Welkom op mijn netvlies.

Translate

zondag 6 november 2011

Magnetiseren...

Magnetiseren:

Magnetiseren is het doorgeven van positieve energie. Het begrip is al meer dan 1000 jaar voor Christus
bekend en waarschijnlijk kwam het al voor in de tijd van de Egyptenaren. Als grondlegger van de hedendaagse Westerse vorm van paranormaal genezen moet zonder twijfel de Oostenrijkse arts dr. Frans Anton Mesmer (1734-1815) worden genoemd.

Ondanks het feit, dat zijn leer en de toepassing ( het mesmerize, het woord magnetiseren is daarvan afgeleid ) ervan al eeuwen eerder werd beschreven en toegepast.


Mesmer ontdekt, wat hij noemde, het dierlijk magnetisme. Dit is een kracht van dierlijke oorsprong, die invloed kan hebben op andere levende wezens. Deze arts ging ervan uit, dat paranormaal genezen te maken heeft met de tot nu toe onverklaarbare krachten in de mens zelf en wat eerder door velen werd gezien als bovennatuurlijk een natuurlijke verklaring heeft.


De periode Mesmer is
een van de meest belangrijke perioden uit de geschiedenis van de psychiatrie, maar ook een van de meest vergeten periodes. U zult zich afvragen waarom. Het mesmerisme is een van de eerste vormen van psychotherapie geweest en heeft op een bepaalde manier aan de basis van het hypnotisme (hypnose) bijgedragen.
Hij gaf zijn onderzoek weer in 27 stellingen, de belangrijkste zijn :
- Er bestaat overal in het universum een zeer fijne, alles verbindende doordringende kracht, een materie van onvergelijkbare fijnheid. Mesmer noemde deze stof 'fluïdum'; die het in staat stelt tot het ontvangen, uitbreiden en doorgeven ervan is het medium van deze wederzijdse werking;

Het openbaart zich in het menselijk lichaam met de eigenschappen, die overeenkomen met een magnetisch veld met gelijke en ongelijke,

tegenstelde polen ;

Ieder mens, dier en plant, kortom alles wat leeft, heeft zo'n energieveld om zich heen ( tegenwoordig beter bekend als 'aura' );


Ziekte is het gevolg van een onevenwichtige verdeling van deze energiekracht in het lichaam van de mens;


De
'genezer' kan de ziekte genezen door kosmische kracht aan te trekken en deze aan de zieke te geven door bijvoorbeeld handoplegging;

De karakteristieke werking en kracht van het dierlijk magnetisme kan aan andere, bezielde en onbezielde lichamen overgedragen worden. Beide zijn er meer of minder gevoelig voor ( hierop berust de werking van een talisman, ingestraald water etc. );


Zij werkt op zeer grote afstanden in, zonder dat zij de hulp van een als medium dienend lichaam nodig heeft ( op afstand magnetiseren );


Dit systeem zal nieuwe gezichtspunten openen omtrent het wezen van het vuur en het licht, evenals over de theorie van de aantrekkingskracht, die van eb en vloed, die van de magneet en de elektriciteit;


Met deze kennis gewapend, zal de arts in staat zijn met zekerheid over de oorsprong, de aard en de vorderingen van de meest gecompliceerde ziekte te oordelen; hij zal het laatste verhinderen en zal ze genezen ongeacht ouderdom, temperament en geslacht van de patiënt.


Met magnetiseren maakt de magnetiseur dus gebruik van de om zich heen hangende energie of energie, die hij verkrijgt via het kosmos ( via helpers of geleidegids ). Deze wordt gebundeld en wordt gericht gebruikt, daar waar het lichaam het nodig heeft en op deze manier het lichaam activeert om zichzelf te genezen.


Kortom:
magnetiseren is het geven van energie op een liefdevolle wijze, waarbij het opruimen van blokkades het belangrijkste is. Van belang is, dat de magnetiseur zelf goed in balans is en zelf geen last heeft van energieblokkades en energetisch in balans is. Ook is het van belang, dat hij goed geaard is.

