Welkom op mijn netvlies.

Translate

vrijdag 23 december 2011

Alles begint met een wens...

Verlangen
Lang geleden woonde er een kleine jongen heel tevreden in een huisje op een groene heuvel. Hij was echter niet helemáál zonder wensen. Er was iets wat hij liever wilde dan wat ook.
Iedere avond zat hij op de traptreden voor zijn huisdeur. Met zijn ellebogen op z’n knieën en zijn hoofd op zijn handen keek hij maar steeds naar het huis met de gouden ramen dat hem vanaf de overzijde van het dal tegemoet schitterde. Dat huis boeide hem en hij liet er zijn fantasie op los.
Hij stelde zich voor dat het een ongelofelijk mooi paleis was waarvan de ramen fonkelden als goud. Hij droomde over de edele mensen die in zo’n kostbaar huis leefden en hij wenste vurig om bij hen te mogen zijn. Op een dag hield hij het niet meer uit.
In plaats van zoals iedere dag naar school te gaan, besloot hij op weg te gaan naar het huis met de gouden ramen. Hij liep urenlang om zijn geheimzinnige doel te bereiken: eerst de heuvel af naar beneden en vervolgens over een holle weg en weilanden. Het was al middag toen hij onder een boom ging zitten om uit te rusten en zijn boterhammen te eten. Bijna was hij in slaap gevallen. Maar de vogels in de boom hielden hem wakker. Toch moest zijn pauze langer hebben geduurd dan hij dacht, want het schemerde al een beetje toen hij eindelijk de heuvel in de verte beklom en bij zijn doel aankwam.
Maar zijn teleurstelling was groot toen hij in plaats van het gefantaseerde paleis slechts een eenvoudige boerderij zag liggen. De ramen waren niet van goud, maar van heel gewoon glas. Er woonden een oude man en zijn vrouw en zij ontvingen de uitgeputte jongen liefdevol in hun eenvoudige huisje. Verdrietig schudden zij hun hoofd toen de kleine zwerver hen over zijn fantasieën en zijn teleurstelling vertelde.
Na een kom hete soep en een dikke boterham stopten ze hem in een heerlijk geurend bed, want het was al veel te laat om hem naar huis terug te brengen. Al heel vroeg ontwaakte de jongen. Eerst wist hij niet waar hij was, maar al gauw herinnerde hij zich de gebeurtenissen van de vorige dag.
Hij stond op, ging naar het raam, schoof het gordijn opzij en ontdekte iets geweldigs.
In de verte, op de heuvel aan de andere kant van het dal, stond óók een huis waarvan de ramen schitterden en fonkelden als puur goud. Zo iets moois had hij nog nooit gezien! En plotseling wist hij vol ontroering dat hij naar de ramen van zijn eigen huis keek. Toen hij later die dag naar zijn huis met de gouden ramen terugkeerde was hij volmaakt gelukkig.


The Secret - Rhonda Byrne.

Every morning when you wake up intend and really desire “Today I am thinking only about what I want and I am speaking only about what I want.” As your intention gathers momentum it becomes a powerful force. When you can get to the point of thinking and talking more about what you want than what you don’t want the law of attraction will respond with results that will be utterly spectacular. You can do it!
– Rhonda Byrne
 

dinsdag 20 december 2011

Een ongewoon gesprek met God...

van Neale D.Walsch, hieronder een passage ervan :

Angst is de energie die doet samentrekken, afsluiten, naar binnen trekken, wegrennen, verstoppen, hamsteren, schade berokkenen.
Liefde is de energie die doet uitbreiden, openstellen, naar buiten zenden, onthullen, delen, genezen.
Angst hult onze lichamen in kleding, liefde staat toe naakt te zijn. Angst houdt vast aan en grijpt naar alles wat we bezitten, liefde geeft alles wat we hebben weg. Angst reserveert, liefde respecteert. Angst grijpt, liefde laat gaan. Angst knaagt, liefde sust. Angst valt aan, liefde verbetert.
Elke persoonlijk gedachte, elk woord en elke daad is gebaseerd op een van deze twee emoties. Je kunt niets anders kiezen, er zijn immers geen andere keuzemogelijkheden. Maar je hebt wel de vrije keus welke van de twee je verkiest.

zondag 18 december 2011

Verhalen boodschap♥

Onzekerheid
In de moederbuik praat een tweeling met elkaar: ?Geloof jij in een leven na de geboorte??
'Ja,' zegt het ene kind.
'Hoe ziet dat er dan uit, een leven na de geboorte??
'Dat weet ik ook niet precies. Maar het zal wel lichter zijn dan hier. En misschien lopen we wel rond en eten we met onze mond.'
'Rondlopen, dat gaat toch helemaal niet. En met onze mond eten? Hoe dan? Er is toch een navelstreng die ons voedt. Bovendien is de navelstreng veel te kort om mee rond te lopen.'
'Ik geloof echt dat alles anders zal zijn.'
'Nou, ik denk dat met de geboorte het leven ten einde is. Ik blijf liever bij wat ik hier en nu ervaar.
Het leven is een kwelling en het is donker?'
'Nee, we zullen dan onze moeder zien en zij zal voor ons zorgen.'
'Geloof jij in een moeder? Waar is ze dan?'
'Hier, overal om ons heen. We zijn en we leven in haar en door haar. Zonder haar zouden we er helemaal niet zijn!'
'Onzin! Ik heb nog niets van een moeder gezien. Er ook nooit iets van gemerkt, dus is ze er niet!
En bovendien: er is nog nooit iemand teruggekomen,' hield het andere kind vol.


 

maandag 12 december 2011

The Secret - Rhonda Byrne

Our highest power is love, and it is one thing each of us has an unlimited amount of. How much love do you give to others in one day? Each day we have an opportunity to set out with this great, unlimited power in our possession, and pour it over every person and circumstance. Love is appreciating, complimenting, feeling gratitude, and speaking good words to others. from The Secret Daily Teachings by Rhonda Byrne
 

woensdag 7 december 2011

Zeitgeist 1: The Movie (NL subs/ondertitel - full length)


Docu 1!!!

Zeitgeist 2: Addendum (NL subs/ondertitel - full length)http://youtu.be/-_N8YAskCls

Zeitgeist 3: Moving Forward (NL subs/ondertitel - full length)

AFSCHEID, SCHEIDT SLECHTS LICHAMEN, NIET DE GEEST....
 

The Secret - Rhonda Byrne

There’s something we need to constantly remind ourselves to do so we attract a fantastic life, and that is to LIGHTEN UP! Because when we’re serious about anything, we will always attract more serious circumstances. When we lighten up, instantaneously we change our future and we make it brighter! Tell yourself right now to just LIGHTEN UP, and you will feel much better immediately. Got the feeling? – 
-Rhonda Byrne
 

maandag 5 december 2011

Wijzer-tje.

Het doel van een relatie is te beslissen welk deel je van jezelf 'te voorschijn' wilt laten komen en niet om te bepalen welk deel van een ander je kunt opeisen en inpalmen. Het van doel van relaties is niet een ander te hebben die jou kan vervolmaken. De bedoeling is dat je een ander hebt met wie je je volmaaktheid kunt delen. 


Tussen doortje...

De eerste stop op weg naar een plaats waar je van iedereen houdt is de stap naar een plaats van liefde voor jezelf.
Je kunt een ander niet geven wat je niet aan jezelf kunt geven.
Als je niet onvoorwaardelijk van jezelf houdt, kun je niet onvoorwaardelijk van een ander houden.
Onthoud dit: je kunt niemand iets geven wat jezelf niet te geven hebt.

Houd daarom van jezelf, houd van jezelf, houd van jezelf. Beschouw jezelf als volmaakt, precies zoals je bent.
Om voor liefde in aanmerking te komen, hoef je niet af te vallen, je levensstijl aan te passen, je gewoontes te verbeteren, hogere cijfers te halen of om het even wat te veranderen. Geloof het of niet, maar je bent volmaakt beminnelijk, lief en aantrekkelijk zoals je bent
Onthoud dit: je bent volmaakt beminnelijk, lief en aantrekkelijk zoals je bent.

