Welkom op mijn netvlies.

Translate

zondag 31 oktober 2010

Vergeven en loslaten.

"Bij vergeven gaat het niet over de ander,
 
maar over jou.
 
Het is het loslaten van de last die je met je meedraagt."
 
 

donderdag 28 oktober 2010

Music♥http://www.youtube.com/watch?v=u-qZcvOLWyw
http://www.youtube.com/watch?v=iaQYDsEg-EQ

   

 

De klank van uw hart.


Ieder mens ziet anders, spreekt anders en is anders dan anderen
De grote uitdaging op aarde is niemand meer te willen veranderen
Wetend diep van binnen dat één van de grootste lessen is op aarde
De verschillen in ieder mens te accepteren en te aanvaarden

Gelijk er zovele verschillen zijn in klanken in de muziek
Zo tevens is ieder mens op aarde uniek
De klanken die een mens kunnen breken en genezen
De klank van uw hart die gaat van u naar ieder ander wezen

Hoe is uw klank, hoe diep, hoe mooi, welke trilling kunt gij aan
Kunt gij al de fijnere klanken in uzelve toelaten en anders in het leven gaan staan
Hoe is de klank van uw stem, spreekt gij opgewekt en vrij
Of trilt uw stem van angst en gaat gij nog aan de klank van uw hart voorbij

Durft gij de klemtoon te veranderen of te spreken met de melodie die gij in wezen bent
Zodat er een gloed bijkomt die maakt dat gij de schittering in uzelve weer herkent
Dient gij de uitspraak te veranderen of te spreken op een andere toon
Of vindt gij de klanken die kwetsen of verdrietig maken nog gewoon

Weet dat iedere klank scheppend is, ieder moment
Voel diep in uzelve of gij de klank in uzelf herkent
Schrijfseltjes.

Zwevend...

Zwevend tussen de sterren,
gedachteloos blijven dwalen.
Wachten op de volgende dag,
hopelijk duurt het nog lang.

Elke ster is als een lichtpuntje,
een lichtpuntje in ons hoofd.
Elke ster voelt,
voelt als een beetje geluk.

Zwevend blijven dromen,
dromen over de volgende nacht.
Weer komen dwalen,
en genadeloos blijven dromen...

Schenkt.

Een zachte blik,
Een blij gelaat,
Een vriendelijk woord,
Een goede daad.
Al lijkt het weinig wat je schenkt,
Je geeft soms meer dan wat je denkt!!!
komt hij vanzelf op je schouder zitten!!!


Al wat.
Al wat goed is...
Al wat mooi is...
Alles wat jou gelukkig maakt...
Wil ik je toewensen...


Zonneschijn.
Wat voelt het leven licht...
Als de zon schijnt in je gezicht...
En misschien klinkt het wat verward...
Maar het mooist is als de zon schijnt in je hart...


Levenswijsheid.
Het is beter iets mooi te verliezen,
dan dat je het nooit hebt gehad...


Leg je hand...
Leg je hand op je hart en
voel hoe het mijne erin klopt...


Het geluk.
Het geluk bestaat niet in wat je bezit
maar wel in wat je geniet.

Geluk kun je niet kopen!
Wat een geluk!

Het geluk van een kind
begint in het hart van de moeder.

Geluk ligt altijd dichter dan je denkt.
Er bloeien toch ergens kleine bloemen
van vreugde op je weg...


