Welkom op mijn netvlies.

Translate

maandag 18 mei 2015

♥ IK BEN - WIE IK BEN ♥IK BEN - WIE IK BEN

1. Ik ben wie ik ben.
Met dit lichaam en deze geest
moet ik het doen.
Dit is alles dat ik heb.
Ik kan niet meer ruilen.
Dit is blijkbaar precies
zoals ik moet zijn; zonder mij,
zoals ik op dit moment ben,
was de schepping niet volledig.
Ik houd op mezelf verwijten te maken voor dingen die ik (nog) niet kan.

2. Ik hoef niet perfect te zijn.
Ik hoef niet te kunnen wat ik niet kan.
Perfectie is stilstand en stilstand is dood.
Ik leef dus ik maak fouten.
Ik mag ook fouten maken.
Van fouten leer ik.
Sterker nog: ik ben perfect, juist omdat ik
de fouten maak die ik maak!
Zo houd ik de evolutie op gang.

3. Ik krijg precies wat ik nodig heb.
Alles helpt mij om mijn opdracht op aarde te vervullen - ook
de tegenslagen en de ziekte, de vijanden en de ruzies, de
verloren liefdes en de gebroken harten.
Als ik dat nu niet zie, zal ik het later wel zien.
Ik besef bij elk moeilijk moment, dat alles nog veel erger had
kunnen zijn.

4. Ik hoef alleen maar volstrekt eerlijk naar mezelf te zijn.
Soms moet ik selectief met de waarheid omgaan.
Totale eerlijkheid naar andere mensen is niet altijd liefdevol, integendeel.
En soms moet ik mezelf beschermen, dat is nu eenmaal zo in deze wereld.
Als ik maar niet lieg tegen mezelf; als ik maar weet wat ik doe en waarom.

5. Ik kan het nooit de hele wereld naar de zin maken.
Wat de een goed vindt, vindt de ander waardeloos.
Er zal altijd iemand zijn die mij bekritiseert; er zal altijd
iemand zijn die mij bewondert.
Ik moet maar gewoon doen wat ik voel dat ik moet doen.

6. Ik houd mijn aandacht in het nu.
Oude koeien horen in de sloot.
Alles is gebeurd, omdat het moest gebeuren, het heeft geen zin
er over te piekeren.
Ook vage fantasieën over de toekomst verspillen energie.
NU is verreweg het boeiendste, interessantste moment van mijn
leven, want alleen NU gebeurt er echt, in vlees en bloed, wat er gebeurt!
Gebruik maken van mijn geheugen en het opdiepen van nuttige
herinneringen mag, maar ik ga niet zeuren.

7. Ik houd mijn aandacht hier.
Hier is mijn geest, dus hier ben ik.
Hier is de belangrijkste plek op aarde!
Alleen hier kan ik werkelijk zien, ruiken, horen, voelen,
proeven - hier klopt mijn hart, hier haal ik adem, hier voel
ik mijn spieren onder mijn vel.
Ik ga niet zweven, geen twee dingen tegelijk doen met mijn
geest, want dan doe ik er minstens eentje half.
Ik ga me niet nodeloos druk maken over de eventuele gevoelens
en gedachten van andere mensen over mij elders.
Ik ben hier.

8. Iedereen mag van mij genieten op zijn/haar eigen wijze.
Ik ben hier nodig.
Anderen leren van mij, ik leer van anderen.
Maar hoe, dat weet ik niet altijd en dat hoef ik ook niet te
weten.
Ik laat iedereen zijn/haar oordeel over mij; positief of
negatief.
Ik mag genieten van complimenten.
Ik kan ook kritiek incasseren.
En ik hoef niet elk beeld van een ander over mij te corrigeren.

9. Ik hoef niet bang te zijn .
Ik houd mijn angsten kritisch tegen het licht.
Lijdt een mens niet het meest onder het lijden dat hij vreest en dat nooit op komt dagen?
Ik wacht rustig af en ik bereid me voor, maar ik ga niet
fantaseren over alle vreselijke dingen, die eventueel ooit
zouden kunnen gebeuren.
Dat vind ik zonde van de tijd. We zien wel!
Als alles goed gaat, heb ik gelukkig niet vergeefs geleden.
En als er wel iets akeligs gebeurt, heb ik ten minste niet
vooraf geleden.

