Welkom op mijn netvlies.

Translate

zondag 26 februari 2012

Wat is heldervoelendheid?

Andere namen: ~gevoelig zijn, paranormaal voelen, helder voelen, heldervoelend, fijngevoeligheid

Heldervoelendheid is het voelen van subtiele energieën. Dit kunnen verschillende energieën zijn, de energieën van de omgeving waar je bent of de gevoelens en emoties van mensen. De energieën die waargenomen worden van de omgeving zweven als het ware op die locatie rond. Zo heeft ieder huis een andere sfeer, dat bepaald wordt door de bewoners van het huis. Deze energie kan nog lang blijven hangen als de bewoners zijn verhuist en nieuwe bewoners zijn ingetrokken.

Bij het voelen van mensen (of dieren) maak je contact met de uitstraling van die persoon. Wanneer dat contact gemaakt is bekijk je die energieën en beter is het om die niet over te nemen.

Iemand die heldervoelend is, voelt vaak maar een deel of enkele van de onderstaande mogelijkheden van het paranormaal voelen.Welke mogelijkheden zijn er?

· Voelen van energieën met de hand

· Voelen van energieën elders

· Voelen van kleuren als communicatiemiddel

· Voelen van natuurwezens

· Voelen dat iemand dood gaat (engelen)

· Voelen van anderen (gevoelens & emoties) (empathie)

· Voelen dat iemand naar je kijkt

· Voelen van dingen die bij je passen

· Schulpen

· Voelen van verwante ziel

· Ervaren dat je iets anders bent dan het lichaam

· Automatisch schrift

· ~~ Electrosensibel ~~

· Andere?· Voelen van energieën met de hand

Het voelen kan met meerdere lichaamsdelen. Sommige mensen voelen met hun handen. Dan voelt die het koud of warm worden wanneer er iets is. Ook zijn er mensen die zowel warm als koud kunnen voelen in de hand. De kou en de warmte geeft aan dat er iets niet in orde is. Wanneer een persoon warmte voelt kan die de juiste plek voelen waar het probleem zit, voelt een persoon kou dan is niet de exacte plek te voelen, maar wel algemeen het lichaamsdeel. Wat je voelt voel je in verschillende gradaties.· Voelen van energieën elders

Wanneer er enorm veel (positieve) energie naar je toe komt kan er een fijne tinteling komen in (een bepaald deel) van het hoofd. Wanneer deze energie uitermate sterk is kan in het gehele hoofd een fijne tinteling komen, die zelfs tot in de schouders voelbaar is. Ook kun je in je hoofd een negatieve (niet fijne) tinteling krijgen, wanneer iets niet goed voelt. Deze tinteling voelt anders en voelt niet zo zacht als de fijne tinteling bij positieve energie.

Ook is het mogelijk dat je op bepaalde plekken het heel erg koud gaat voelen in de onderbenen en eventueel ook de knieën en bovenbenen. Ook is het mogelijk dat je op bepaalde plekken het gevoel krijgt dat je moet knielen, omdat het heel erg zwaar wordt in de onderbenen. Ook kan het voorkomen dat het zo zwaar voelt dat het lijkt alsof je wegzakt in de grond.

Het voelen op plekken komt veelvuldig voor bij mensen. Men denkt nogal eens dat men alle energieën voelt van zo'n plek, maar meestal voelt een persoon slechts een enkele energie. Het gebeurt maar zelden dat de heldervoelende persoon alle energieën kan voelen, die er op een plek aanwezig zijn.· Voelen van kleuren als communicatiemiddel

Het voelen van kleuren houdt in dat iemand de communicatie van bijvoorbeeld een gids of geest als kleur waarneemt met het gevoel. Alle energie en informatie die binnenkomt komt als een kleur binnen (niet via de ogen maar via het gevoel). Bij alle gevoels-informatie (en energie) die tot je komt, ervaar je die als kleuren. Ieder stukje informatie (energie) heeft weer een andere kleur. Grotendeels weet men wat de betekenissen zijn van de kleuren, maar kan ook langer duren voordat dat bekend is. Er zit zeer veel informatie in die kleuren 'verstopt'. Ook waar de informatie vandaan komt is in de kleur gezien. Het is vergelijkbaar met het accent van woorden, er zitten hele kleine minuscule verschillen in de kleuren en betekenissen. Het lijkt op synesthesie, kleuren horen en klanken zien.· Voelen van natuurwezens