Dit te weten verandert je hele leven.
Het geloven zal het leven van iedereen veranderen.
Dat is omdat je wordt wat je gelooft en als je geheel en al van jezelf kunt houden, reik je je Zelf - eindelijk - de hulpmiddelen aan waarmee je van alle anderen kunt houden, en dat kan de wereld veranderen.


----------------------------------

Uit: Een ongewoon gesprek van God met jou (het boek met vragen van jongeren) 


 

We are all one ♥http://youtu.be/QlpB3PKZ9pU

donderdag 1 december 2011

De zestiende-eeuwse Italiaanse sociale dans

De zestiende eeuw is een periode die wij kennen als de renaissance. Het is een explosieve eeuw met enkele zeer dominerende politieke figuren. Aan het begin van de eeuw wordt Keizer Karel geboren te Gent, die geheel Europa 50 jaar lang zal domineren. Aan het eind van zestiende eeuw regeert Elisabeth I over Engeland.

Het is ook een tijd waarin de godsdienstoorlog fel woedt. In de buurt van Madrid bouwt Filips II zijn Escuriaal, een bolwerk van verankerd Katholicisme, terwijl Luther en Calvijn een andere godsdienst prediken. In Frankrijk vecht de Italiaanse Catharina de Medici tegen de Hugenoten.

Maar de Europese vorsten zijn ook verwoede kunstliefhebbers. Het collectioneren van schilderijen en wandtapijten of kostbare curiosa is een tijdsverdrijf aan de hoven. De zucht naar luxe en praal bereikt een hoogtepunt. Het begrip ‘decadent’ misstaat hier niet. Een maniërisme, een gekunsteldheid zal op het einde van deze eeuw het esthetisch denken bepalen.

De danskunst ontkomt er niet aan. In 1581 verschijnt "Il Ballarino", een dansboek geschreven door Fabritio Caroso. In 1602 krijgen we "Le Gratie d’Amore" te lezen, een dansboek geschreven door Cesare Negri, een dansmeester uit Milaan. De dansboeken zijn gedrukt, wat hun verspreiding in Italië en de rest van Europa mogelijk maakt. Aan het hof in Engeland bezat men enkele Italiaanse exemplaren. Ook in Spanje zal er eentje aanwezig geweest zijn. Negri's werk is immers opgedragen aan Filips III, koning van Spanje.

"Le Gratie d’Amore" bevat een lijst van de meest bekende Italiaanse dansmeesters die aan het eind van de zestiende eeuw werkzaam waren en die ons een beeld geven hoe sterk de Italiaanse danskunst verspreid was over het toenmalige Europa. Een zekere Giovanni Ambrosio Valchiera uit Milaan werkte voor verschillende Vlaamse prinsen; of Cesare Agosto Parmegiano, een leerling van Negri, stond bekend als een uitstekend gagliarda-danser en musicus. Zijn werkterrein was Vlaanderen. Andere dansleraars werkten in Frankrijk, Engeland, Duitsland en Polen. De hofdanskunst in de zestiende eeuw werd dus sterk bepaald door de Italiaanse smaak.

Zowel Caroso als Negri vangen hun traktaat aan met 'de manier waarop men staat of wandelt'. De natuurlijke houding, mooi rechtop, knieën gestrekt, rechte rug, armen hangend naast het lichaam, is de houding waaruit de zestiende-eeuwse danser vertrekt. Er is nog geen sprake van een bewuste uitdraaiing van het been, noch van de vijf posities, noch van een port de bras.

Een belangrijke evolutie in de 16de-eeuwse danskunst is de ontwikkeling van de sprong, in al zijn vormen. Gaande van de kleine zoppetto (hopje) in de trage pavane-dansen, tot de capriola cinque, een soort entrechat cinq met parallelle voeten. Om de capriola te oefenen adviseert Negri zijn studenten om tussen een stoel en een tafel te gaan staan. Men drukt zich op zodat de voeten van de grond komen. In deze positie probeert men de benen en de kuiten flink heen en weer te bewegen.

De sprong is het domein van de man. En de zestiende eeuw biedt dan ook een uitstekend podium voor de mannelijke danser. De dansstijl is krachtig, energiek en virtuoos te noemen. De dame tempert dit beeld door een gracieus, zacht bewegen. In solopartijen zijn haar variaties meer glijdend, minder gesprongen maar niet wars van enige virtuoze techniek. Caroso heft zijn beschrijvingen van virtuoze solopartijen steeds aan met de fraze: 'Indien de dame deze danspassen niet uitvoeren kan moet ze zich concentreren op een meer eenvoudige combinatie'.

Het balletto is de meest voorkomende dansvorm in de Italiaanse traktaten. Deze dans is meestal een samenstelling van twee of meerdere muzikale strukturen, zoals daar zijn: pavane, gagliarda, saltarello en canario. Het balletto kan men zien als een afgeronde kleine choreografie waarin met ritme en tempo wordt gespeeld. Elk balletto was opgedragen aan een vooraanstaande dame uit de Italiaanse hoofse kringen. Ze krijgen namen als "Celeste Giglio" (Hemelse Lelie) of "Chiara Stella" (Heldere Ster).

Naast het balletto staat de cascarda, een dans in vlugge driekwartsmaat, met een regelmatig terugkerend refrein. Hij wordt dikwijls bedacht voor een trio, een combinatie die snelle kettingen mogelijk maakt. Ook deze cascarde worden bedacht met ronkende namen als "Bella Gioiosa" (de mooie opgewekte) of "Leggiadra d'Amore" (de lichtvoetige liefde) .

Daarnaast vinden we een aantal gezelschapsdansen voor meerdere dansers, variërend van vier tot acht. Maar de voorbeelden die Caroso of Negri ons geven zijn reeds zo complex van aard dat ze niet dansbaar zijn zonder dat het gezelschap ze heeft ingestudeerd. Gezelschapsdansen uit latere periodes (zeventiende en achttiende eeuw) hebben vaste danspatronen die steeds terugkomen en dus gemakkelijk te onthouden zijn. Bij Caroso en Negri valt er te oefenen.

Eenvoudige dansen, waarin iedereen kon meedansen, zullen er hoogst waarschijnlijk wel geweest zijn. Misschien namen Caroso en Negri niet de moeite om ze te noteren. Het deftige, officiële karakter van een dansavond zal wel doorbroken worden wanneer de dans "La Caccia d'Amore" begon, een dans voor verscheidene koppels, genoteerd door Negri. Na een eenvoudige inleiding met buigingen en symmetrische plaatswissels begint de echte jacht der liefde. Elk koppel danst om beurt de rij naar beneden. Echter helemaal achteraan gekomen rukt de dame zich los en tracht de heer, na heel wat heen en weer geren, haar bij de hand te vatten. Met of zonder hulp van de mededansers, beëindigt het koppel de jacht op elkaar met een Riverenza. De dans eindigt met een gagliarda-figuur waarbij de heren elkaars dame proberen te roven.

Dat dit soort dansen niet door iedereen werd geapprecieerd wordt duidelijk door de gedrukte pamfletten of boekjes tegen de dans die in de zestiende eeuw over geheel Europa opduiken. Ze komen hoofdzakelijk uit de klerikale hoek, maar ook burgerlijke partijen vinden de vrije omgang tussen de sexen verwerpelijk. Er ontstaat een heen en weer geschrijf over de morele waarde van de dans, iets wat de hoge adellijke kringen wellicht negeerden.

maandag 28 november 2011

Gesprekken met God...

Niemand doet ooit iets ongepast, gegeven hun model van de wereld.

Oordelen doen ontzettend zeer als degenen die over jou oordelen ongelijk hebben; maar het doet nog veel meer pijn als ze gelijk hebben. Dan raakt het oordeel diep je gevoelens en doorsnijdt het het tere weefsel van de ziel. Je hoeft dit slechts eenmaal te ervaren om te begrijpen dat oordelen nooit een product van de liefde kan zijn.

