Welkom op mijn netvlies.

Translate

zaterdag 31 maart 2012

Mystiek hart.


Het hart heeft redenendie het verstand nimmer begrijpen kan.Zonder na te denken is het wijszonder logica bevat het allesde stille woorden die het spreektkloppen altijddag en nacht. Het hart heeft een luisterorgaandat het menselijk oor overtreft.Het wikt en weegtzonder ooit te kiezen. Het hart heeft een stemdie zich nergens op beroemt.Stiller dan stilte tussen duizend woordenfluistert het sprakeloos alles in. Het hart heeft lippen van liefdedie alle zoete kussen doen verstillenomdat het steeds de Ene kustin omhelzing van het Zelf. In ons lichaam als burchtstaat de graalbeker in het hart.Van daaruit straalt alleen maar lichtals het licht der werelden. Het hart tast als eerste alle dingen afmet onzichtbare vingertoppen vol gevoel.Als de nacht zich spreidtstraalt nog steeds het hart.


 

Kom mensenkind,luister toch naar de taal van het hartde zoete fluisterwoorden van de stiltewaarin de volheid rust van gans het Al. Kom mensenkind,nu de wereld zo verduisterd isonwetendheid zetelt op de troon der blindenonbegrip, misverstand, wrok en ruwe woordenverdwaasde geesten voedenhet vuur van haatin velden van strijd wordt aangewakkerdvelen het pad van lichtzijn kwijtgeraaktde glans van liefde dreigt te dovenwolken van boosheid door een lege hemel drijven,laat juist nu je hart spreken. Niet met de stemvan kracht en machtniet met woorden van verledenniet met de taal van valse beloftesvoor een onvervulbare toekomst,maar met de edele stemvan stilte vóór het woordde stem van waarheiddie kaarsrecht door de straten looptvan hen die dronken zijn van de werelden kreupelen van geest opwekt uit een diepe slaap. Kom mensenkind,laat spreken nu het kosmisch hartdat door stiltekamer spreekt van eigen harten klopt in boezems van liefdetaal van licht en liefde spreektvan één en éénen nogmaals éénvan vrede en vrijheidvriendschap en vreugde. O mystiek hart,zo lang verzwegen en verguisdherleid tot mechanische spiergetransplanteerd door handendie kloppend leven niet meer voelenverdrongen door hoofden vol van zichzelfverwezen naar ruimtes kleiner dan het ik,open sta ik voor uw onmetelijke liefde. O mystiek hart,verhef in deze donkere dagen onze zieltot in de hoogste hemelen der wijsheiden ver daarboven,waar hoog en laag vervloeienin een zee van licht waar geboorte en doodniet meer bestaanwaar druppel en oceaan vervloeienen het geheim van het ‘Ik Ben’altijd aanwezig is. O mystiek hart,ik voel u, ik hoor u, ik smaak u als de hartenklop van het eeuwig.
 AUM!

Marcel Messing

Openingsgedicht themadagen 2, 3 en 9 april 2011


DANCE


 Dance is an experiment, an experiment to bring your body, your mind and your soul in tune. Dance is one of the most rhythmic phenomena. If you are really dancing, there is no other activity, which creates such unity. If you are sitting, you are not using your body, you are only using your mind. If you are running very fast, if your life is in danger, you are only using your body; you ar...e not using your mind. If you are dancing you are neither sitting not running for your life. Dance is movement, a joyful movement. The body is moving, the energy is flowing, the mind is moving, and the mind is flowing. And when these are all flowing they melt into each other. You become psychosomatic. A certain alchemy stars happening.

OSHO
Love to be your prayer
 


 

maandag 26 maart 2012

Mooi filmpje van de maan‏...

Hieronder een mooi filmpje van de maan
Je kan de kwaliteit best wijzigen want standaard wordt ie afgespeeld op 360 p. Je kan gaan tot 720 p (HD beelden)

 

vrijdag 23 maart 2012

☺ ☺ ☺

 Colors are the smiles of nature.

☺ ☺ ☺
If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or objects." 

~Albert Einstein

donderdag 22 maart 2012

Engel.


 In mijn droom liep ik een winkel binnen.
Achter de toonbank stond een engel.
Ik vroeg: "Wat verkoopt u hier?".
...
"Alles wat u maar wilt," zei de engel.