Glimlach.
Glimlach naar je probleem,
dan laat het zich van de andere kant zien...
Tuur slechts zelden naar de top van je levensberg
maar geniet bij elke stap van het uitzicht.
--
Loslaten is niet afzien van of neerleggen bij.
Het is de moed hebben om de waarheid te laten geschieden.
--
Troebel water, staat stil , wordt helder.
--
Zelfontplooiing is wellicht ook goed voor je rimpels.
--
Niet het bezit, maar het genieten van het gebruik, bepaalt de waarde.
--
Als er twee wegen zijn, neem dan de moeilijke.
Want op de gemakkelijkste is het meestal dringen.
--
Elke dag is mijn beste dag.
--
Je blijft je hele leven bezig om diegene te worden die je bent.
--
De liefde kan hopen waar het verstand zou wanhopen.
--
Als de zon schijnt, hoef je geen mooi weer te spelen.
--
Eenzaamheid is alles delen met jezelf.
--
Wanneer iedereen ongelijk heeft, heeft iedereen gelijk.
--
Een relatie is niet geven en nemen maar geven en ontvangen.
--
Wij dragen in ons wonderen die we buiten onszelf zoeken.
--
Jij zult vriendelijke woorden die je hebt gezegd misschien vergeten,
 maar de ontvanger onthoudt ze een leven lang.
--
In de kleinste liefkozing is de meeste liefde vindbaar.
--
Om jezelf te vinden moet je aan je zelf denken.
--
Wanneer we op de grond vallen, doet dat pijn.
Toch hebben we de grond ook weer nodig om overeind te krabbelen.
--
Vertrouwen hebben is niet naïef,
het is de meest moedige daad die je kan stellen.
--
Er is genoeg liefde in de wereld,
maar een tekort aan ontvangers.
--
In het licht blijkt het monster vaak de schaduw van een vlinder.
--
Als je iets niet begrijpt,
Leer het dan te bewonderen.
--
Bij dezelfde omgeving leeft toch ieder in een andere wereld.
--
Het leven moet met liefde en humor worden geleefd:
liefde om het te begrijpen en humor om het te dragen.
--
Je kunt niet alles hebben.
Ik weet niet eens waar ik het zou moeten laten.
--
Als je altijd doet wat je interesseert,
is er in elk geval één persoon tevreden.
--
Mensen kunnen elk verlies verdragen
als ze maar zichzelf mogen blijven.
--
Iets niet weten is gewoonlijk een stadium
op weg naar een nieuwe kennis.
--
Twijfels moeten er zijn om de zekerheden
in het leven te onderstrepen.
--
Veel mensen doen zichzelf te kort
doordat ze niet durven afwijken
wat anderen van ze verwachten.
--
Geven is de sterkste uitdrukking van kracht.
--
Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid.
De laatste twee groeien waar de eerste heerst.
--
Het is beter op iemand te moeten wachten
-hoe lang ook-
dan op niemand meer te hoeven wachten.
--
De problemen van vandaag
zijn geschiedenis voor morgen.


Hier nog een paar leerrijke spreuken!!!
 
Luisteren is meer dan wachten tot iemand is uitgepraat.
--
Ook de beste wijn komt van vertrapte druiven!
--
Zelfs de donkerste nacht wordt verdreven door de dag.
--
Als je geen ster in de hemel kunt zijn, wees dan de zon in je huis!
--
Ervaring is de optelsom van alle vergissingen die je begaan hebt.
--
Een mens lijdt het meest door het leiden dat hij vreest.
--
Maak humor tot je vriend en lotgenoot.
--
Morgen is vandaag al weer gisteren!
--
Vertrouwen is de basis van alles.
--
Samen zijn we sterk!
--
Ademen en liefde zijn geboorte rechten.
--
Als je leven je citroenen geeft, maak er dan limonade van.
--
Ik spaar geen centen, maar mooie momenten.

Dont' dream your life...
Live your dreams...
---

Nacht of avond,
middag of morgen...
Maak je om de tijd geen zorgen...
Kraaien poten, grijze haren,
laat je drijven door de jaren...
En heb je lak aan de kalender
als je maar kunt zeggen:
IK BEN D"R!!!
---

Vriendschap is als prikkeldraad.
Je geraakt er makkelijk aan vast...
Maar als je wordt losgerukt...
Doet het verdomd zeer!!!
---

Friendship is like a glass
so handel it with care...
Once it's broken
it's hard to repair...
---