Met de creatie van jullie illusionaire wereld hebben jullie samenlevingen geproduceerd waarin oordelen niet alleen aanvaard maar ook verwacht worden. Jullie hebben zelfs een heel systeem, de zogenaamde rechtspraak, geschapen rondom het idee dat een ander kan beoordelen of jij ‘schuldig’ of ‘onschuldig’ bent.
Ik zeg jullie dit: in de ogen van God is niemand ooit schuldig en is iedereen voor altijd onschuldig. Dat is omdat mijn ogen meer zien dan jullie ogen. Mijn ogen zien waarom jullie dingen denken, waarom jullie dingen zeggen en waarom jullie dingen doen.
Mijn hart weet dat jullie het slechts verkeerd hebben geïnterpreteerd.
Ik heb de inspiratie gegeven voor de woorden: ‘Niemand doet ooit iets ongepast, gegeven hun model van de wereld.’ Dit is een grote waarheid. Ik heb de inspiratie gegeven voor de woorden: ‘Schuldgevoel en angst zijn de enige vijand van de mens.’ Ook dat is een grote waarheid.
Oordelen is niet hetzelfde als observeren. Bij een observatie wordt gewoon gekeken en waargenomen wat zus of zo is. Bij een oordeel wordt daarentegen een conclusie getrokken dat iets anders zo moet zijn op grond van wat is waargenomen.
Observeren is getuige zijn van. Oordelen is concluderen. Er wordt een ‘daarom’ aan de uitspraak toegevoegd. In feite wordt het een uitspraak, die vaak zonder genade wordt uitgevaardigd.
Oordelen schroeien de ziel, want ze brandmerken de geest met een Illusie van wie je bent, terwijl de diepere realiteit wordt genegeerd.
Ik zal jullie nooit oordelen, nimmer. Want zelfs als jullie iets hebben uitgespookt, is mijn waarneming daarvan dat Ik gewoon zie wat het geval is. Ik zou geen conclusies trekken over Wie je bent. Het is in feite zelfs onmogelijk een conclusie te trekken over Wie je bent, omdat jij nooit bent inbegrepen in je creatie van jezelf. Je bent een werk in uitvoering. Je bent geen voltooid schepsel; en je zult dat nooit zijn.

Je bent nooit wie je was in het laatste moment. En Ik zie je ook nooit als zodanig, maar eerder als degene die je nu verkiest te zijn.
Ik heb anderen geïnspireerd om het aldus te beschrijven: jullie creëren jezelf continu vanuit het veld van oneindige mogelijkheden. Jullie creëren constant je Zelf nogmaals in de volgende verhevenste versie van het grootste visioen dat je ooit hebt gehad over Wie je bent.

----------------------------------

Uit: Eén met God 

Ik ben ...

Ik ben misschien niet iemands eerste keus, maar ik ben een goede keuze. 
Ik ben misschien niet rijk, maar ik ben waardevol. 
Ik doe me niet voor als iemand anders, want ik ben prima zoals ik ben. 
Ik ben misschien niet trots op een aantal dingen die ik heb gedaan in het verleden, maar ik ben trots op wie ik nu ben. 
Ik ben misschien niet perfect, maar ik hoef dat ook niet te worden. 
Neem mij zoals ik ben, ik neem jou ook zoals je bent!

Inspiratie nodig? (Nick Vujicic)

http://youtu.be/W5mbldTkruM

zondag 27 november 2011

Mooie foto's.

Twintig jaar geleden werd de Hubble ruimtetelescoop gelanceerd, namelijk op 24 april 1990. Nu, twintig jaar later, kijken we terug op een mooie tijd vol hoogtepunten. Welkom in het Hubble Museum. Hier ziet u een collectie van de mooiste foto’s van de ruimtetelescoop. Toegang is gratis.

Koninklijke hoed (2003, Hubble)
Het Sombrerostelsel (of Sombreronevel) lijkt op een Mexicaanse hoed en is 28 miljoen lichtjaar van de aarde verwijderd. In de donkere band om het sterrenstelsel schuilen veel jonge en heldere sterren. Het gloeiende centrum van M104 bevat bijna 2.000 bolvormige sterrenhopen. Deze bolvormige sterrenhopen bestaan uit duizenden sterren.

Zonsopgang in Eenhoorn (2002, Hubble)
De Kegelnevel was één van de eerste foto’s die in 2002 werd gemaakt met de Advanced Camera for Surveys. De Kegelnevel is 2.500 lichtjaar verwijderd van de aarde en bevindt zich in het sterrenbeeld Eenhoorn. In de gas- en stofzuilen van NGC 2264 vormen nieuwe, jonge sterren.

Stellaire eitjes (1995, Hubble)
De zaden in de gaszuilen van de Arendnevel (M16) staan te popelen om uit te komen. In deze drie torens van koud waterstofgas worden veel nieuwe sterren geboren. De Arendnevel is 6.500 lichtjaar van de aarde verwijderd. De foto is gemaakt in visueel licht en dan is het onmogelijk om door de stoffige torens te kijken.

Vluchten kan niet meer (2002, Hubble)
Een kikkervisje in de ruimte. Beter is UGC 10214 niet te omschrijven. De staart op de foto heeft een lengte van meer dan 280.000 lichtjaar. Waarschijnlijk is het sterrenstelsel op een ander stelsel gebotst en probeert hij vlug de scene te verlaten, net als een automobilist die doorrijdt na een ongeluk. Er is één groot verschil: een automobilist laat nauwelijks sporen achter, UGC 10214 wel.

Festival van licht (2007, Hubble)
Op dit schilderij is een festival van lichtjes te zien. Het nabije sterrenstelsel M74 is te zien. Dit spiraalstelsel bevindt zich op een afstand van 32 miljoen lichtjaar bij de aarde vandaan. Het sterrenstelsel is niet erg helder, dus daarom is het voor amateur-astronomen moeilijk om M74 waar te nemen. Hubble heeft er vanzelfsprekend geen moeite mee.

Dood en verderf (2003, Hubble)
De Helixnevel ziet er prachtig uit. Toch is de nevel het nalatenschap van een stervende ster. Deze witte dwerg is te zien in het centrum van de Helixnevel. De ster heeft haar gaslagen afgestoten en deze gloeiende gassen dijen langzaam uit. Als gevolg zien wij een ronde nevel.

Flits in een grot (2004, Hubble)
De ster V838 Monocerotis is een raar object. De rode superreus in het centrum van de nevel produceert genoeg energie om de omliggende stofwolken te verlichten. Deze stofwolken zijn in het verleden door de ster afgestoten. Hubble houdt V838 Monocerotis nauwlettend in de gaten en ziet hoe de nevel groeit.

Kinderen in de verte (2010, Hubble)
De oudste sterrenstelsels zijn op dit schilderij te zien. 13,7 miljard jaar geleden ontstond het heelal. Sommige sterrenstelsels op de foto zijn 600 tot 800 miljoen jaar na de oerknal gevormd, oftewel zo’n dertien miljard jaar geleden. Door te kijken naar deze sterrenstelsels leren astronomen meer over hoe deze constructies ontstaan. Ooit is het Melkwegstelsel ook als zo’n klein hoopje sterren geboren.

Lord of the Rings (2007, Hubble)
Op dit schilderij is het sterrenstelselcluster CI 0024+17 te zien. Wat bijzonder is aan deze foto, is de ringachtige structuur in de cluster. Deze ring is mogelijk een bewijs dat donkere materie bestaat. Ondanks dat het bestaan van donkere materie niet zichtbaar kan worden aangetoond, zijn de effecten van donkere materie wel zichtbaar, zoals op deze foto.

Rode bol (2007, Hubble)
Toen Mars in 2007 het dichtst bij de aarde stond, maakte Hubble een foto van de rode planeet. Natuurlijk komt de kwaliteit van de foto lang niet in de buurt van foto’s van ruimtesondes als de Mars Express en de Mars Reconnaissance Orbiter, maar dat is natuurlijk logisch. Hubble draait immers niet om Mars, maar om de aarde. De afstand tussen Hubble en Mars is 88 miljoen kilometer.
Bronmateriaal: HubbleSite

Leuke pdf - jes i.v.m astronomie

Gevonden op deze site: http://www.astronomie.be/

1: De zon onze dagster:

http://www.astrolab.be/educatief/Educatieve%20Brochures/AstroLAB%20IRIS%20-%20Educatieve%20brochure%201%20-%20De%20Zon.pdf

2: licht in de sterrenkunde:

http://www.astrolab.be/educatief/Educatieve%20Brochures/AstroLAB%20IRIS%20-%20Educatieve%20brochure%202%20-%20Licht%20in%20de%20Sterrenkunde.pdf

3 is er niet!!! Helaas pindakaas.