"O," zei ik, "echt waar?
Ik wil graag vrede op aarde.
Geen honger en armoede meer.
Gezondheid en onderdak,
vrijheid en respect voor iedereen".

"Wacht even," zei de engel.
"U begreep me verkeerd.
Wij verkopen hier geen vruchten,
Alleen maar zaden.

Die kunt u dan zelf zaaien".maandag 19 maart 2012

Relax and trust and watch the Magic of Existence.
— Mooji


Tension is who you think you should be.
Relaxation is who you are.
— Chinese Proverb


Choice is a divine teacher, for when we choose we learn that nothing is ever put in our path without a reason. — Iyanla Vanzant


when people can walk away, let them walk. your destiny is never tied to anybody that left. ♥


Once you conquer your selfish self,
all your darkness will change to Light.
Rumi

zondag 18 maart 2012

Twee wolven...


 Een oude Cherokee indiaan geeft zijn kleinzoon onderricht over het leven.
"Binnen in me is een gevecht gaande", zegt hij tegen de jongen.

...
"Het is een afschuwelijk gevecht tussen twee wolven. De ene wolf is slecht - hij bestaat uit woede, jaloezie, verdriet, spijt, hebzucht, verwaandheid, zelfmedelijden, schuldgevoelens, wrok, minderwaardigheid, leugens, valse trots, superioriteit en ego.

De andere wolf is goed - hij is vreugde, vrede, liefde, hoop, kalmte, nederigheid, vriendelijkheid, welwillendheid, medegevoel, vrijgevigheid, waarheid, compassie en geloof. Binnen in jou woedt dezelfde strijd - en datzelfde geldt voor ieder mens."

De kleinzoon denkt daar enkele ogenblikken over na en vraagt dan aan zijn grootvader:

"Welke wolf zal het gevecht winnen?"

De oude Cherokee glimlacht en antwoordt eenvoudig:

"Degene die je voedt."
 
 

vrijdag 9 maart 2012

Osho...

Forget the past, forget the future, this moment is all.
This moment has to become your prayer, your love, your life, your death, your everything. This is it. And live courageously, don't be cowards. Don't think of consequences; only cowards think of consequences.

OSHO 

De steen op de vensterbank.


Op een keer vond een boer langs de oever van de rivier die door zijn land liep een mooie grote steen. Hij nam hem mee naar huis waar zijn kinderen er een tijdje mee speelden.
Toen ze er genoeg van hadden legden ze hem in de vensterbank en uiteindelijk werd hij door iedereen vergeten.
Een paar jaar later werd het dorp bezocht door een rondreizende monnik die onderdak zocht en door de boer werd uitgenodigd. Ze aten en keuvelden wat en de monnik had veel nieuws te vertellen over de toestand in de wereld.
De boer luisterde aandachtig en op een gegeven moment vroeg de monnik: ‘Wat doet u hier eigenlijk? Ik weet dat er een rivier is waar je aan de oever diamanten kunt vinden. Met een beetje inspanning kunt u de rijkste man ter wereld worden terwijl u hier, met hard werken in de grond, altijd arm zult blijven. U verspilt uw hele leven.’
De volgende dag vertrok de monnik, maar hij had een zaadje geplant. Een verlangen, een ambitie had zich in de geest van de boer vastgezet. Hij wilde die rivier zoeken en zei tegen zijn vrouw en kinderen: ‘Ik laat jullie alleen. Jullie moeten vijf jaar op mij wachten, dan kom ik terug.’
Maar na vijf jaar had hij nog steeds de rivieroever waar diamanten voor het oprapen lagen niet gevonden. In die vijf jaar had hij echter wel een belangrijke les geleerd. Hij wist nu wat een diamant was.
Toen hij na een lange reis weer thuiskwam op de boerderij kon hij zijn ogen niet geloven. Op de vensterbank lag de grootste ruwe diamant waarvan hij ooit gedroomd had of die hij ooit op de markt had gezien. Toen wist hij dat de rivier door zijn eigen land stroomde. En dat de grootste diamant al die tijd gewoon in zijn huis had gelegen.

Uit het boek: Lente in je hart