Op bepaalde plekken in het landschap zijn er natuurwezens aanwezig. De energie hiervan is goed te voelen, ook al kunnen ze zich onder de grond bevinden. Er is niet slechts één gevoel bij het voelen van natuurwezens. Dit komt doordat er heel veel tussenvormen zijn, die net weer iets verschillen van andere deva's. Zodoende verschilt de uitstraling die voelbaar is voor de mens per tussenvorm. Natuurwezens zijn aardewezens die heel erg verbonden zijn met de aarde.· Het voorvoelen

Het voelen dat er een bepaalde situatie komen gaat, waarbij je al weet hoe (een deel van) de situatie er uit komt te zien. Het is mogelijk dat dit letterlijk voorzien wordt op visuele wijze, maar wat ook een mogelijkheid is, is dat de energie van een situatie gevoeld wordt met het gevoel, dat de indruk van een (deel van de) situatie reeds ruimschoots voordat de situatie aanvang nam al met het gevoel opgevangen was.· Voelen dat iemand dood gaat (engelen)

Wanneer mensen doodgaan, gaat er een proces aan vooraf waarbij de mens losgemaakt wordt van zijn of haar lichaam. Dit proces kan weken duren en wordt uitgevoerd door engelen. Er zijn mensen die kunnen aanvoelen dat een ander bezig is met z'n (meestal onbewuste) sterfproces. Wat ze dan voelen is de aanwezigheid van bepaalde engelen die de mens helpen over te gaan.· Voelen van anderen (gevoelens & emoties) (empathie)

Wat een heldervoelend persoon soms ook kan (aan)voelen, zijn de de gevoelens en emoties van andere personen. Het is mogelijk dat de heldervoelende persoon die emoties oppikt en overneemt, dit kan beter niet gebeuren, omdat dit je eigen gestel beïnvloedt. Tijdens het voelen van anderen is het nodig dan de voelend persoon zelf zuiver is en leeg blijft van de emoties van de ander. Het voelen kan bij de persoon zelf en op afstand, hiervoor wordt veelal een foto gebruikt. Bij het voelen van een foto kan men soms een hartslag voelen.

Een zeer gevoelig persoon kan bijvoorbeeld voelen dat de persoon op de foto een alcoholist is. Als de gevoelige persoon zich er niet voor afschermt kan die zelf dronken raken. Ander voorbeeld is bij een persoon op een foto met maagkanker, de voelend persoon kan hier maagpijn van krijgen. Ook het direct voelen waar de pijn zit is mogelijk. Verder is het mogelijk dat er gevoeld wordt hoe de persoon werkelijk van binnen is. Naast het aanvoelen van mensen kunnen ook onder andere dieren worden aangevoeld.· Voelen dat iemand naar je kijkt

Het komt redelijk vaak voor dat mensen voelen dat er iemand naar je kijkt. De aandacht die uit gaat van de kijkende persoon wordt blijkbaar opgevangen door de bekeken persoon. De energie van het kijken prikt in het auraveld van de ander en dat wordt gevoeld.· Voelen van dingen die bij je passen

Bij een wandeling door het landschap vinden mensen wel eens steentjes (als voorbeeld). Er zijn mensen die het onbewust kunnen aanvoelen welke steentjes er op energetisch niveau bij zichzelf past, zonder men het in de gaten heeft neemt men dan bepaalde steentjes mee. Maar sommigen kunnen ook op bewuste wijze aanvoelen wat bij hun past. Het aanvoelen van dingen kan goed gebruikt worden voor bijvoorbeeld de eigen gezondheid.· Schulpen

Schulpen is wanneer een wezen door je lichaam heen gaat, van voren naar achteren of van achteren naar voren door het lichaam. Dit kan een lichtbol zijn of een entiteit die dit doet. De persoon in kwestie die dit meemaakt kan dit heel erg sterk merken, maar het kan ook wat zwakker. Over het algemeen krijgt die persoon een heerlijk gevoel over zich wanneer dit gebeurt. Het voelt heerlijk! Het wezen dat door je heen gaat is soms duidelijk voelbaar en soms ook zichtbaar. Deze ervaring is zeldzaam. Soms kan het betekenen dat een entiteit je wilt bedanken voor wat je hebt gedaan.· Voelen van verwante ziel

Met het voelen van een verwante ziel wordt bedoeld als je iemand voor het eerst ontmoet en bij die persoon het gevoel hebt dat je die al kent, dat je samen iets hebt maar niet uit dit leven. Hoe sterker die gevoel is, hoe groter de mate van verwantschap. Een voorbeeld om dit te illustreren is het volgende verhaal. Meerdere zielen worden geboren uit een kosmisch ei. De ziel die direct naast je geboren wordt is de meest verwante ziel, de ziel die hiernaast weer geboren is iets minder verwant dan de vorige en dit gaat zo door. Dus hoe dichter een andere ziel bij jouw eigen ziel geboren is, hoe verwanter deze ziel is, en hoe sterker het gevoel van herkenning zal zijn. Iemand die het meest met je verwant is wordt een tweelingziel of zielemaatje genoemd. Tweelingzielen complementeren elkaar en passen goed bij elkaar. Ook zijn er zielen die negatief aan een persoon verwant zijn, dit worden nevenzielen genoemd. Wanneer twee nevenzielen samen een relatie hebben, zuigt de een te veel energie weg bij de ander.· Ervaren dat je iets anders bent dan het lichaam

Veel mensen ervaren zichzelf als een lichaam, ze denken dat zij het lichaam zijn. Dit is niet zo. Men is er zich niet bewust van dat een mens bestaat uit een lichaam, bewustzijn en een ziel. Veel mensen weten dit wel, maar ervaren zichzelf toch als lichaam. Er zijn ook mensen die dit wel bewust ervaren. Ze voelen zich in het lichaam zitten in plaats van het lichaam te zijn. Het lichaam als een voertuig om zich hier op aarde voort te bewegen. Het lijkt dat je zweeft in het lichaam. Je kunt heel bewust het lichaam besturen, maar dit kan ook op de automatische piloot.· Automatisch schrift

Automatisch schrift is een geschreven boodschap die bv een gids of geest met jouw hand schrijft, maar het kan ook op de computer. Je hand wordt tijdelijk "overgenomen" en die schrijft (of typt) een boodschap op papier. Soms worden de berichten in andere talen neergeschreven. Het handschrift waarmee geschreven is, zal meestal afwijken van je eigen handschrift. Wanneer iemand tijdens het automatisch schrijven gaat denken over het schrijven zal dit het automatisch schrijven gaan blokkeren of verstoren. Om goed te kunnen schrijven is het nodig dat men leeg is en het vrij laat gaan.

Het lijkt een beetje op channelen (gids/entiteit via jouw laten spreken), alleen nu wordt alleen de hand gebruikt voor de boodschap.· ~~ Electrosensibel ~~

In de huidige tijd zijn er veel apparaten in huis en buitenshuis die stralingen afgeven. Bijna alle apparatuur die op het stroomnet is aangesloten heeft een bepaalde straling, van de wekkerradio tot het beeldscherm van de computer. Ook mobiele telefoons en draadloze apparatuur hebben een straling. Van deze straling kunnen mensen last krijgen en op den duur kunnen ze er niet meer tegen. Wellicht hoort het zijn van electrosensibel hier niet thuis, we vermoeden dat het geen heldervoelende eigenschap is, maar een overgevoelige reactie op straling.

Bron: http://www.leylijnen.com/heldervoelendheid.htmmaandag 13 februari 2012

Neotaam, het nieuwe aspartaam.

Een aangepaste versie van aspartaam wordt sinds kort toegevoegd aan veel levensmiddelen en staat te boek als een door de Europese Unie goedgekeurde hulpstof.
Neotaam van Monsanto werd in juli 2002 door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) stilzwijgend aanvaard als algemeen bruikbare zoetstof.
Alhoewel er nooit studies (pdf) zijn verricht naar de chemische stof keurde de FDA neotaam (E961) toch goed. Een analyse door Feingold.org liet zien dat in de MEDLINE-database slechts vier studies naar neotaam zijn opgenomen.
Twee van deze ‘studies’ bleken geen studies te zijn en de andere twee zijn gedaan door NutraSweet, nota bene het bedrijf dat neotaam produceert en verkoopt.
Formaldehyde
Neotaam is 6.000 tot 10.000 maal zoeter dan suiker en 30 tot 60 keer zoeter dan aspartaam. De stof werd in 2009 in de Europese Unie aanvaard en sinds begin 2010 ook opgenomen in de Warenwetregeling Gebruik van zoetstoffen. Neotaam mag in een grote variëteit van voedingsmiddelen gebruikt worden, zowel dranken als vaste levensmiddelen.
Deze gevaarlijke zoetstof wordt in het lichaam afgebroken tot formaldehyde. Neotaam wordt bovendien geproduceerd door de reactie van aspartaam en 3,3-dimethylbutyraldehyde, dat bij het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) te boek staat als één van de gevaarlijkste chemicaliën op Aarde.
Verantwoording
“Neotaam zorgt in het lichaam geleidelijk tot neurotoxische en immunotoxische schade door de combinatie van de metabolieten van formaldehyde en het excitotoxisch aminozuur,” schrijft HolisticMed.com
De FDA, de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zeggen dat neotaam veilig is voor gebruik. Doordat neotaam pas na langere tijd chronische schade kan veroorzaken hoeven autoriteiten nooit toe te geven dat neotaam (E961) vergif is.
Bron: Naturalnews.com
U vindt hier suikervervangende Steviaproducten in de Niburu Shop

Bron: http://niburu.nl/~r2h7xa9p/index.php?option=com_content&view=article&id=2114%3Aneotaam-het-nieuwe-aspartaam&catid=17%3Agezondheid&Itemid=30

vrijdag 10 februari 2012

Aspartaam (E951) is een kunstmatige zoetstof.