10. Ik houd ontzettend veel van mezelf.
Daarom kan ik ook van andere mensen houden.
Net zoals ik houd van dieren, planten, bomen, rotsen.
En alles houdt van mij.
De stoel, waarop ik zit, houd van mij.
Het tijdschrift, dat ik in mijn handen heb, houd van mij.
De zon bemint mij. Dat heet, mijns inziens, emotionele intelligentie in haar ware betekenis.

Alles is Liefde en daarvan ben ik een deeltje, als een korreltje in het heelal.

Wees Blij met jezelf
En met de wereld om je heen
Manifesteer je zoals jij graag wilt
Als jouw intenties goed zijn,
twijfelt er niemand aan jouw handelingen

Warme groetjes van Happy_dancing_queen ♥ 


De klank van uw hart... ♥

Ieder mens ziet anders, spreekt anders en is anders dan anderen
De grote uitdaging op aarde is niemand meer te willen veranderen
Wetend diep van binnen dat één van de grootste lessen is op aarde
De verschillen in ieder mens te accepteren en te aanvaarden

Gelijk er zovele verschillen zijn in klanken in de muziek
Zo tevens is ieder mens op aarde uniek
De klanken die een mens kunnen breken en genezen
De klank van uw hart die gaat van u naar ieder ander wezen

Hoe is uw klank, hoe diep, hoe mooi, welke trilling kunt gij aan
Kunt gij al de fijnere klanken in uzelve toelaten en anders in het leven gaan staan
Hoe is de klank van uw stem, spreekt gij opgewekt en vrij
Of trilt uw stem van angst en gaat gij nog aan de klank van uw hart voorbij

Durft gij de klemtoon te veranderen of te spreken met de melodie die gij in wezen bent
Zodat er een gloed bijkomt die maakt dat gij de schittering in uzelve weer herkent
Dient gij de uitspraak te veranderen of te spreken op een andere toon
Of vindt gij de klanken die kwetsen of verdrietig maken nog gewoon

Weet dat iedere klank scheppend is, ieder moment
Voel diep in uzelve of gij de klank in uzelf herkent

Blessed be♥ Happy_dancing_queenzaterdag 16 mei 2015

Happy schrijfsels voor jou ♥ ♥ ♥

Geloof niets,
alleen maar omdat men het je verteld,
of omdat iets algemeens als een
waarheid wordt gelooft, of omdat
het door traditie is gegroeid
of doordat je het zelf
als een waarheid hebt ingebeeld.
Aanvaard slechts datgene
wat je na grondig onderzoek
voor jezelf als 'waar' hebt ervaren
en laat dat je eigen maatstaf zijn.
♥ Boeddha ♥Alles gebeurt zoals het gebeurt.
Alleen vanuit het beperkte
blikveld van het denken
delen we de zaken op
in 'goed' en 'slecht'.
Alle oordelen en evaluaties
zijn van het denken.
De realiteit is neutraal.De ware Liefde blijkt niet iemand te zijn die aan al je eisen voldoet,
 maar iemand bij wie je al je eisen als vanzelf loslaat~

♥ Zotjes zijn is gewoon vreugdig zijn. ♥

En hij fluisterde:

Wees groots...
 
En speel het spel van je leven van binnenuit,

alleen dan kun je de de echte betekenis voelen van waar geluk.

 

Dagdromen, door mensen heen kijken, staren en dagdromen...
Warme groet happy_dancing_queen ♥


donderdag 14 mei 2015

“BREATHING in ... BREATHING out ... ♥

“BREATHING in, I calm body and mind.
BREATHING out, I smile.
Dwelling in the present moment
I know this is the only moment.”

"Breathing in, 
I am aware of the waves in my life. 
Breathing out,
 I find my peaceful center amidst the challenges of the moment."

― Thich Nhat Hanh

zaterdag 9 mei 2015

Verliefd of te gehecht?

“Ben ik echt verliefd, of ben ik te gehecht?’ Denk na over deze vraag, zo diep als je kunt. De meeste mensen snakken naar gehechtheid, niet naar echte liefde. Op een bepaalde manier bedriegen we onszelf. We vergissen ons en denken dat gehechtheid liefde is. Liefde is het centrum en gehechtheid is de omtrek. Streef naar het centrum.”

