Welkom op mijn netvlies.

Translate

zaterdag 30 januari 2016

De regenboog..♥

Een jonge vrouw zat bovenop een heuvel te kijken hoe een regenboog de hemel vulde. Ze was verrukt over de schoonheid en de intensiteit hiervan. Na een tijdje begon de regenboog te vervagen, en de vrouw maakte zich gereed om terug te gaan naar huis. De vrouw stond op om te vertrekken. Er was niet langer vreugde in haar hart, of een glimlach op haar gezicht. Regenmaker vroeg: 'Waarom heeft de vreugde je verlaten?' De jonge vrouw was verbaasd dat Regenmaker voldoende om haar gaf om dit te vragen. Verlegen antwoordde ze: 'Het is prettig om je stem te horen, Regenmaker. Ik voel verdriet in me opkomen. De regenboog was schitterend, maar het was alleen maar een illusie. De kleuren vervaagden zodra de zon niet langer door de regendruppels scheen. En mijn geluk lijkt ook alleen maar op illusies gebaseerd te zijn. Ik word nu weer erg verdrietig.' Regenmaker luisterde. Hij sprenkelde nog een paar regendruppels rond en vroeg: 'Is er nog steeds water? Is er nog steeds een zon? Zo ja, dan is de regenboog er ook nog steeds. Hij is alleen maar verborgen in de plooien van de tijd, en je kunt hem uitsluitend zien als de zon en de regendruppels elkaar ontmoeten en de tijd en ruimte met elkaar delen.' De jonge vrouw dacht na over de woorden van Regenmaker. Toen vroeg ze: 'Als de regenboog weg is, Regenmaker, mist de hele natuur hem dan niet?' 'Nee antwoordde Regenmaker, 'want hij is nooit weg, hij is alleen uit het zicht verdwenen. Hij is nog steeds aanwezig in de herinnering van iedereen die hem gezien heeft, en in je gedachten kun je hem ogenblikkelijk terughalen. De herinnering aan het geluk is in je geest opgesloten. Je hoeft die herinnering alleen maar op te roepen om het geluk weer in je hart te voelen. Dit kun je op elk moment doen waarop je bedroefd bent.' De vrouw opende haar geest en riep de herinnering van de regenboog op. En haar hart zwol op door de schoonheid ervan, alsof de regenboog vlak voor haar gezicht aanwezig was. 'Het werkt, Regenmaker. De schoonheid van de regenboog is in mijn geheugen bewaard gebleven.' 'Ja, jonge vrouw, de herinnering aan alle schoonheid in je leven blijft in je geheugen bewaard. Je kunt je verdriet altijd verdrijven door jezelf in die herinneringen aan de vreugde te koesteren.' De jonge vrouw haastte zich om haar gevoelens over de schoonheid van de regenboog met anderen te delen. Tussen Hemel en Aarde.

 

 

woensdag 27 januari 2016

Mooi, tekstje van bij de pagina "lichtflits" ♥

Wanneer je zegt: het is moeilijk
Zeg je eigenlijk:
Ik ben niet sterk genoeg om ervoor te vechten.
Stop met zeggen dat het moeilijk is
en denk positief.
Fight for Life

dinsdag 26 januari 2016

De water drager... ♥

Een waterdrager in India had twee grote watervaten, die hij aan een juk droeg. Een van de vaten had een scheurtje, het andere vat was perkfect in orde. Wanneer de man water haalde, dan was na de lange wandeling van de rivier naar het huis van zijn meester het ene vat nog helemaal vol, terwijl het andere vat steeds slechts halfvol afgeleverd werd. 

Dit ging twee lange jaren iedere dag zo, de waterdrager bracht elke dag anderhalf vat met water naar het huis van de meester. Het goede vat was natuurlijk heel trots op z'n prestaties, terwijl het arme, gescheurde vat zich schaamde voor z'n gebrek, en zich miserabel voelde omdat hij slechts de helft kon doen, van wat hij eigenlijk zou moeten doen. 

Na twee jaar van voor zijn gevoel vol bittere teleurstelling, sprak hij op een dag de waterdrager bij de rivier aan: 

"Ik schaam mezelf diep, en wil me verontschuldigen." 

"Waarom dan?", vroeg de waterdrager, "Waarvoor schaam je je dan?" 

"In deze twee jaren heb ik, vanwege die scheur, slechts de helft van mijn inhoud af kunnen leveren en de rest is er op de weg naar het huis van de meester uitgelekt. Jij moet al het werk doen, en door mijn gebrek krijg je niet het volle pond uit je inspanningen", zei het vat. 