Het leven is als een geschenk dat we behouden
als wij het loslaten...
---

Moed gaat nooit uit de mode...
---

Er is altijd iemand die op je wacht!!!
---

Vraag niet om een lichtere last,
vraag om sterkere vleugels...
---

Leef want zoveel tijd heb je niet!!!
---

Wie schoonheid ziet
draagt ze in het hart...
---

Geduld is een schat in huis...
---

Mensen hebben twee wensen:
oud worden en jong blijven...
---

Wie anderen kan overwinnen is sterk.
Wie zichzelf overwint is machtig...
---

Een hart zonder liefde
is een tuin zonder bloemen...
---

De jaren leren ons veel
dat de dagen niet begrijpen...
---

De glimlach die je uitzendt,
krijg je altijd terug!!!
---

In het afscheid schuilt de geboorte
van de herinnering.
---

Wees niet bang om langzaam te gaan,
let er alleen op niet stil te staan.
---

Als de zon ook zou zeggen:
wat heb ik eraan,
zou het dikwijls donker zijn!
---

Wie de zee tot geliefde neemt,
moet de zout smaak bij de kus verdragen!!!
---

Het komt er niet op aan,
wat we zijn,
maar hoe we zijn!!!
---

En immer wenkt mij weer een nieuw begin,
in elke dag zit zon, muziek en zomer in...
---

Alleen wie door de duisternis van de nacht  is gegaan
kan het licht van de morgen naar waarde schatten...
---

Mensen zijn niet gemaakt voor een gemakkelijk leven.
Mensen willen een boeiend leven
en gemakkelijk is nooit boeiend...
---

Er schuilt dikwijls meer geluk in kleine genoegens
dan in grote gebeurtenissen.
---

Ieder mens moet trachten zelf iets te worden en te doen,
zelf iets te scheppen, zelf origineel te zijn,
met één woord zichzelf te zijn!!!
---

Een vriend is iemand die naar je toe komt,
als alle andere weggaan!!!
---

Je kunt klagen dat rozenstruiken doornen hebben
of je kan juichen dat doornstruiken rozen hebben...
---

 
It are the little things the heart remembers.
--
*I wish for you..."
Comfort on difficult days,
Smiles when sadness intrudes,
Rainbows to follow the clouds,
Laughter to kiss your lips,
Sunsets to warm your heart,
Gentle hugs when spirits sag,
Friendships to brighten your being,
Beauty for your eyes to see,
Confidence for when you doubt,
Faith so that you can believe,
Courage to know yourself,
Patience to accept the truth.
--
There will be sunshine after rain
and laughter after pain.
All you have to do is
look ahead!
--
Yesterday is historie.
Tomorrow is a mystery.
Today is a gift.
Thats why we call it the
"present."

 
*Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.


*Life is like the flame of a candle! the ups and downs is when te flame almost goes out but doesn't, because he finds he's way back to the top and there he's trying to stay there because it gives a feeling of happiness and hope! and when the flame finely goes out, he knows that he had a very nice and happy life....


 
.::Never Say I Love You-->If You Don't Realy Care::.
.::Never Talk About Feelings -->If They Aren't Realy There::.
.::Never Hold My Hand-->If You're Going To Break My Heart::.
.::Never Say You Going To-->If You Don't Plan To Start::.
.::Never Look Into My Eyes-->If Everything U Do Is A Lie::.
.::Never Say Forever-->Cuz Forever Makes Me Cry::.


*Het is beter te wensen
 dat sommige mensen
 hun eigen gebreken
 wat beter bekeken
 dan zouden ze het praten
 over anderen wel laten


*Geluk Zien Is Kijken Met Je Hart

*Denk aan al het mooie om je heen en wees blij

*Beter gekwetst worden door de waarheid, dan blij worden gemaakt met een leugen


*Weet met wie je omgaat, Voordat alles slecht gaat, Tijd terug draaien zal niet kunnen, Kies vrienden die je alles gunnen*De ware rijkdom is de rijkdom van de ziel*Ik zie een weiland, bedekt met sneeuw,
 de bomen steken hun arme zwarte takken omhoog.
 Het lijkt zo troosteloos, een eenzame meeuw,
 scheert over me heen in een grote boog.
 winter in het land, kou en ijs,
 maar mijn hart is niet koud, mijn ziel niet zwaar!
 Onder de sneeuw groeit een nieuw paradijs,
 een nieuw leven, een nieuwe lente een nieuw jaar!