 – Amma (Mata Amritanandamayi)

VAN DE ZON LEREN OM TE WARMEN...

Van de wolken leren om te zweven

Van de wind leren om impulsen te geven

Van de vogels leren om hoogte te winnen

Van de bomen leren om standvastig te zijn

Van de bloemen leren om te schitteren

Van de stenen leren om te blijven

Van de struiken leren om in het voorjaar te vernieuwen

Van de bladeren leren om in de herfst los te laten

Van de storm hartstocht leren

Van de regen leren te vervloeien

Van de aarde leren ontvankelijk te zijn

Van de maan leren te veranderen

Van de sterren leren één onder velen te zijn

Van de jaargetijden leren dat het leven

telkens opnieuw begint

Ute Lautendorf 

Bron: http://www.susanmarlettahart.nl/

vrijdag 8 mei 2015

Verhaaltje...

De vogel...

Op een dag zagen de mensen een prachtige vogel. Zijn veren waren diep blauw; zijn vleugels waren fel rood. Hij zong als een nachtegaal. Hij vloog als een paradijsvogel. Hij keek als een kolibrie.
Iedereen dacht dat het een heilige vogel was.
De koning van Lu gaf zijn mannen opdracht de heilige vogel te vangen.
De koning was van plan hem een plaats te geven in zijn vooroudertempel.
De heilige vogel kreeg alles wat hij maar wilde. Zijn kooi was van puur goud en fijn zilver.
Muzikanten maakten muziek voor hem. Danseressen dansten voor hem. Dichters zeiden gedichten voor de vogel. Vertellers vertelden de heilige vogel verhalen. De koning liet het lekkerste eten voor de vogel klaarmaken: gebraden varken, geparfumeerde rijst, geurige thee. Maar de vogel in zijn kooi at niet.
Hij keek niet naar de danseressen. Hij luisterde niet naar de dichters en vertellers. Hij wilde geen muziek horen. Zijn diepblauwe veren werden flets. Zijn felrode vleugels verbleekten.
In zijn kleine kooi kon de vogel niet vliegen als een paradijsvogel.
Hij had geen zin meer in zingen als een nachtegaal.
Zijn ogen leken op ogen van een doodzieke mus. Na drie dagen gevangenschap stierf de vogel.
De koning was ontroostbaar. Hij begreep even niet waarom de vogel was doodgegaan. Hij had hem toch precies zo behandeld als hij zelf behandeld wilde worden.
En de vraag kwam bij hem op: “Leef ik niet ook in gevangenschap?”

Een kort verhaaltje om even na te denken...

De schoenen van Ghandi.

Ghandi Mahatma Ghandi stapt op een dag op de trein in India. Terwijl hij instapt, verliest hij een van zijn schoenen. De schoen belandt vlak naast het spoor.

Omdat de trein begint te rijden, kan Ghandi zijn schoen niet meer pakken. Kalm doet hij ook zijn andere schoen uit en gooit die beheerst naar de andere schoen. Hij landt er vlak naast.

Een medepassagier vraagt Ghandi verbaasd waarom hij dat doet.

Ghandi glimlacht. "De arme man die mijn verloren schoen langs het spoor vindt, vindt nu een paar dat hij kan gebruiken."


Een wijs verhaaltje.♥

Plotseling kwam een kennis opgewonden naar haar toe en zei:
' ik moet je iets vertellen over je vriend die...'

'Ho eens even', onderbrak ze haar, 'heb je datgene wat je mij wil zeggen
gezeefd door de drie zeven?'

'Wat voor drie zeven?' vroeg de kennis verbaasd.
'Laten we het proberen' stelde ze voor.

'De EERSTE zeef is de WAARHEID.
Heb je onderzocht of alles wat je zeggen wilt waar is?'
'Nee, ik hoorde het vertellen en...'

'Ah juist! Dan is het toch zeker wel door de TWEEDE zeef gegaan?
De zeef van het GOEDE.
Is het iets goeds wat je over mijn vriend wilt vertellen?
Aarzelend antwoordde de kennis: 'Nee, dat niet, integendeel...'