De waterdrager voelde het verdriet van het oude gescheurde vat en zei meevoelend: 

"Als we zo teruggaan naar het huis van de meester, let dan eens op de prachtige bloemen langs het pad." 

Inderdaad, toen het terug heuvelopwaarts ging, zag het oude gescheurde vat de warme zon schijnen op de prachtige wilde bloemen, die langs het pad groeiden en bloeiden, en dat monterde hem een beetje op. 

Maar thuisgekomen voelde hij zich toch weer verdrietig, omdat hij weer de helft van z'n inhoud weg had laten lekken, en hij excusseerde zich weer bij de waterdrager voor zijn falen. De waterdrager zei toen tegen het vat: 

"Heb je opgemerkt, dat er alleen aan jouw kant van het pad bloemen stonden, en geen enkele aan de kant van het andere vat? Dat komt, omdat ik altijd al van jouw gebrek wist, en er mijn voordeel mee heb gedaan. Ik heb aan jouw kant van het pad bloemenzaden gezaaid, en elke dag als we terugkwamen van de rivier heb jij ze water gegeven. Twee jaar lang kon ik daardoor die mooie bloemen plukken en er de tafel van mijn meester mee opfleuren. Als jij niet zo was, zoals je bent, dan had de meester niet die zegen der schoonheid in zijn huis." 

Ieder van ons heeft zijn unieke 'scheurtjes', zijn gebreken. We zijn allemaal gescheurde vaten. Maar als we ons daarvoor open stellen, dan gebruikt de Godin onze 'scheurtjes' om haar tafel te versieren. 

In het 'grote plan' van de Godin gaat niets verloren. Heb geen angst voor je tekortkomingen, ken ze, en ook jij kunt bijdragen aan de schoonheid. Weet, dat we vanuit onze zwakheden onze kracht kunnen vinden 

(bron onbekend)


zondag 24 januari 2016

Mooji spreekt...

Zoekers van Waarheid,
Wat er ook uit tijd geboren wordt,
je hoeft niet ongerust te zijn.
Laat het leven ervoor zorgen. Laat het leven zorgen voor leven.
Blijf stil en laat je geest rusten in het hart.
Maak je niet ongerust. Nu meteen behoort tot het nu.
Wees gewoon nu.
Er zijn geen verwachtingen, voorwaarden en condities.
Je bent eenvoudigweg hier. Terwijl je dit bevestigt
en je aandacht geeft aan dit eenvoudige feit,
wordt de hele wereld harmonieus
precies in je blikveld.

~ Mooji
Seekers of Truth,
Whatever is born out of time,
you need not be concerned about.
Let life take care of that. Let life take care of life.
Keep quiet and let your mind rest inside your heart.
Don't worry. Right now belongs only to now.
Just be now.
There are no demands, requirements and conditions.
You are simply here. As you confirm this
and pay attention to this simple fact,
the whole world becomes a harmony
right in front of you.

~ Mooji

♥ 

vrijdag 22 januari 2016

Osho spreekt...

Liefde respecteert zoveel, dat het vrijheid geeft.
En als liefde geen vrijheid geeft,
dan is het geen liefde,
dan is het iets anders.
Osho
 

donderdag 21 januari 2016

Wat je ook doet....

Op een dag gingen een vader en zijn zoon op reis. Vader gaf er zelf de voorkeur aan te lopen en zette zijn zoon op de rug van de ezel. Zo gingen zij op weg tot zij een paar mensen tegenkwamen die zeiden:" Zie daar de wereld op zijn kop. De jeugd heeft geen respect meer voor de ouderdom. Die gezonde jongen rijdt op een ezel, terwijl zijn arme, vermoeide vader nauwelijks vooruit komt." Toen de jongen dit hoorde stond hem het schaamrood op de kaken. Hij stapte af en stond erop dat zijn vader verder zou rijden. Zo liepen ze voort, Vader op de ezel en de jongen te voet. Even later kwamen ze weer mensen tegen die zeiden:"Moet je dat zien! Wat een ontaarde vader, die zelf lekker op de ezel zit en zijn kind laat lopen." Na dit verwijt draaide de vader zich naar zijn zoon en zei:"Kom, dan zullen we samen op de ezel rijden." Zo vervolgden ze hun weg, tot zij mensen tegenkwamen die zeiden:"Kijk , dat arme beest. Zijn rug zakt door onder het gewicht van hen beiden, wat een dierenbeulen!" Daarop zei vader tot zijn zoon:"Laten we afstappen. Het is beter dat we allebei te voet gaan, dan kan niemand ons nog verwijten maken." Zo liepen ze verder achter de ezel. Tot een stel voorbijgangers wederom commentaar leverde:"Zie wat een dwazen er op de wereld zijn. Ze lopen in de brandende zon en geen van beiden denkt eraan op de ezel te gaan zitten." Vader draaide zich om naar zijn zoon en zei:"Je hebt gezien, mijn zoon. Hoe je je ook gedraagt, op- en aanmerkingen zullen altijd je deel zijn. Leer daarom je eigen mening te volgen." 