May your day be uplifted
filled with sunshine and warmth
the shining rainbows of hope
the white clouds of dreams
the gentle softness of breeze
the sweet smell of fresh air

May your day be uplifted
from start to end
filled with joy and happiness
untroubled and serene

May your day be uplifted
in all that you do.
Rood hart
Diamantjes zijn zo helder
Pareltjes zijn zo fijn
Maar mooier dan die steentjes
Moet steeds in je harje zijn...
Je zult maar een ééndagsvliegje zijn en je dag niet hebben.
*
Een menigte telt veel koppen, maar weinig hersens.  
*
De meeste mensen biechten liever de zonden van anderen.  
*
Go to a woman and say this: "Yo woman!! Did you know that your father is a thief. Wanna know why ? Cause he stole all the stars in the sky and put them in your eyes."
*
The road to success is always under construction. 


Wie nooit het bittere heeft geproefd, herkent de smaak van suiker niet
...
De meeste mensen biechten liever de zonden van anderen
...
Sterf niet voor u dood bent
...
Lezen is denken met andermans hoofd
...
Gezonden willen alles, zieken willen maar één ding
...
Als je niet in het geluk gelooft zal je het nooit herkennen
...
Als je loslaat, heb je twee handen vrij
...
Niemand kan van je houden als je niet eerst van jezelf houdt
...
De nacht verbergt een wereld maar onthult een heelal
...

 
Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten.
 
'' Leven is aanvaarden wat niet te vermijden is
en de kracht in jezelf terug vinden om verder te gaan''LIEFSTE ALS IK STERF, DEK MIJ DAN TOE MET MIJN GEDROOMDE ZERK:JOUW LIPPEN EN HANDEN, EN BEGRAAF ME OOK ZO ELKE DAG DIE IK LEEF.


Earth Day: Give Earth a Hand

woensdag 27 oktober 2010

Soorten thee en zijn werking.

Lindebloesem theeJe kunt van lindebloesem speciale kruidenthee kopen. Deze stimuleert het reinigen van je lichaam dmv zweten. Heb je koorts dan doet lindethee je temperatuur dalen. Ze bevat slijmstoffen, etherische oliën, looistoffen, suikers, flavonglycosiden en andere stoffen. Slijmstoffen werken  prikkel dempend en remmen ontstekingsprocessen van de slijmvliezen. Wordt oa gebruikt bij stress, slapeloosheid, braken en maagkramp en neerslachtig-

heid / depressieve stemmingen.
Bloemen zijn zeer honingrijk. Lauw koude thee is als oogkompressen te gebruiken tegen vermoeide ogen. In de volksgeneeskunde werden de bloesems gebruikt bij buikkrampen en luchtwegproblemen en ook als urinedrijvend, krampstillend en rustgevend middel. Met houtskool en
de bast van de linde werden wonden behandeld, de bast zou een
genezende werking bij brandwonden hebben.


Venkel theeSlijmoplossend, remt bacteriegroei. Krampstillend en gas drijvend bij lichte spijsverteringsstoornissen. Venkel heeft een verzachtende invloed op de luchtwegen en is dorstlessend. Ook geschikt voor kinderen. Venkel zou het gezichtsvermogen verbeteren, een einde maken aan de hik en zieke mensen hun gezonde gelaatskleur teruggeven. Bevat een stof die weldadig werkt bij hoesten, astma, kinkhoest en verkoudheid.