4: Leuke astrofotografie projecten:

http://www.astrolab.be/educatief/Educatieve%20Brochures/AstroLAB%20IRIS%20-%20Educatieve%20brochure%204%20-%20Leuke%20Astrofotografie%20Projecten.pdf

5: Deep-sky fotografie fotografie met digitale camera? Kom Nou!

http://www.astrolab.be/educatief/Educatieve%20Brochures/AstroLAB%20IRIS%20-%20Educatieve%20brochure%205%20-%20DSLR%20Deep-Sky.pdf

maandag 21 november 2011

The 5 Spiritual Principles of Reiki ♥

Just for today, I will let go of anger.
Just for today, I will let go of worry.
Today, I count my many blessings.
Today, I will do my work honestly.
Today, I will be kind to every living creature.

Salon International - Patrick Cameron Live Show 2011
http://youtu.be/AOAy33Zf8Lk

HJi talks to Long Hair master Patrick Cameron about his new collection 'Club Noir' adn his scintillating presentation at Salon Live.

Dr Quantum - Double Slit Experiment

Dr Quantum - Double Slit Experiment

This clip is from: "What The Bleep Do We Know!?: Down The Rabbit Hole" and is used for educational purposes. 
http://www.whatthebleep.com/

http://youtu.be/DfPeprQ7oGc

Bekijk ook de hyves  waar ik dit filmpje vond:
http://kwantumfysica.hyves.nl/

En dan nog een filmpje:


http://youtu.be/VT50SV3W5K0

Interviews with scientists and authors, animated bits, and a storyline involving a deaf photographer are used in this docudrama to illustrate the link between quantum mechanics, neurobiology, human consciousness and day-to-day reality.

zondag 20 november 2011

KAGAYA x Kitaro


http://youtu.be/dKm9dJH69Vc

Uit de voorgeschiedenis van de moderne dans.

We zijn gewend veelvormige verschijnselen te ordenen door ze te beschrijven en te benoemen en ze vervolgens, voorzien van een etiket, in een structuur onder te brengen. Op het gebied van de dansgeschiedenis worden vaak met etiketten gewerkt als volksdans, hofdans, theaterdans, gezelschapsdans, solo-dans, rituele dans etc. Danshistorici hebben zich in het verleden al vaak met deze indelingen beziggehouden. De opvatting is daarbij gemeengoed geworden dat een scheiding van dansen in bijvoorbeeld volksdansen en solodansen, dat wil zeggen met of zonder functie, weinig zin heeft en zelfs verdwijnt als dans wordt opgevat als een vorm van menselijk gedrag.

Hofdans en gezelschapsdans

In de muziekbibliotheek van het Haagse Gemeentemuseum bevindt zich een anoniem lofdicht uit ca. 1770 met als titel 'De Glorie van het dansen'. Het lofdicht maakt onderdeel uit van de danscollectie in deze bibliotheek, die zowel publicaties over dansgeschiedenis, ethiek en esthetiek omvat als praktische dansmethodes; daarnaast is er de dansmuziek (noot 1). "De Glorie van het dansen" is gebaseerd op originele dansboeken uit de periode 1580-1770. De dansen uit deze periode die werden vastgelegd, kwamen uit de hogere kringen van de maatschappij: het hof, de adel en de gegoede burgerij. Deze laatste groep wilde zich spiegelen aan het hof. Ze nam daarom de hofdansen als voorbeeld of ontwikkelde juist als reactie op deze hofdansen haar eigen dansen, waarvoor minder regels en technische vaardigheden nodig waren. Deze dansen krijgen over het algemeen de etiketten hofdans en gezelschapsdans opgeplakt.

Volksdans

Volksdans neemt hierbij een aparte plaats in, omdat ze wordt onderscheiden van de gezelschapdans als de traditionele dans of dansen van een bepaald land of bepaalde streek. Volkdans heeft vaak uiteenlopende functies. De volksdans is pure ontspanning, ze geeft uitleg over gewoontes van een streek of land, of maakt een bepaald standpunt duidelijk aan de omgeving. Meestal vormde ze een verzameling van deze functies. Omdat volksdans, net als volksmuziek, mondeling werd overgedragen, zijn er jammer genoeg geen beschrijvingen van de volksdansen uit deze periode.

Het hofbal


Een hofbal was in de tijd van Lodewijk de Vijftiende onderworpen aan strenge regels van het hof. Er werden bepaalde gedragscodes opgelegd, zoals bijvoorbeeld de toewijzing van een vaste plaats, zowel om te zitten als om te dansen. Zodra alle gasten een plaats hadden gekregen, stond het koningspaar op om het bal te openen. In volgorde van rang stelden de andere paren zich op, bogen naar elkaar en danste de branl. Daarna kwam de gavotte, ook een groepsdans, maar onderbroken door solo's, gevolgd door paardansen. Het menuet aan het eind vormde het hoogtepunt. Deze ceremonie herhaalde zich totdat iedereen aan de beurt was geweest. Wie in die tijd de belangrijkste plek had op de dansvloer, had ook zo'n belangrijke positie in de maatschappij. Men moest hoog op de sociale ladder staan om uitgenodigd te worden voor een bal. De balletten die aan het hof werden uitgevoerd hadden tevens een politiek doel. Dit was bijvoorbeeld het geval met het 'Ballet comique de la reine' uit 1581. Daarin moest de heks Circe in het bijzijn van alle andere aanwezige vorsten zich onderwerpen aan de absolute macht van de koning van Frankrijk. De genoemde spelregels voor de hofdans werden tijdens de regering van Lodewijk de Vijftiende ingevoerd en vastgelegd. Ze waren toonaangevend voor de hoven elders in West-Europa en voor andere aristocratische balzalen. Daarnaast kwamen er geleidelijk andersoortige dansen in zwang. De gezelschapsdans van de Middeleeuwen was in hoge mate bepaald geweest door de bloei van de hoofse cultuur. Men danste in kringen of paren, los van elkaar of met een lichte aanraking. De troubadours hadden deze van oorsprong boerendansen verfijnd en aangepast aan de omgangsvormen van de aristocratie. Rond 1500 gingen deze plechtige dansen vervelen en kwamen er snellere dansen in opkomst zoals de volta. In deze dansen maakten de paren sprongen en verschillende draaien. Aan het hof nam de populariteit van het draaidansen in de zeventiende eeuw echter weer af door een verandering in mode en stijl. De verandering van kleding en de grotere vrijheidsdrang bevorderden de opkomst van de wals, het glijdend zwieren door de zaal. De wals was de eerste gezelschapsdans die doordrong tot de brede lagen van de bevolking. Geen dans drukte beter de nieuwe tijdgeest uit: dynamisch, vitaal en uitbundig. Regels en voorschriften moesten plaatsmaken voor vrije expressie. Naast culturele zijn ook maatschappelijke en politieke factoren van invloed op het veranderende karakter van de dans. Voor de expressie van de individuele vrijheid, weg van de alledaagse werkelijkheid, was de dans, ontdaan van haar representatieve en ceremoniële aspecten, het geschikte medium.

Theaterdans en ballet

Theaterdans was aanvankelijke bedoeld als vermaak door en voor het hof. Het 'ballet de cour', een harmonieuze combinatie van poëzie, muziek, dans en enscenering, paste in de aristocratische sfeer van het Franse hof. In het latere 'opera-ballet' en de 'tragedie lyrique' vormde dans een onmisbaar element, nu ook echter nauw met de handelingen verweven. Toen Lodewijk de Vijftiende steeds meer met professionele dansers ging werken, heeft hij de basis gelegd voor het klassieke ballet zoals we dat nu kennen. Er kwamen getrainde specialisten die optraden voor een groot publiek in openbare zalen. Het ballet liet zich inspireren door de volksdans en de gezelschapsdans, maar ging in de ontwikkeling van de techniek nu zijn eigen weg.