woensdag 20 januari 2016

Schrijfsel voor jou... ♥

As you Open your heart to receive all Universal Love, 
be generous & send overflowing Love out to all that you encounter.. 
There is an infinite supply.. •

Warme groet Happy_dancing_queen

♥ 


dinsdag 19 januari 2016

Relaxing oils♥


Krishnamurti: Wie ben je?

Iemand vraagt K wie hij is. K's antwoord is vervat in bovenstaand filmpje. 

Wie ben je? Is dat een belangrijke vraag? Of zou je moeten zeggen 'Wie ben ik?', niet wie ben jij maar wie ben ik? En als ik je vertel wie ik ben welke rol speelt dat... Het is gewoon uit nieuwsgierigheid, niet? Dat is zoals een menu lezen aan een vensterraam, je moet het restaurant binnengaan en het voedsel eten. Maar gewoon buiten staan en het menu lezen zal je honger niet stillen. Dus je te vertellen wie ik ben is gewoon betekenisloos.Ten eerste ben ik niemand. Juist, dat is het dan. Zo eenvoudig ligt het.Ik ben niemand.Maar belangrijk is wie jij bent. Als ze je vragen wie je bent die vraag impliceert dat het gaat om een groot iemand, ik ga je nabootsen. De wijze hoe je praat, hoe je gaat, heo je je tanden borselt of wat dan ook. Ik ga je nabootsen.Dat behoort tot ons patroon van handelen.Er is de held, of een man die verlicht is of de goeroe, je zegt ik ga nabootsen al wat je doet, wat zo absurd gek is, begrijp je? Kinderachtig. Iemand nabootsen! Zijn we niet het resultaat van heel veel imitaties? Ja? Godsdiensten hebben gezegd...ze gebruiken niet het woord nabootsen maar 'geef jezelf over', 'volg me', 'ik ben dit ik ben dat', 'vereer me',juist? Al dit is wat je bent. Op school boots je na, kennis verwerven is een vorm van nabootsing, en vanzelfsprekend is er de mode,kort kleed, lang kleed, kort haar, lang haar, baard, geen , nabootsen, nabootsen. En ook innerlijk nabootsen, we kennen dat allemaal. Maar ontdekken wie je bent, wie jij bent, niet de spreker,dat is veel belangrijker. Om na te gaan wie je bent moet je onderzoeken. Jij bent het verhaal van de mensheid,dat is echt ....als je dat echt ziet dat geeft dat een enorme vitaliteit, energie, schoonheid, liefde. Want dan is het niet langer een kleine entiteit die aan het vechten is in een uithoek van de wereld, je bent een deel van deze gehele mensheid, die een enorme verantwoordelijkheid draagt, vitaliteit, schoonheid, liefde. Maar de meesten onder ons willen dat niet zien, want de meesten van ons zijn bezig met onszelf. Met ons eigen kleine probleem, onze kleine pijn enz... Uit die enge kring stappen, lijkt bijna onmogelijk. Want we zijn zo geconditioneerd, zo geprogrammeerd zoals de computers dat we niet iets nieuws kunnen leren. De computer kan dat, wij niet. Zie de tragedie hiervan in. De machine die we gemaakt hebben, de computer, kan veel sneller leren, oneindig meer dan ik kan, dan het brein kan. En het brein dat dat heeft uitgevonden....Dat is een ulta-intelligente machine geworden, terwijl ons brein 'n slakkegangetje gaat, traag is, mat. Want we hebben ons conform gemaakt,we hebben gehoorzaamd, we hebben gevolgd, er is de goeroe, er is de priester, er is het ritueel... volg je? En als je daartegen in opstand komt, zoals de revolutionairen en de terroristen, dan is dat nog erg oppervlakkig. Het politieke patroon veranderen, het zgn maatschappelijk patroon, de maatschappij is de verwantschap, de betrekkingen tussen mensen. We spreken over een revolutie, geen fysische, maar een psychologische revolutie waarin geen conformiteit in de diepte. We dragen broeken omdat we in dit land zijn en in India andere kleren dat is geen conformiteit, dat is iets pietluttigs, is kinderachtig. Maar innerlijk, geen gevoel van conformiteit. conformiteit is er wanneer er wordt vergeleken. Een geest totaal vrij van vergelijken. Observeren je hele geschiedenis die in je is ingebed. 
maandag 18 januari 2016

Schrijfsels van mijn hart naar het jou hart ♥

"Van jezelf houden is het begin van een levenslange romance"

-----------------------------------------------------------------------------------

Je kunt je leven niet zelf in handen nemen
als je je altijd voor jezelf loopt te verontschuldigen
en je best doet om de goedkeuring
van anderen te krijgen."

