Welkom op mijn netvlies.

Translate

zaterdag 24 maart 2018

De regenboog...♥

Een jonge vrouw zat bovenop een heuvel te kijken hoe een regenboog de hemel vulde. Ze was verrukt over de schoonheid en de intensiteit hiervan. Na een tijdje begon de regenboog te vervagen, en de vrouw maakte zich gereed om terug te gaan naar huis. De vrouw stond op om te vertrekken. Er was niet langer vreugde in haar hart, of een glimlach op haar gezicht. Regenmaker vroeg: 'Waarom heeft de vreugde je verlaten?' De jonge vrouw was verbaasd dat Regenmaker voldoende om haar gaf om dit te vragen. Verlegen antwoordde ze: 
'Het is prettig om je stem te horen, Regenmaker. Ik voel verdriet in me opkomen. De regenboog was schitterend, maar het was alleen maar een illusie. De kleuren vervaagden zodra de zon niet langer door de regendruppels scheen. En mijn geluk lijkt ook alleen maar op illusies gebaseerd te zijn. Ik word nu weer erg verdrietig.' Regenmaker luisterde. Hij sprenkelde nog een paar regendruppels rond en vroeg: 
'Is er nog steeds water? Is er nog steeds een zon? 
Zo ja, dan is de regenboog er ook nog steeds. 
Hij is alleen maar verborgen in de plooien van de tijd, en je kunt hem uitsluitend zien als de zon en de regendruppels elkaar ontmoeten en de tijd en ruimte met elkaar delen.' De jonge vrouw dacht na over de woorden van Regenmaker. Toen vroeg ze: 'Als de regenboog weg is, Regenmaker, mist de hele natuur hem dan niet?' 'Nee antwoordde Regenmaker, 'want hij is nooit weg, hij is alleen uit het zicht verdwenen. Hij is nog steeds aanwezig in de herinnering van iedereen die hem gezien heeft, en in je gedachten kun je hem ogenblikkelijk terughalen. De herinnering aan het geluk is in je geest opgesloten. 
Je hoeft die herinnering alleen maar op te roepen om het geluk weer in je hart te voelen. Dit kun je op elk moment doen waarop je bedroefd bent.' De vrouw opende haar geest en riep de herinnering van de regenboog op. En haar hart zwol op door de schoonheid ervan, alsof de regenboog vlak voor haar gezicht aanwezig was. 
'Het werkt, Regenmaker. De schoonheid van de regenboog is in mijn geheugen bewaard gebleven.' 'Ja, jonge vrouw, de herinnering aan alle schoonheid in je leven blijft in je geheugen bewaard. 
Je kunt je verdriet altijd verdrijven door jezelf in die herinneringen aan de vreugde te koesteren.' De jonge vrouw haastte zich om haar gevoelens over de schoonheid van de regenboog met anderen te delen. Tussen Hemel en Aarde.Wijsheden♥♥ spreuken...

De eerste kus wordt

niet met de mond,

maar met de ogen gegeven.

Wat je bedenkt, creeér je.

Wat je creeért, wordt je.

Wat je wordt, straal je uit.

Wat je uitstraalt, ervaar je.

Wat je bent, (be)denk je
Het woord toeval bestaat slechts omdat onze hersenen te klein zijn om alle samenhangen te

 begrijpen. Leven is eeuwig en liefde is onsterfelijk. De dood is slechts een horizon en een 

horizon is niets anders dan een grens aan ons gezichtsvermogen.
Stef Bos
Je leven leiden op basis van vaste gewoonten en oude ervaringen is alsof je onder het rijden

 alleen in de achteruitkijkspiegel kijkt, i.p.v. erop te letten waar je op af rijdt en het dan gek te 

vinden dat er klappen vallen
Moeilijkheden zijn

geen stoptekens.

Het zijn wegwijzers.

Robert H. Schuller

Macht over andere mensen

is zwakte,

vermomd als kracht.
Eckhart Tolle
De aarde was al heel lang rond

vooraleer dit

door de wetenschap"

bevestigd werd.


Elke dag van de weekKies ik er eerder voor

eruit te liggen bij anderen.

en in harmonie te zijn met mezelf

Dan erbij te horen bij anderen

en niet in harmonie te zijn

met mezelf

Portia Nelson
Met geluk is het

net zoals met gezondheid.

Als je er niets van merkt,

betekent het dat het er is.

Iwan Toergenjew
Niemand kent je zo goed als jijzelf.

Waarom dan de bevestiging zoeken bij anderen?

Ivar Mol

Open je ogen

en zie de magie van het leven,

sluit ze

en ontdek de magie in jezelf


Denken,

is de ziel die met zichzelf praat.

Plato
Vaak dromen we van

grote en verre dingen,

terwijl we schatten voorbij lopen zonder ze te zien.

Wie alleen kan blijven,

zal zich nooit alleen voelen.

R.Gervaso

Mislukt", betekent alleen maar: "Nog niet gelukt".

Een stap vooruit

wordt vaak veroorzaakt

door een schop van achteren

De schoonheid der aarde

is niet te koop;

zij behoort aan wie haar ontdekt,

haar begrijpt en

haar weet te genieten


Liefdevolle woorden kunnen

kort en makkelijk zijn

om te spreken.

Maar hun echo's zijn

waarlijk oneindig.

Moeder Theresa

Alles waar naar gekeken wordt

zonder oordeel en labels

zal getransformeerd worden.

Eckhart TolleWijsheid is voor de ziel wat gezondheid is voor het lichaam.


De illusie dat we van elkaar gescheiden zijn is een optische misvatting van ons bewustzijn.
Albert Einstein


Op weg naar de wijsheid is de eerste stap stilte; de tweede luisteren; de derde onthouden; de
 vierde oefenen; de vijfde onderwijzen aan anderen.
S.Ibn Gabirol


Er zijn geen hopeloze situaties.

Er zijn alleen mensen die ze

als hopeloos zien

Vaak proberen mensen hun leven in omgekeerde richting te leven; ze trachten meer dingen,

 meer geld te hebben en meer te doen wat ze willen, zodat ze gelukkiger zullen zijn. Maar de 

wijze waarop het in feite werkt is omgekeerd: Je moet eerst zijn, die je werkelijk bent, dan doen 

wat je moet doen, om te hebben wat je wilt.


Wees ontvankelijk als het water,

onpartijdig als het vuur,

meegaand als de lucht

en vrijgevig als de aarde

Als twee mensen

naar hetzelfde kijken,

zullen ze niet hetzelfde zien

Een ziel wordt niet oud,

alleen het omhulsel.

Ramses Shaffy
Hou van jezelf

Dan ben je nooit alleen

Een schildpad weet meer

van de wegen te vertellen


dan een haas

Kahil Gibran

Als jij wilt dat anderen

anders op jou reageren,

verander dan de manier

waarop jij reageert op anderen

De zon gaat op hetzelfde punt op


als waar ze ondergaat.

Net zoals de zon

nooit werkelijk ondergaat,

komt er ook nooit een eind

aan de reis van onze ziel...

Mansukh Patel