De dansmeester

De Middeleeuwse troubadours kunnen beschouwd worden als de eerste dansmeesters. Ze onderwezen de edellieden in de kastelen en waren belangrijk voor de verspreiding van de dansvormen in Europa. Het waren vaak mensen met een grote algemene ontwikkeling. De eerste dansmeester die met naam en toenaam bekend is, was Domenico de Piacenza. In 1614 publiceerde hij zijn 'De arte saltandi et choreas ducendi', het eerste dansboek dat in manuscript bewaard is gebleven. Tijdens de Italiaanse Renaissance met haar vele festiviteiten waren de dansmeesters gezochte figuren, die in hoog aanzien stonden. Zij leerden de adel niet alleen de danspassen, maar ook een goede houding en gedrag volgens de etiquette. De dansmeesters waren bovendien verantwoordelijk voor de organisatie van de feesten aan het hof waarbij gedanst werd. Ze bedachten steeds nieuwe 'balli', gedanste pantomimes gebaseerd op de passen van de bekende hofdansen. Deze beschreven zij in hun boeken. Die bevatten passages over danstheorie, stijl en etiquette en tevens beschreven ze de verschillende danspassen en choreografieën, al dan niet met muzieknotatie en afbeeldingen erbij. Deze boeken hebben ertoe bijgedragen dat de dans vanuit Italie over heel Europa werd verspreid. Met de oprichting van een speciale academie voor de dans in 1661 in Parijs, de 'Academie Royale de Danse', kreeg het dansen de status van vak dat men kon leren. Dansmeesters als Beauchamps, Pécour en Feuillet hadden de taak de danskunst vast te leggen en te verfijnen. Ook zochten zij naar methoden om dansen te noteren. Dat resulteerde in de 'Choréographie, ou l'art de décrire la dance' van Feuillet uit 1700. In deze context vormden dans en muziek een twee-eenheid. Die band tussen muziek en dans had al een lange voorgeschiedenis. Oorspronkelijk kwam ze tot uiting in culturen waar de danser zichzelf begeleidde door in zijn handen te klappen, te stampen met zijn voeten, of op een andere manier het ritme te laten horen. In de Middeleeuwen was er in West-Europa een nauwe relatie tussen dans en muziek. Die relatie bleef bestaan bij het optreden de dansmeester, die niet alleen de choreografie maakte, maar ook instrumentaal het geheel begeleidde. De volksdans bleef sterk regionaal gebonden met eigen muziek en instrumenten, het repertoire van de hofdans was internationaler. De verschillende melodieën werden door de rondtrekkende dansmeesters en muzikanten in diverse landen verspreid. De enorme omvang van dit repertoire wijst uit, hoe geweldig populair de dans was. Het is opmerkelijk dat om deze redenen de dans dus ook de beoefening van de zuiver instrumentale muziek enorm bevorderd heeft.

(Noot 1) Bron: Muziekbibliotheek van het Haags Gemeentemuseum: danscollectie (120 titels op microfiche), Leiden 1982.

The beauty of pollination

Kijk in het groot: http://www.youtube.com/v/xHkq1edcbk4?version=3
Of http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xHkq1edcbk4

Een bloem heeft zon nodig om bloem te worden.
De mens heeft liefde nodig om mens te worden.
 

zaterdag 19 november 2011

Aura - hoera

‘Au’ is het goud dat wint, ‘Ra’ is de God van de zonnen.
De aura is dus het goud van God/De Scheppende Kracht.

Je aura, je etherische dubbel is de bezitter van elektrisch-magnetische krachten.
We noemen dat fijnstoffelijk.
Je bloed, geraamte en vlees noemen we grofstoffelijk.
Je bent dus een fijnstoffelijk lichaam in een grofstoffelijk lichaam.

De aura is het elektrisch-magnetisch veld.
Het zijn regenboogkleuren die sommigen zien rond het lichaam van andere mensen.
Soms zien ze ook een gouden kleur, meestal rond het hoofd.

Iedereen heeft zijn eigen kleur en trilling.
Wat je bent, zit in je aura.
Je hebt het allemaal meegekregen in het wordingsproces.

Wanneer je in wisselwerking bent met mensen voel je de aura.

Als je iemand wil raad geven, kan je vragen om zijn trilling te mogen aanvoelen.
Dat is een trilling of een golflengte, zoals je hebt wanneer je een bepaald kanaal kiest op de radio.

Als men hoera roept, denken we aan aura.

Roep dus maar veel hoera, dat is belangrijk.
Bron : http://www.love2heal.be
 

The moment you have in your heart this extraordinary thing called love
and feel the depth, the delight, the ecstasy of it, you will discover that for you the world is transformed.
-Jiddu Krishnamurti


vrijdag 18 november 2011

Het Franse hofballet in de 17de eeuw.

Bij het woord ‘ballet’ denken velen aan frêle ballerina's op pointes en in tutu's, of aan jongemannen in collants die virtuoze sprongen uitvoeren. Maar dit klassieke beeld is niet de enige balletvorm die men door de eeuwen heen gekend heeft.

Een van de vroegste spektakelvormen onder de naam ‘ballet’ is het zgn. ‘ballet de cour’, dat aan het einde van de 16de eeuw in Frankrijk ontstaat. Het "Balet Comique de la Reyne", dat in 1581 aan het hof van Catharina de Medici opgevoerd wordt, in een ‘regie’ van Balthasar de Beaujoyeulx, is het eerste hofballet waarvan gedetailleerde informatie bewaard gebleven is. De grote bloeiperiode komt er in de 17de eeuw, onder de koningen Louis XIII en Louis XIV, met balletten waaraan grote namen zoals Lully en Molière hun medewerking verlenen.

Het ‘ballet de cour’ is een totaalspektakel dat, zoals zijn naam laat vermoeden, aan het hof opgevoerd wordt: in de Bourbon-zaal in het Louvre te Parijs, of in een van de koninklijke paleizen in de buurt van Parijs (Fontainebleau, Saint-Germain, Chantilly, en later ook Versailles). De uitvoerders zijn grotendeels hovelingen en leden van de adel, ‘amateurs’ dus in onze moderne terminologie. Het is voor hen een hele eer om in een koninklijk ballet te mogen meedansen en, zoals uit dagboeken uit die tijd blijkt, krijgt een dergelijke opdracht soms zelfs voorrang op een politieke missie.

In vele balletten danst ook de koning zelf of een zijn familieleden mee: Louis XIII en Louis XIV staan bekend als gepassioneerde en getalenteerde dansers. Maar dat ook van een koning veel oefening vereist wordt, blijkt uit de beschrijvingen van Jean Héroard, de lijfarts van Louis XIII, wiens dagboek over de jeugd van de koning bewaard is gebleven. Tijdens de voorbereiding van het "Ballet de Tancrède" waarin de koning in 1619 een hoofdrol danst, vermeldt Héroard wel 30 koninklijke repetities in een tijdsspanne van amper 5 weken.

Voor de onderwerpen van de hofballetten inspireert men zich ondermeer op de klassieke mythologie en de romanliteratuur, een genre dat in de 16de eeuw populair geworden is en waarbij vooral thema's van de Italiaanse dichters Ariosto en Tasso geliefd zijn. Een veelvoorkomend thema is dat van de ‘bevrijding’, waarbij een dappere ridder verlost wordt van een of andere duistere macht.

Dikwijls is het gekozen onderwerp ook te beschouwen als een politieke allegorie, waarbij het gebruikte mythologische verhaal of romanthema parallellen met een eigentijdse situatie suggereert. Het is dus nodig om de politieke achtergrond van een ballet te kennen om de (extra) betekenis van het verhaal te begrijpen.

Zo bijvoorbeeld kiest Louis XIII in 1617 "La délivrance de Renaud" als onderwerp voor een hofballet. Hierin speelt de koning de rol van Godfried van Bouillon die ervoor zorgt dat een van zijn ridders onttrokken wordt aan de magische aantrekkingskracht van Armide. Dit kan gezien worden als een uiting van macht en onafhankelijkheid van de jonge koning tegenover zijn heerszuchtige moeder Maria de Medici, die na de dood van Henri IV als regentes over Frankrijk regeerde.

Men onderscheidt twee soorten dansen in het 17de-eeuwse hofballet: de zgn. ‘horizontale dans’ en de ‘imitatieve dans’.