'Hm, hm, zei de vrouw, 'laat ons dan de DERDE zeef gebruiken.
Is het NOODZAKELIJK om mij te vertellen wat je zo opwindt?'
'Nee, niet direct noodzakelijk'.

'Welnu', zei de vrouw glimlachend, 'als dat wat je vertellen wilt,
niet waar is, niet goed is en niet noodzakelijk is,
vergeet het dan en belast mij er niet mee.'

zondag 3 mei 2015

Vraag om warmte en liefde aan de engelen ♥

If you're feeling lonely, 
have a talk with your angels and ask them to help you feel the warmth and love of their steady companionship.

Blessings Happy_dancing_queen ♥

 

Guide to healing colours.


Schrijfsel van mij voor jou. ♥

May the light shine brightly upon your path
and may you know you are loved.
You are a gift to this world.You are never alone, as the angels walk beside you at every moment!


Groetjes Happy_dancing_queen

♥ 

 

HET LIED VAN DE LIEFDE ♥

Liefde leert ons te kijken met ons hart en niet met ons hoofd.
Zij kan ontroerd worden door wat zij leest op het gezicht van de ander.
De liefde denkt niet in etiketten, maar heeft een open oog
voor het unieke van ieder mens.


Liefde luistert achter de woorden en hoort
wat er eigenlijk in het hart van de ander omgaat.
Zij beheerst de kunst van het zwijgen om de ander niet te kwetsen.
Ook zwijgt zij omdat zij de ander niet de fouten wil afnemen
die hij of zij als levensles nodig heeft.
De ware liefde verlangt er niet naar de ander te bezitten,
maar laat haar of hem juist vrij.


Liefde is je hart openen en kwetsbaar durven zijn.
Wie dat doet, zal geraakt worden door de lichtval op een gezicht
of door een kind dat op de schouders van zijn vader zit.
Zo weeft de ware liefde draden van verbondenheid van hart tot hart.


De liefde oordeelt niet, maar is bescheiden en terughoudend.
Daarom kiest zij nooit voor meedogenloze eerlijkheid,
maar houdt zij rekening met wat het hart van de ander aan kan
en op dat moment nodig heeft. De ware liefde spreekt daarom uit
wat de ander nodig heeft, en niet wat wij zelf zo graag willen zeggen.


Liefde is niet zozeer geven en nog eens geven.
Zij weet dat het de hoogste gave is om de ander
toe te laten in je hart. Meer dan wat ook heeft de ander
vooral onze aandacht nodig en een open hart dat de
ander omhult met respect en warmte.


Liefde weet ook hoe belangrijk het is jezelf lief te hebben:
wie zichzelf niet liefheeft, kan net zo min van een ander houden.
De liefde weet grenzen te stellen en nee te zeggen wanneer dat nodig is om bij jezelf te kunnen blijven. Zij is dan ook in staat met respect en verwondering naar zichzelf en naar de eigen levensgang te kijken.


De ware liefde wordt geboren in ons hart. Zij komt voort
uit ons hoger zelf en is daarom onvoorwaardelijk en belangeloos.
De liefde die uit ons ego voortkomt, is daarentegen egocentrisch
en op zichzelf gericht, meer dan op een ander.
De ware liefde vraagt ons steeds opnieuw de weg te zoeken
vanuit ons ego naar ons hoger zelf, want alleen dán kan zij zich in ons ontvouwen naar haar ware aard.


Liefde maakt ons mooi. Zij gaat ons na onze dood voor en brengt ons
naar ons ware thuis. De eigenlijke waarde van een mens ligt
in de kracht van zijn of haar liefde. Vertrouw je daarom toe aan de liefde.
Stel je hart open voor haar, en deel ervan aan wie maar ontvangen wil.
En weet: alleen de liefde is in staat de aarde en de mensheid genezing te brengen. Alleen zij.


~ Hans Stolp ~

vrijdag 1 mei 2015

Eckhart Tolle spreekt ♥

Kijk eens naar een boom, een bloem, een plant.
Laat je bewustzijn erop rusten.
Wat zijn ze stil, wat zijn ze diep geworteld in ZIJN.
Laat de natuur je leren wat innerlijke stilte is.
~Eckhart Tolle