De meeste van ons wisten al dat tegenwoordig producenten, het giftige Aspartaam (E951) uit pure winstbejag aan onze voeding-, dranken- en geneesmiddelen toevoegen. Aspartaam vermindert de intelligentie , vernietigt het geheugen en je loopt het mogelijke risico tot kaalheid,Migraine,Gewrichtspijn,blindheid, hersentumoren, vele soorten kanker, constante vermoeidheid, depressie, AHD,ADD, paniek aanvallen, woede, paranoia, diabetes, epileptische insulten en kan zelfs suïcidaal gedrag veroorzaken.

De GEVAARLIJKSTE E-nummers zijn Aspartaam E951 en E-621 (smaakversterker MSG) hier door eet je bijvoorbeeld een zak chips in 1 keer helemaal leeg en het is zo slecht dat een toevallige overconsumptie hen fataal kan worden.Het zit in soepen, bouillon blokjes saladedressings,snacks,chips behalve naturel,chinees eten,vooral in fastfood,kant en klaarmaaltijden en macdonalds.

Suikervrij
Dus jij gebruikt suikervrije producten? Dan heb je wel lef! Lees eerst het onderstaande artikel, voordat u doelbewust producten gezoet met aspartaam eet of drinkt.
http://www.uitdaging.net/gezond/ephedra.html


Al in 1969 meldde een wetenschapper dat de smaakversterker MSG hersenbeschadiging bij muizen veroorzaakte.
Vier patiënten die met gediagnostiseerd fibromyalgie (reumatologischeziekte) gedurende twee tot 17 jaar, werden beschreven. Ze hadden allemaal meerdere behandelingen ondergaan met geen succes. Na het verwijderen van monosodium glutaminaat (MSG)E621 en aspartaam E951 uit hun dieet. Verdwenen binnen enkele maanden al hun symptomen, volledig of bijna volledig, Alle patiënten waren vrouwen met veel ziekteverschijnselen, voordat zij stopte met MSG. Bij allemaal kwamen de symptomen terug na het opnieuw gebruiken van MSG.
Heb het boekje "wat zit er in uw eten"een handzame gidsje bij elk e-nummer krijgt u uitgebreide informatie over de samenstelling en de risico's. Kost 10 euro maar op deze site staan ook alle e-nummers.
http://www.uitdaging.net/gezond/E-nummers.html

http://www.smaakversterkers.eu/info/producten_msg.html
http://www.uitdaging.net/gezond/E-nummers.html
lees hier over de e-nummers in het Mac donalds menu. http://www.vetvrij.com/mc-donalds-producten-vol-chemische-stoffen.html

http://www.welingelichtekringen.nl/index.php?pagina=16175#.Tq5pSucsIR0.nujij

LIGHT MAAKT DIK I.P.V DUN!
Amerikaanse onderzoekers rondden recent een studie af waar ze tien jaar aan hadden gewerkt. De conclusie was duidelijk: light frisdrank (zoals cola light) maakt dik! http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=9565


MSG (Ve-Tsin ,E621)
Deze smaakversterker die bijna overal verwerkt in is, werkt obesitas in de hand door het uitlokken van de aanmaak van ghreline, wat de eetlust opwekt.
Dr. Ka He van de University of North Carolina en Chapel Hill School of Public Health en zijn collega’s bestudeerden meer dan 750 Chinese mannen en vrouwen van de leeftijden 40 tot 59, en werden verdeeld in drie groepen waar iedere groep een ander aantal Ve-Tsin (msg E621)innam. Uit dit onderzoek, geplaatst in het tijdschrift Obesity, bleek dat degenen met de grootste Ve-Tsininname, een drie keer zo grote kans hadden op overgewicht dan degenen die deze smaakversterker niet gebruikten. Genoeg redenen om dit E-nummer uit de weg te gaan, lijkt ons.

Mopje.

De lerares vraagt aan jefke in de klas :

- welke soort vrouw zou jij later graag hebben ?
- ik wil een vrouw zoals de maan.
- Wow wat een keuze ! je wil dus dat ze mooi en rustig is.
- Nee ik wil dat ze ‘s avonds komt en ‘s morgens verdwijnt.