De horizontale of geometrische dans wordt uitgevoerd door een relatief grote groep dansers, die geometrische figuren op de dansvloer beschrijven. De gevormde configuraties hebben een welbepaalde allegorische betekenis, die voor de toeschouwers uit die tijd begrijpelijk is. Het libretto van het "Ballet de Monsieur de Vendosme" (1610) bevat een gedetailleerde beschrijving van de geometrische figuren van het slotballet, gedanst door 12 ‘ridders’, waaronder de 14-jarige Duc de Vendôme, gewettigde zoon van Henri IV en Gabrielle d'Estrées. Deze figuren zijn volgens de auteur ontleend aan een oud druïdenalfabet en beelden begrippen uit zoals ‘amour puissant’, ‘ambitieux desir’, ‘vertueux dessein’, ‘renom immortel’ en ‘pouvoir supresme’.

Dergelijke figuratieve dansen worden uiteraard best van bovenaf bekeken: op afbeeldingen ziet men dan ook dikwijls de toeschouwers op galerijen aan weerszijden van de zaal zitten. Er wordt niet op een verhoogde scène gedanst, maar in de zaal zelf. Bij de vroegste hofballetten is er trouwens geen verhoogde scène aanwezig en speelt het ganse ballet zich af in de zaal. Bij de latere balletten dalen de dansers voor de figuratieve dansen van de verhoogde scène naar de zaal af.

In de imitatieve dans beeldt de danser door zijn bewegingen en mimiek een zeker personage (niet zozeer een individu, maar eerder een type) uit. Deze dansen zijn soms zeer acrobatisch en vereisen dusdanige virtuoze passen en gevaarlijke sprongen, dat zelfs een getalenteerde adellijke danser ze niet meer kan uitvoeren. In dat geval doet men beroep op een professionele danser: hier begint een evolutie van het ballet tot een specialiteit waarvan de amateur uiteindelijk uitgesloten wordt.

Vooral in zgn. burleske balletten speelt de imitatieve dans een grote rol. Hier ligt de nadruk niet zozeer op het verhaal of het uitbeelden van een allegorie. Het is de eerder de bedoeling de toeschouwer te amuseren en te verbazen met spectaculaire acrobatieën en vreemdsoortige kostuums, die in een snelle opeenvolging van gedanste ‘entrèes’ ten tonele gevoerd worden.

De dans is een belangrijk onderdeel van het hofballet, maar het is niet het enige aspect dat aan bod komt. Volgens de theoretici van die tijd (Saint-Hubert, de Pure, Ménestrier, Colletet, Noverre, e.a.) is het ‘ballet de cour’ een fusie van vier kunsten: dans, muziek, poëzie en schilderkunst. Belangrijk is de wisselwerking tussen die vier onderdelen en de manier waarop ze elkaar aanvullen bij het bewerkstelligen van een gemeenschappelijk doel: de imitatie, of de representatie van de Natuur. Het hofballet wordt aldus verheven tot een ‘kunst’ waarvan de regels uitvoerig in traktaten beschreven worden.

Secret Quote

Rhonda Byrne


"What you think about the most or focus on the most is what will appear as your life."
Rhonda Byrne, The Secret

Power Quote


"Without exception, every person who has a great life used love to achieve it."
Rhonda Byrne, The Power


The secret.

 
 
 
Do you know that as you try and work out "how" your desire will come about, you are actually pushing your desire away from you? As you try and work out "how" you can make your desire happen, you are sending a message to the Universe that you do not have your desire. If you're not emanating the exact frequency of having your desire within you, how can the Universe possibly find your signal to deliver your desire? from The Secret Daily Teachings by Rhonda Byrne
Ask, Believe, Receive - just three simple steps to create what you want. However, very often the second step, believe, can be the most difficult one. And yet it is the greatest step you will ever take. Believing contains no doubt. Believing does not waiver. Believing is absolute faith. Believing remains steadfast despite what is happening in the outside world. When you master believing, you have mastered your life. from The Secret Daily Teachings by Rhonda Byrne.
To master my thoughts, this is what I did. I closed my eyes with the intention to still my mind (of no thoughts). First time I did it, it wasn’t even one thousandth of a second before I had a thought. I kept practicing, multiple times a day. In 3 days I could go for 20 seconds without a thought, in one week I could go for a minute. It’s easy, it doesn’t take long and it will change your life! – Rhonda Byrne
No matter who you are, no matter where you are, no matter what your circumstances or desires, if you make a gratitude list every day of the things you’re grateful for, you will see your life take off! Gratitude is your MAGIC WAND! Whatever you point gratitude at increases, expands, and escalates, but you have to pick up that magic wand, and use it! Got it? - Rhonda Byrne
Our natural state of being is joy, and it takes so much energy to think negative thoughts, to speak negative words, and to feel miserable. The easy path is good thoughts, good words, and good deeds. Take the easy path. From The Secret Daily Teachings by Rhonda Byrne.
Remember Star Wars? The force is with you? Well when you love anything, when you’re grateful, when you’re positive – the greatest force in the Universe is with you! Love is not just a feeling – love is a force! Think about it. When you LOVE – THE FORCE IS WITH YOU! – Rhonda Byrne
Life FOLLOWS you! Absolutely everything you experience in your life is a result of what you have given in your thoughts and feelings, whether you realize you have given them or not. Life is not happening to you… life is FOLLOWING you. Your destiny is in your hands. Whatever you think, whatever you feel, will decide your life. – from The Power, Rhonda Byrne
Nothing is either good or bad for the law of attraction, it simply obeys you. As far as the law of attraction is concerned, if you think or talk about something it must be one of your favorite things, so the law gives it to you! Next time you begin to think or talk about something, stop and ask yourself: “Is this one of my favorite things?” – Rhonda Byrne
All of your dreams will appear according to the amount of positive and good thoughts you deliberately think each day. But you must seize every opportunity to deliberately activate those good thoughts. It’s not about giving your attention to negative thoughts - it’s about rampaging hundreds of good thoughts whenever you can. This is The Secret! Next post I will give you an example of how to do it. – Rhonda Byrne
Continuing from the last post: “I LOVE coffee in the morning. I LOVE living in the United States. I LOVE the sun and blue skies. I LOVE taking my shoes off when I get home. I LOVE drinking water. I LOVE my computer. I LOVE ancient teachings. I LOVE knowing the way life works. I LOVE helping people. I LOVE that it’s so easy to increase my life by pointing out the things I LOVE!” You have The Power! – Rhonda Byrne
“I LOVE my bed. I LOVE early mornings. I LOVE feeling good. I LOVE my family. I LOVE my dog. I LOVE what I do. I LOVE my friends. I LOVE my city. I LOVE traveling. I LOVE that car. I LOVE that restaurant. I LOVE getting emails like that. I LOVE that movie. I LOVE it when that happens." Deliberately think positive words and increase them every day until you see HUGE changes. This is your greatest power! - Rhonda Byrne
If every time we had a negative thought a giant hammer from heaven knocked us over the head, it would take us a couple of days, a week max, and we’d stop thinking negatively. But we’ve been given free will to think positively or negatively, to feel love or hate, and whatever we choose boomerangs back to us. There’s no judgment, no criticism, no blame, no punishment - the boomerang just comes back. Ouch! -Rhonda Byrne
How do you live without judgment? Choose what you want for you, without judging or criticizing any of the choices others are making. We've been taught to point out all the things that are bad, as though that makes us a good person. But when we point our finger at ANYTHING and say its wrong or bad, the law of attraction returns the negativity to us! Instead, point out what you LOVE! - Rhonda Byrne
The law of attraction says there are no limits and anything is possible. Your imagination has no limits, and anything is possible for you to imagine! Isn't it interesting that the law of attraction and your imagination say the same thing? Think about it. What's it telling you? - Rhonda Byrne
In the book The Power I reveal something huge about your imagination: When you imagine something, you're tuning into a frequency that already exists! If it didn't exist you wouldn't be able to imagine it. This is confirmed by quantum physics, which says that every possibility exists now. Your imagination is as real as the world around you, & whichever you focus on the most is the one that materializes. –Rhonda Byrne
If I'd been asked if I was a grateful person before I discovered The Secret, I would have said 'Oh yes I'm grateful.' And do you know what? I would have been wrong, because I didn't know what gratitude was. To be a grateful person is to be grateful for EVERYTHING, and it takes practice, practice, practice! Do it, truly do it, and your life will become magnificent. I know, because it happened to me. - Rhonda Byrne
All manifestation happens because of your frequency. If something you want is not appearing, you have to change your frequency. Every time you're grateful, in that moment, you've changed your frequency. So to speed up manifestation, increase your gratitude. Not here yet? Increase your gratitude. Hasn't manifested? Increase your gratitude even more. Got it? - Rhonda Byrne
A great teacher walking with his followers passed by the carcass of a dog. The followers were repulsed, commenting on the foul odor and sight of the decomposing carcass - but the great teacher said 'Look at its beautiful white pearly teeth!' This parable gives us the key to life! Amidst negativity your job is to look for the positive pearls and find them - and you change your life! - Rhonda Byrne
When you understand the law of attraction, you realize that every one of us has the same journey - to master our thoughts and feelings. Our lives are simply the details we have to work with - but our quest is to master ourselves. We are in this together. No one is excluded. Be determined to find the positive and good in every person, circumstance, and event and you will become the master of your life! - Rhonda Byrne
The law of attraction is the scientific name for the law of love. If you focus on something negative, the law of attraction thinks you love it, and it gives it to you. The law of attraction doesn't question what you love, so when you focus on anything, or talk about it, the law of attraction's response is that you love it and you want it! - Rhonda Byrne
Before a pilot can take off he must complete final checks and liaise with air traffic control. You are the pilot of your life, commanding the greatest forces in the universe! Liaise with Universal Air Traffic Control before you take off for your day! Set your intention. Provide your detailed schedule. State your destination by commanding the outcome before you take off! You have control of your life! - Rhonda Byrne
The purpose of life is joy! When you're in joy, you attract the highest and best in every area of your life. Joy increases to the exact degree that you deliberately increase your good thoughts, good words, and good actions. I've found in my life that the easiest way to increase my joy is to religiously practice gratitude until I'm a gratitude machine! - Rhonda Byrne
With every person you meet today, silently and secretly in your mind press the words 'wealth-success' toward them. Do it with people passing you in the street, people in stores, or anyone around you. Whatever good thoughts you send toward another person will be received by them, and will always gather like energies and return to you. Know you're dealing with a real force! - Rhonda Byrne
You must actively command the forces of the Universe. It's your divine right and heritage. Claim your right and command with all your strength, emphasizing every word: 'Every day, in every way, I AM thinking more positively. Every day, in every way, I AM becoming happier and happier." The law of attraction responds to your thoughts and feelings, so use it to command Good thoughts and Good feelings! - Rhonda Byrne
We can never bring anything to us unless we are grateful for what we have. In fact, if somebody was completely and utterly grateful for everything, they would never have to ask for anything, because it would be given to them before they even asked.