Brandnetel theeBrandnetel is bloedzuiverend en helpt bij een goede vochthuishouding. Het helpt bij het verwijderen van gifstoffen uit het bloed en is ook goed voor de blaas. Daarnaast goede bron van vitamine A en C en bevat ijzer, kiezelzuur en magnesium. Ook befaamd om haar weldadige werking op de gewrichten

Kamille theeKamille is rustgevend en ondersteunt een goede spijsvertering en wordt vaak gebruikt voor mondspoelingen. Ook ondersteunt het een goede darmwerking.
Is geschikt voor dampbaden, als u verkouden bent of een voorhoofdsholte ontsteking heeft.


Salie theeSalie ondersteunt het vrouwelijk evenwicht (bij overgangsverschijnselen) en zorgt voor een natuurlijke zweetafscheiding. Desinfecterende werking in de mond en geschikt bij mondslijmvliesontstekingen, keelontstekingen en tandvleesontstekingen / bloedend tandvlees. Werkt op een zieke lever, herstelt lever en maag na een uitgebreide avond. In ons land werd salie meegekookt in de melk. Deze saliemelk werd voor het naar bed gaan gedronken om lekker te kunnen slapen.

IJzerhard thee (Verbena officinalis)Is ontspannend en zorgt voor een goede spijsvertering. Stimuleert ook de productie van moedermelk. Stimuleert de gal en lever door de bitterstoffen. Waarshuwing: Vermijdt IJzerhard gedurende de eerste maanden van de zwangerschap omdat het ook een opwekker van weeën is. Thee ervan getrokken of tot poeder vermalen zou werkzaam zijn tegen geelzucht, milt- en nierziekten, kinkhoest, tegen huiduitslag en schurft, slechte adem, tandbederf, wonden en zweren. Wordt ook nasaal gebruikt bij bijholte ontsteking (lauwe thee innemen via neus en via de mond er weer uit).
Het is een liefdeskruid en werd door de Romeinen en Druïden beschouwd als één van de meest magische kruiden. 


Anijsthee (Pimpinella anisum)Anijs bevordert de eetlust en geeft verlichting bij verkoudheid.

Pepermunt thee (Mentha x piperita)Stilt kramp gevoelens en bevordert de spijsvertering en verdrijft darmgassen.
Overmatig gebruik kan de slijmvliezen irriteren. De thee mag niet te vaak gedronken worden omdat dat op den duur nierklachten kan veroorzaken.


Goudsbloem theeWordt oa gebruikt bij tandvleesbloedingen, werkt desinfecterend en heelt kleine wondjes. Helpt ook bij dikke darmontstekingen en heeft een bloedzuiverende werking. Goudsbloem heeft dezelfde werking als Arnica, maar is minder allergisch. Het is een geliefd middel voor zijn antiseptische, ontstekingremmende en wondhelende werking.

Vrouwenmantel theeDeze thee helpt bij menstruatieklachten enwerkt regulerend bij hormoon veranderingen, (overgang, na bevalling). Is weefselherstellend.

Vlierbloesem theehelpt tegen slijmvliesontsteking en hooikoorts. Vlierbloesemthee is ook goed tegen slijmvliesontsteking in de bronchiën en bovenste luchtwegen.

Paardebloem thee
vochtafdrijvend en drijft ook urinezuur af. Teveel urinezuur kan leiden tot reumatische aandoeningen. De wortel van de paardebloem word gebruikt in theevorm, gedroogd om zweet op te wekken, het bloed te zuiveren en water af te drijven.


Rozenbottel theeRijk aan vitamine C dus ideaal bij verkoudheden en griep. Weerstandversterkend.

Duizendblad theeBevordert de doorbloeding,is kramp opheffend ook nuttig bij menstruatie klachten. Verzacht ook hoest. Te hoge dosis kan leiden tot hoofdpijn en duizeligheid.

Zoethout theeGoed voor doorbloeding en is verzachtend bij luchtweg infecties.