-----------------------------------------------------------------------------------

Je ziet elkaar beter met het hart
Waar het echt omgaat is met het blote oog niet te zien

-----------------------------------------------------------------------------------

Liefhebben kan gewone mensen prachtig maken.

----------------------------------------------------------------------------------

Liefhebben is het leggen van ons geluk in het geluk van een ander.

----------------------------------------------------------------------------------

Tijd is:
Te traag voor hen die wachten,
Te snel voor hen die vrezen,
Te lang voor hen die rouwen
Te kort voor hen die genieten
Maar voor hen die liefhebben, is tijd eeuwigheid.

----------------------------------------------------------------------------------

Als je compassie niet ook jezelf geldt, is die incompleet.

----------------------------------------------------------------------------------

We hoeven in de liefde alleen dit te beoefenen: elkaar loslaten.
Want vasthouden gaat ons makkelijk af we hoeven het niet te leren.

----------------------------------------------------------------------------------

Voor zover liefde vereniging is, kent het geen uitersten in afstand.

----------------------------------------------------------------------------------

Een ras: De Mens

Een geloof: De liefde

Een land: De wereld

----------------------------------------------------------------------------------

Wees de verandering die je in de wereld wilt zien.

----------------------------------------------------------------------------------

Wie liefde wil ontvangen moet zichzelf ermee vullen tot hij een magneet wordt.

----------------------------------------------------------------------------------

Leven is als de snaren van een instrument. Niet te strak, maar ook niet te los

-----------------------------------------------------------------------------------

Since love grows within you, so beauty grows.
For love is the beauty of the soul

-----------------------------------------------------------------------------------

Je kunt veel rollen spelen in je leven... Maar weet... Blijf gewoon jezelf dat is de beste rol.  

------------------------------------------------------------------------------------

Wanneer je altijd tegenwind ervaart, reis je de verkeerde kant op. 


Warme groet van,
Happy_dancing_queen

✶✿✶☮☆✶✿✶✶✿✶☮☆✶✿✶✶✿✶☮☆✶✿✶✶✿✶☮☆✶✿✶ 

zondag 17 januari 2016

Noa - beautiful that way

Smile, without a reason why Love, as if you were a child Smile, no matter what they tell you Don't listen to a word they say Cause life is beautiful that way

Tears, a tidal wave of tears Light, that slowly disappears Wait, before you close the curtain There is still another game to play And life is beautiful that way

Here with his eyes forevermore I will always be as close as you remember from before Now that you're out there on your own Remember what is real and what we dream is love alone

Keep the laughter in you eyes Soon your long awaited prize We'll forget about our sorrows And think about a brighter day Cause life is beautiful that way

We'll forget about our sorrows And think about a brighter day Cause life is beautiful that way There's still another game to play And life is beautiful that wayzaterdag 16 januari 2016

Schrijfsel van mij voor jou. ♥

Ieder mens ziet anders, spreekt anders en is anders dan anderen
De grote uitdaging op aarde is niemand meer te willen veranderen
Wetend diep van binnen dat één van de grootste lessen is op aarde
De verschillen in ieder mens te accepteren en te aanvaarden

Gelijk er zovele verschillen zijn in klanken in de muziek
Zo tevens is ieder mens op aarde uniek
De klanken die een mens kunnen breken en genezen
De klank van uw hart die gaat van u naar ieder ander wezen

Hoe is uw klank, hoe diep, hoe mooi, welke trilling kunt gij aan
Kunt gij al de fijnere klanken in uzelve toelaten en anders in het leven gaan staan
Hoe is de klank van uw stem, spreekt gij opgewekt en vrij
Of trilt uw stem van angst en gaat gij nog aan de klank van uw hart voorbij

Durft gij de klemtoon te veranderen of te spreken met de melodie die gij in wezen bent
Zodat er een gloed bijkomt die maakt dat gij de schittering in uzelve weer herkent
Dient gij de uitspraak te veranderen of te spreken op een andere toon
Of vindt gij de klanken die kwetsen of verdrietig maken nog gewoon

Weet dat iedere klank scheppend is, ieder moment
Voel diep in uzelve of gij de klank in uzelf herkent

Warme groet,
Happy_dancing_queen
 
♥ 


woensdag 13 januari 2016

Schrijfsels van mij voor jou. ♥

Alleen muziek en liefde zijn de wereldtalen,
en die hoeven niet vertaald te worden..
Hier spreekt de ene ziel tot de andere.