That is the power of Gratitude. (The Secret Daily Teachings)
Isn’t it great to know that you cannot control your world from the outside? To try and control things on the outside feels impossible because it would take so much work, and in fact it is impossible according to the law of attraction.

To change your world all you have to do is manage your thoughts and feelings on the inside of you, and then your whole world changes. (The Secret Daily Teachings)
Each of us is attracting in every moment of our lives. So when you feel that the law isn’t working for you because you don’t have what you want, realize that the law is responding to you. You are either attracting what you want or you are attracting the absence of what you want.

The law is still working. (The Secret Daily Teachings)
When you ask for happiness and a beautiful life, ask not just for you, but for everyone. When you ask for something better, ask not just for you, but for everyone. By all means ask for abundance and health for you, but also ask for it to be given to everyone.

Can you imagine what would happen if six billion people asked for these things for you? (The Secret Daily Teachings)
People go through their whole lives chasing everything in the material world, and they fail to discover the greatest treasure of all, which is within them. Shut your eyes to the outside world. Direct your thoughts and words to the inside of you. The Master within you is the key to all the treasures in the world. (The Secret Daily Teachings)
You create your future with the power of your intention. Intention is simply the conscious act of determining your future now. Health, harmony in relationships, happiness, money, creativity, and love will come to you in the future, based on your intentions now.

Intend every day and create your future life. (The Secret Daily Teachings)
Write down all the great things about everyone you know. Make a huge list of all the wonderful things about you. Be a ray of sunshine to everyone you meet, and make their day better for having seen you. Say “Thank you” at every turn. Walk, talk, think, and breathe appreciation and gratitude.

When you do this, your outer life will change to reflect your inner state of being. (The Secret Daily Teachings)
Pure love has no conditions or boundaries. Love does not restrain itself or hold back. Love gives all the time and doesn’t ask for anything in return. Love is a continuous flow without any limits. And all of this is inside you. (The Secret Daily Teachings)
When you look at yourself and feel dissatisfaction about any part of you, you will continue to attract feelings of dissatisfaction, because the law mirrors back to you exactly what you are holding inside.

Be in awe and wonder at the magnificence of you! (The Secret Daily Teachings)
If you make time to list all the things you are grateful for, and you feel the feelings of gratitude, you will feel amazing every day. Your frequency will be high and you will move through your days in love with being alive, bringing joy wherever you go, positively affecting one person after another.

When you live a life like this, everything you want will come before you even ask. (The Secret Daily Teachings)
Our natural state of being is joy, and it takes so much energy to think negative thoughts, to speak negative words, and to feel miserable. The easy path is good thoughts, good words, and good deeds.