Smeerwortel theeHelpt bij astma aanvallen. In de plant zit allantone, dat is een stof met regenererende werking op de celweefsels.

Vlier theezweetdrijvend dus handig om bij koorts de temperatuur te drukken.
Stimuleert ook de afvoer van afvalstoffen in het lichaam.


Citroenmelisse thee   (Melissa Officinalis) Helpt tegen leveraandoeningen, hoest, astma en indigesties. De geneeskrachtige werking van deze plant is krampopheffend, kalmerend, darmgas-verdrijvend en bevordert de spijsvertering. Helpt ook tegen slapeloosheid.

BerkenbladUrinezuurdrijvende werking. Dus nuttig bij reuma  en jicht

Valeriaan theeRustgevend en troostend. Ook goed voor de nachtrust. Helpt ook bij
een opgezette maag.


Rooibos theeRooibosthee bevat veel anti-oxidanten die ‘vrije radicalen’ binden.Vrije radicalen zijn schadelijke stoffen die ontstaan tijdens het verouderingsproces en stoffen zoals alcohol, medicijnen en milieuverontreiniging.

Gember theeBereiding: kook gemberwortel in water, voeg beetje honing toe.Gember stimuleert de stofwisseling en ondersteunt de afvoer van gifstoffen en afvalstoffen, helpt bij reisziekte en misselijkheid. Verder geeft het
verlichting bij verkoudheid, griepsymptomen en verminderde weerstand.


Bonenkruid theeHelpt tegen ingewanden stoornissen en koorts en vermindert de gasvorming na het eten van peulvruchten. Brengt verlichting bij maagkramp, jicht en koliek.

Engelwortel thee (Angelica Archangelica)Vocht afdrijvend,eetlust opwekkend,maag versterkend, kalmerend en helpt tegen slapeloosheid.

Tijm thee (Thymus vulgaris)Bij verkoudheid heeft tijmthee een heilzame werking. Tijm activeert de vetverbranding, lost het slijm in de luchtwegen op en helpt je bij verkoudheid en bronchitis.

Kaneel theeKaneel heeft een gunstige werking op de bloedsuikerspiegel en cholestrol niveau.   Een stof in kaneel verbetert de werking van insulinereceptoren in vet- en spiercellen. Dat blijkt uit onderzoek van het Maryland Human Nutrition Center, een onderzoeksinstituut van het Amerikaanse ministerie van Landbouw. Volgens de onderzoekers helpt kaneel om een overschot aan glucose in het bloed te verminderen. Te lang rondlopen met zo'n overschot is schadelijk voor de nieren en leidt tot vermoeidheid, een verminderd gezichtvermogen en hartaanvallen.  

Dans filmpjes
Marcia Haydee
Marcia Haydee  (Choreografie)
Marcia Haydee werd geboren in Brazilië in 1939. Ze studeerde in Rio de Janeiro en ging daarna naar Sadler's Wells School. Later studeerde ze bij Egorova en Preobrajenska. Geregistreerd op Grand Ballet du Marquis de Cuevas in 1957 en verhuisde daarna naar Stuttgart Ballet in 1961, waar ze werd prima ballerina bevorderd in 1962. Een van de grote dance actrices van haar generatie. Gemaakt rollen in vele John Cranko balletten waaronder Romeo and Juliet (1962), Onegin (1965), Het temmen van de feeks (1969), Carmen (1971) en Voorletters RBME (1972). Ze creëerde ook rollen in balletten van MacMillan, Tetley en Neumeier.

In 1976 werd ze benoemd tot artistiek directeur van Stuttgart Ballet. In 1993 nam ze ook de richting van Santiago Ballet en uiteindelijk met pensioen gaan van beide balletten in 1995.

 
EEn Stukje Sleeping beauty:
Marcia Haydee de productie voor het Koninklijk Ballet van Vlaanderen.
Sleeping Beauty
-> Doornroosje: EEn sprookje WAAR JE van Kan blijven Dromen!
 


Mooi, Mooi, Mooi ...