Zoals een zonnestraal een bloem doet opengaan, 
zo kan een vriendelijk woord een gezicht doen stralen. 


De Kus.
Een kus is een afdruk, 
die indruk maakt op de bloeddruk en
die met nadruk vraagt om een herdruk.


Wijsheid zegt me dat ik Niets ben.
Liefde zegt me dat ik Alles ben.
Tussen die twee stroomt mijn leven.


"The secret of change is to focus all of your energy, 
not on fighting the old, but on building the new." 
dinsdag 12 januari 2016

Adyashanti spreekt...

“There is a mysterious force inside that animates you. It is covered up by thoughts and the mind’s ideas about who and what you are. But all true spiritual teachings point away from a fascination with the little ‘me’ and toward a fascination with that mystery under the thoughts. This is the fertile ground for awakening. Once the mystery wakes up to itself it realizes that this is what it truly is and has always been, but it can not be described.”
-Adyashanti

Healing met olie...


maandag 11 januari 2016

Mooji spreekt...

-If there is an ‘I’ who can ‘get it’,
there will be an ‘I’ who can ‘lose it’,
and this ‘I’ is nothing but thought.
It is the most costly thought when believed in,
for it exchanges your innocence for complexity
and your spontaneity for inhibition.
~ Mooji


zondag 10 januari 2016

Goed of slecht!

Alles gebeurt zoals het gebeurt.
Alleen vanuit het beperkte
blikveld van het denken
delen we de zaken op
in 'goed' en 'slecht'.
Alle oordelen en evaluaties
zijn van het denken.
De realiteit is neutraal...
 
Warme groet Happy_dancing_queen
 
 

Geloof niets...

Geloof niets, alleen maar omdat men het je vertelt,
of omdat iets algemeens als een waarheid wordt geloofd,
omdat het door traditie is gegroeid of 
doordat je het zelf als een waarheid hebt ingebeeld.
Aanvaard slechts datgene wat je na grondig
onderzoek voor jezelf als "waar" hebt ervaren
en laat dat je eigen maatstaf zijn".

Warme groet,
Happy_dancing_queen
♥ 


Nick Vujicic verteld...zaterdag 9 januari 2016

De wet van aantrekking :

Soort zoekt soort.
 Als je je teveel aanpast aan anderen 
en je daardoor anders voordoet dan je wezenlijk bent, 
dan trek je mensen aan die niet bij je passen!

Warme groet Happy_dancing_queen

♥ 


donderdag 7 januari 2016

Mooji spreekt...

Gelukkig zijn en niet gehecht is het beste.
Gelukkig en gehecht zijn is zelden stabiel.
Je kunt van een relatie genieten, een plek, of een favoriet
ding, maar wanneer je gehecht bent,
betekent het dat je niet echt vrij bent, zie je.
Nu, te kunnen genieten zonder je te hechten is inderdaad erg zeldzaam.
Gehechtheden zorgen vaak voor verwachtingen,
projecties, afhankelijkheden, vastklampen en vervolgens,
lijden. Wie heeft dit niet mogen smaken?
Wanneer datgene waarnaar je wanhopig naar verlangt niet aanwezig is,
komt het lijden als hete zwavel uit de lucht vallen.
De wijzen weten dit werkelijk.

~ Mooji


To be happy and unattached is the best.
To be happy and attached is rarely stable.
You may enjoy a relationship, a place, or some favourite
thing, but if you are attached,
it means you are not really free, you see.
Now, to enjoy without attachment is very rare indeed.
Attachments often create expectations,
projections, independencies, clinging and consequently,
suffering. Who has not tasted this?
When the thing you desperately desire is not available,
suffering rains like hot sulphur from the skies.
The wise really know this.

~ Mooji


 

dinsdag 5 januari 2016

maandag 4 januari 2016

Mooji spreekt...

One's mind comes to a beautiful place of openness, silence and peace.
In fact, one does not create such a state;
one simply stops identifying with the projections of the conditioned mind and so comes to recognise and be one's true nature.
-Mooji