Welkom op mijn netvlies.

Translate

dinsdag 25 maart 2014

Schrijfseltjes ♥

Sometimes when you see a person cry, it's better not to ask why. Sometimes it takes only three words to make them happy again. And those three words are “I am here”


When your heart speaks, take good notes. ~Judith Campbell

A great quote for the heart chakra...Soms is er zoveel wat we voelen
maar zo weinig wat we kunnen zeggen. ♥


De mens wenst veel en toch hij heeft slechts weinig nodig! ♥Every day holds new magic. 


Winnie The Pooh en Piglet ♥

Piglet: "How do you spell love?"
Pooh: "You don't spell It, you feel It." 
Schrijfseltjes ♥

Ik leerde dat moed niet betekende dat je geen angst hebt, maar het juist overwint
 ~ Nelson Mandela.

Schrijfseltjes ♥
Je kunt veel rollen spelen in je leven... Maar weet... Blijf gewoon jezelf dat is de beste rol. 

~ Eckhart Tolle

"Most people treat the present moment as if it were an obstacle that they need to overcome. Since the present moment is life itself, it is an insane way to live."

~ Eckhart TolleSchrijfseltjes ♥

Wanneer je ziet dat iemand iets goed doet, geef hem/haar dan een compliment:
 wanneer je ziet dat iemand iets fout doet, vraag dan of je kunt helpen.Je bent pas rijk wanneer je iets bezit dat je niet kunt kopen.


zaterdag 15 maart 2014

The secret MessageA Secret Scrolls message from Rhonda Byrne
Creator of The Secret

From The Secret Daily Teachings When you exist in the great state of gratitude, you become a person who only wants to give. You become so grateful that it takes over your life, and you can't find enough opportunities in a day to give. You give joy, you give love, you give money, you give appreciation, you give compliments, and you give kindness. You give the best of yourself in your job, in your relationships, and to strangers.

You will know when you have really found true gratitude, because you will become a giver. One who is truly grateful cannot be anything else.


May the joy be with you,

Rhonda Byrne
The Secret... bringing joy to billions


De kunst van het ruziemaken.Er waren eens twee monniken die al veertig jaar bij elkaar woonden en nog nooit ruzie hadden gehad.

Nog niet één keer. Op een dag zei de ene monnik tegen de andere: 'Vind je het ook niet eens tijd worden dat we ruzie hebben, al is het maar één keer?'

'Goed,' antwoordde de andere monnik. 'laten we meteen maar beginnen. Waar zullen we eens ruzie over maken?'

'Over dit stuk brood misschien?' opperde de eerste monnik.

'Oké, laten we ruzie maken over dit brood. Hoe gaan we dat aanpakken?' vroeg de andere weer.

'Dit brood is van mij, en van mij alleen,' zei de eerste monnik.

'0 ja? Hou het dan maar,' zei de tweede monnik.

Liefde respecteert zoveel, dat het vrijheid geeft. 


En als liefde geen vrijheid geeft, 

dan is het geen liefde, 

dan is het iets anders. 

Oshodonderdag 13 maart 2014

Schrijfseltjes... ♥


Feelings are just visitors, let them come and go. ~Mooji~ 


De ogen zijn de vensters van de ziel, maar de echte visie is die van het hart.


"You do not exist to serve the illusion. The illusion exists to serve you." 


Als je zon brengt in je leven van anderen, kun je de stralen niet weghouden van jezelf.


Wie de tijd voor stilte vind,
leert de kunst van zijn kalmte bewaren.


A tear is made of
1% water
99% Feelings


'Ik wil zingen zoals vogels zingen, zonder na te denken wie er luistert of wat ze er van vinden" 
~Rumi


Denk je dat je een facelift nodig hebt, probeer het eens met een glimlach, dat is de goedkoopste manier om je gezicht te veranderen. (auteur onbekend)


Begrip is het voelen wat een ander denkt, niet het denken wat een ander voelt. (Rob van Raalten)


Verder gaan betekent niet dat je vergeet. Het betekent alleen dat je accepteert wat plaatsvond en besluit door te gaan met leven.


De geest wordt rijk door wat het ontvangt; het hart wordt rijk door wat het geeft. (auteur onbekend)


donderdag 6 maart 2014

Schrijfseltjes... ♥

Be careful to little things. The wonder of little things tells you of the perfection of the whole Uni-verse.


Love has no rules, love has values. 


Every sorrow disappears when you rest in the arms of your angel.


Love is the never-ending energy of Life.


When you start loving yourself, you stop losing yourself when loving someone else: you learn how to love without losing your self-respect.


In our lives, love is always available and endlessly present.


Time is an illusion, the past and the future are illusions. In Being nothing really happens, because the Being is the truth behind the happening: the occurrence is the illusion that hides the Being. The past and the future exist only if we think about them.


Love always is at work in our lives. 


When the mind is silent, you can listen to your heart and remember that everything is Love and that you are that Love. De langste reis die je in het leven zult maken, is die van je hoofd naar je hart .

Ik wil jullie dit zeggen met heel mijn hart: Als jullie zouden beslissen dat 'er genoeg is', dan zouden jullie alles met iedereen delen. XXX

Elk moment is een plaats waar je nog nooit geweest bent. Grtjs Els X