De positieve energie via de magnetiseur kan gebruikt worden om de aura, het elektromagnetisch veld om ons heen in harmonie te brengen. Stagnerende energie gaat weer stromen en tekorten worden aangevuld. De negatieve energie, die vrijkomt van de patiënt wordt door de magnetiseur afgevoerd naar de aarde.


Blokkades zijn problemen, die zich bij een mens kunnen voordoen en waar men op dat ogenblik geen raad mee weet. Omdat men vaak niet weet, hoe men het moet aanpakken, wordt het probleem weggestopt en opgekropt. Men trekt op deze manier een muur op, waarachter men zich kan verstoppen. Als een blokkade langer aanhoudt, dan zet zich dat op een gegeven moment vast in het energieveld van de aura, met als gevolg, dat men ziek wordt.


Magnetiseren dus is meer dan zomaar de handen
op of boven het lichaam van de persoon te plaatsen. Iedereen kan het trachten te ontwikkelen, maar uiteindelijk zal blijken, dat de ene persoon veel betere resultaten boekt dan de ander.

Net zoals iemand b.v. beter piano kan spelen of mooier kan schilderen.

Soms vragen mensen wat het verschil is tussen b.v. magnetiseren en reiki. Veelal wordt hierop geantwoord, dat er geen verschil is en dat ieder beestje een naam moet hebben. Reiki is een techniek gekoppeld aan een filosofie; magnetiseren is een gevoel, een talent, dat ontwikkeld kan worden.

De overeenkomst is, dat men vanuit beide disciplines in staat is mensen te behandelen en hierbij resultaat te boeken. Magnetiseren wordt toegepast door een magnetiseur of "strijker". Er bestaan geen "erkende" magnetiseurs en het is dan ook aan te raden, indien u een behandeling wilt van deze paranormale geneeswijze, u goed te laten informeren door de betreffende persoon.


Hoewel de overeenkomst is, dat alle magnetiseurs magnetiseren. hebben de meeste mensen van deze beroepsgroep een aantal specialisaties; sommigen van deze behandelaars boeken b.v. goede resultaten bij spanningen en stress; anderen bij lichamelijke ziektes zoals b.v. MS; sommigen zijn gespecialiseerd in het behandelen van kinderen of vrouwen met zwangerschapsproblemen, en ga zo maar door. Een reguliere medische behandeling kan prima gecombineerd worden met deze vorm van paranormaal genezen. Overleg tussen arts en magnetiseur is vaak gewenst, doch de reguliere hulpverlening staat hier vaak niet open voor.


Er bestaan verschillende methoden van magnetiseren:


Via de handen. Een van de meest voorkomende methode, waaruit ook de woorden handoplegger en strijker vandaan komen. De kosmische energie komt bij de magnetiseur binnen via kruinchakra en via de handen wordt het uitgestraald naar degene, die onder behandeling is.

Via de handen is het mogelijk om de energie lokaal te focussen op de te behandelen lichaamsdeel of extra aandacht te geven. De trilling van die kosmische energie is gelijk aan de frequentie van de trilling van het fysiek lichaam van de magnetiseur. Deze methode is uitermate geschikt voor fysieke klachten.

Magnetiseren door concentratie.

De magnetiseur stuurt door zich te concentreren kosmische energie naar degene, die behandeld wordt en naar de plekken, die extra aandacht vereisen. Dit kunnen de diverse lagen van de aura zijn. De behandelde persoon wordt als het ware belicht door een bundel kosmische energie. De energie gaat niet via het lichaam van de magnetiseur en behoudt hierdoor zijn hogere trilling.
Deze manier van magnetiseren is duidelijk effectiever dan magnetiseren vanuit de handen.

Magnetiseren op afstand.

Met afstand wordt bedoeld, dat de magnetiseur en de patiënt niet in elkaars nabijheid zijn. Geografische afstanden kunnen door energie moeiteloos overbrugd worden. Het magnetiseren gebeurt op dezelfde wijze als bij magnetiseren door concentratie. Hierbij kan de magnetiseur zich bedienen van de hulp van een foto. 


Bron: http://magnetiseren.hyves.nl/

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten