,

haar begrijpt en

haar weet te genieten


Liefdevolle woorden kunnen

kort en makkelijk zijn

om te spreken.

Maar hun echo's zijn

waarlijk oneindig.

Moeder Theresa

Alles waar naar gekeken wordt

zonder oordeel en labels

zal getransformeerd worden.

Eckhart TolleWijsheid is voor de ziel wat gezondheid is voor het lichaam.


De illusie dat we van elkaar gescheiden zijn is een optische misvatting van ons bewustzijn.
Albert Einstein


Op weg naar de wijsheid is de eerste stap stilte; de tweede luisteren; de derde onthouden; de
 vierde oefenen; de vijfde onderwijzen aan anderen.
S.Ibn Gabirol


Er zijn geen hopeloze situaties.

Er zijn alleen mensen die ze

als hopeloos zien

Vaak proberen mensen hun leven in omgekeerde richting te leven; ze trachten meer dingen,

 meer geld te hebben en meer te doen wat ze willen, zodat ze gelukkiger zullen zijn. Maar de 

wijze waarop het in feite werkt is omgekeerd: Je moet eerst zijn, die je werkelijk bent, dan doen 

wat je moet doen, om te hebben wat je wilt.


Wees ontvankelijk als het water,

onpartijdig als het vuur,

meegaand als de lucht

en vrijgevig als de aarde

Als twee mensen

naar hetzelfde kijken,

zullen ze niet hetzelfde zien

Een ziel wordt niet oud,

alleen het omhulsel.

Ramses Shaffy
Hou van jezelf

Dan ben je nooit alleen

Een schildpad weet meer

van de wegen te vertellen


dan een haas

Kahil Gibran

Als jij wilt dat anderen

anders op jou reageren,

verander dan de manier

waarop jij reageert op anderen

De zon gaat op hetzelfde punt op


als waar ze ondergaat.

Net zoals de zon

nooit werkelijk ondergaat,

komt er ook nooit een eind

aan de reis van onze ziel...

Mansukh Patelwoensdag 31 januari 2018

Harteschrijfsels ♥

Tension is who you think you should be.
Relaxation is who you are.
Relax and trust and watch the Magic of Existence.

There is nothing that makes its way more directly into the soul than beauty. 

When the mind becomes quiet and the heart starts to open - then there are hundreds of insights!


Why trying to be special when you can simple be yourself? 

Geluk: 
Af en toe op een andere planeet gaan zitten 
en dan kijken naar de aarde. 
Kijk dan hoe mooi!*
Nothing but love there We are one 

We are one