Take the easy path. (The Secret Daily Teachings)
Every religion on the planet has told us to have FAITH. Faith is when you cannot see how, but you absolutely know that the moment you have the dream it is given to you, and all you have to do is relax and allow the Universe to magnetize you to your dream and your dream to you. (The Secret Daily Teachings)
You must believe that you have received. You must know that what you want is yours the moment you ask. You must have complete and utter faith. If you had placed an order from a catalogue you would relax, know you are going to receive what you ordered, and get on with your life. (The Secret, page 49)
As you defend against something in your life, you are bringing the very thing you don't want to you. Defending is focusing on the problem, and defending attracts more defending. Instead, be creative and focus all your energy on the out come you want. Creating is focusing on the solutions. Be creative, not defensive. Focus on the solutions, not on the problems. (The Secret Daily Teachings)
When you want an answer to a question, direct that question to within You. Believe and know that the moment you ask, you are being answeered. You don't know HOW the answer will come, but you will recieve it, and the answer you receive will be the perfect answer for You, because you attracted it from within You. (Daily Teachings iApp)
Love and gratitude will dissolve all negativity in our lives, no matter what form it has taken. Love and gratitude can part seas, move mountains, and create miracles. And love and gratitude can dissolve any disease. (The Secret, page 128)
"The thought manifests as the word. The word manifests as the deed. The deed develops into habit. And the habit hardens into character. So watch the thought and its ways with care. And let it spring from love, born out of concern for all beings." - Buddha (The Secret Daily Teachings)
Instead of focussing on the world's problems, give your attention and energy to trust, love, abundance, education, and peace. (Daily Teachings iApp)
Think thoughts of perfection. Illness cannot exist in a body that has harmonious thoughts. Know there is only perfection, and as you obsevere perfection you must summon that to you. Imperfect thoughts are the cause of all humanity's ills including disease, poverty, and unhappiness. (The Secret, page 130)
Praising
and blessing dissolves all negativity, so praise and bless your enemies. If you
curse your enemies, the curse will come back to harm YOU. If you praise and bless
them you will dissolve all negativity and discord, and the love of the praising
and blessings will return to you. (The Secret, page 152)
“One
of the principal reasons why so many fail to get what they want is because they
do not definitely know what they want, or because they change their wants
almost every day. Know what you want and continue to want it. You will get it
if you combine desire with faith. The power of desire when combined with faith
becomes invincible.” – Christian D. Larson (The Secret Daily Teachings)
Every
word you speak has immense power, because it is a thought in action. There is
an invincible power in every word you speak! You are a human being filled with
unlimited possibilities, and the words you speak can either build a jail around
you where you see only limitations, or they can set you free to live your life
without any limits. Change your words and you will change your life! (Daily
Teachings iApp
)
When you are working in harmony with the law, no-one
can come between you and the Universe. However if you think another person can
get in the way of what you want, then you have done a flip to the negative.
Focus on creating what you want. You are the center of divine operation in your
life, and your partner is the Universe. No-one can get in the way of your
creation. (The Secret Daily Teachings)
The
reason you have to love You is because it is impossible to feel good if you don’t
love You. When you feel bad about yourself, you are blocking all the love and
all the good that the Universe has for you. (The Secret, page 120)
We are One. We are all connected and we are all part of the One Energy Field, or the One Supreme Mind, or the One Consciousness, or the One Creative Source. Call it whatever you want, but we are all One. As you think negative thoughts about another you are separating yourself from the One, and your negative thoughts will return to harm only You. (Daily Teachings iApp)
Pure love has no conditions or boundaries. Love does not restrain itself or hold back. Love gives all the time and doesn’t ask for anything in return. Love is a continuous flow without any limits. And all of this love is inside you. (The Secret Daily Teachings)
Your mind thinks thoughts, and those thoughts are broadcast back to you as your life experience. You not only create your life with your thoughts, but your thoughts add powerfully to the creation of the world. If you thought that you were insignificant and had no power in this world, think again. Your mind is actually SHAPING the world around you. (Daily Teachings iApp)
All of your power to create your life is available right now, because right now is when you are thinking. If you have had some thoughts that will not be beneficial when they manifest, then right now you can change your thinking. You can erase your previous thoughts by replacing them with good thoughts. Time serves you because you can think new thoughts and emit a new frequency NOW! (The Secret, page 22-23)
There is not a single instance in history where hate has brought joy to human beings. Hate destroys those who hold it in their minds and bodies. If humanity released all hate, fear, and resentment, then no dictator could ever rise, and we would have peace on earth. Peace on earth can occur only through peace within each of us. (The Secret Daily Teachings)
"If it is a new thought to you that gratitude brings your whole mind into closer harmony with the creative energies of the Universe, consider it well, and you will see that it is true." -Wallace Wattles (1860-1911)
May your heart keep whispering to you and reminding and reassuring you that all is love, and that all is very, very well. (Daily Teachings iApp)
It is important to remember that when something big changes in our lives, it means something better is coming. There cannot be a vacuum in the Universe, and so as something move out, something must coming in and replace it. When change comes, relax, have faith, and know that the change is ALL GOOD. Something more magnificent is coming to you! (The Secret Daily Teachings)
Focus and begin to think about all the things that are wonderful about You. Look for the positives in You. As you focus on those things, the law of attraction will show you more great things about You. You attract what you think about. All you have to do is begin with one prolonged thought of something good about You, and the law of attraction will respond by giving you more like thoughts. (The Secret, page 120-121)
So how can there be any lack? It’s impossible. Your ability to think is unlimited, and so the things you can think into existence are unlimited. And so it is with everyone. When you truly KNOW this, you are thinking from a mind that is aware of its own infinite nature. (Daily Teachings iApp)
The negative feeling of disappointment keeps your desire from you. To turn disappointment into a positive feeling, start thinking and saying, “WHEN my desire arrives I am going to…” And fill in the blank. This is a great way to shift yourself to believing, and believing is where you want to be. (The Secret Daily Teachings)
Your life right now is a reflection of your past thoughts. That includes all the great things, and all the things you consider not so great. Since you attract to you what you think about most, it is easy to see what your dominant thoughts have been on every subject of your life, because that is what you have experienced. Until now! (The Secret, page 9)
You cannot help the world by focusing on the negative things. As you focus on the negative events of the world, you not only add to them, but you bring more negative things into your own life at the same time (Daily Teachings iApp)
The Supreme Power of the Universe is the supplier of all things, and the law of attraction is the distribution manager of those things. You are a central point of creation on Earth, and it is through you and your use of the law that the Universe can bring creation into our physical world. What a beautiful system! (The Secret Daily Teachings)
Are you beginning to see the phenomenal power you have in this world, just through your existence? As you focus on the good things you feel good, and you are bringing more good things to the world. At the same time, you are bringing more good things into your own life. When you feel good you uplift your life, and you uplift the world! The law is perfection in operation. (The Secret, page 146)
Love everything you can. Love everyone you can. Focus only on things you love, feel love, and you will experience that love and joy coming back to you-multiplied! The law of attraction must send you back more things to love. As you radiate love… the entire Universe is doing everything for you, moving every joyful thing to you, and moving every good person to you. In truth, it is. (Daily Teachings iApp)
Beliefs are created by thinking thoughts over and over - until they become beliefs. Beliefs are a constant frequency that you are transmitting, and our beliefs are the strongest things that create our life through the law of attraction. The law of attraction responds to what you BELIEVE! That is why when you want to create something you must ask and BELIEVE, and then you will receive (The Secret Daily Teachings)
Think about what you have asked for, and make sure that your actions are mirroring what you expect to receive, and that they’re not contradicting what you’ve asked for. Act as if you are receiving it. Do exactly what you would do if you were receiving it today, and take actions in your life to reflect that powerful expectation. (Daily Teachings iApp)
You get to choose what you want, but you must get clear about what you want. This is your work. If you’re not clear, then the law of attraction cannot bring you what you want. You will be sending out a mixed frequency and you can only attract mixed results. For the first time in your life perhaps, work out what it is you really want and know you can have, be or do anything. (The Secret, page 47)
It is so important that you are grateful for everything in your life. Many people focus on one thing they want and forget to be grateful for all the things they have. Without gratitude you cannot achieve anything, because if you are not emanating gratitude, then by default you are emanating ungratefulness. Be proactive and use the frequency of your being to receive what you want. (The Secret Daily Teachings)
The dictionary defines blessing as "invoking divine favour and conferring well-being or prosperity,” so begin right now to invoke the power of blessing in your life, and bless everything and everyone. Likewise with praising, for when you are praising someone or something you are giving love, and as you emit that magnificent frequency, it will return to you a hundredfold. (Daily Teachings iApp)
It is the law that determines the complete order in the Universe, every moment of your life, and every single thing you experience in your life. It doesn’t matter who you are or where you are, the law of attraction is forming your entire life experience, and this powerful law is doing that through your thoughts. You are the one who calls the law into action, and you do it through your thoughts. (The Secret, page 5)
What is it you really want? What is the outcome you want? Your job is to hold to the outcome of what you want, and to feel the outcome of what you want, and to feel the outcome as though it is here now. That is your job. The HOW it will come about is the Universe’s work. So many people trip up on this and try and work out the how. (The Secret Daily Teachings)
We are not able to see the bigger picture of our lives, but the Universe or the Creative Power can see it all. Sometimes we think that something is right for us, but when it doesn’t unfold the way we thoughtk, we must have faith in the Universe that it is matching up all of our inner desires and marrying them into every aspect of our lives. (Daily Teachings iApp)
The shortcut to anything you want is to BE and FEEL happy now! It is the fastest way to bring money and anything else you want. Focus on radiating out into the Universe those feelings of joy. When you do, you will attract more joy, which will not only include an abundance of money, but everything else you are wanting. (Daily Teachings iApp)
Love and gratitude will dissolve all negativity in our lives, no matter what form it has taken. Love and gratitude can part seas, move mountains, and create miracles. And love and gratitude can dissolve any disease. (The Secret, page 128)
Your life is in your hands, but you must learn to gain control of your thoughts. All of your problems of fear, failure, and doubts are because your MIND is ruling you… Take control of your mind and your thoughts. Every day, bit by bit, watch your thoughts (The Secret Daily Teachings)
Visualization is simply powerfully focused thoughts in pictures, and it causes equally powerful feelings. When you are visualizing, you are emitting that powerful frequency out into the Universe. The LOA will take hold of that signal and return those pictures back to you, just as you saw them in your mind (The Secret, page 81)
We are each creating our lives through our thoughts and feelings, and so you cannot hold yourself responsible for someone else’s happiness because you cannot jump inside someone else and think and feel for them. Focus on your joy, and be an inspiration to everyone around you. (Daily Teachings iApp)
Human beings are made of up of two things: their beliefs and the truth. When you let go of your beliefs, you will see more of the truth. The greatest human beings who have ever lived had the courage to let go of their beliefs, and they became the truth. They showed us the way. (Daily Teachings iApp)
You are in the perfect place on your perfect journey. You are right where you are meant to be, because you chose it. In fact, you could not be more perfect than you are now. - The Secret Daily Teachings
Every positive step that you take is transforming your being. With the consistent use of your will and steady determined practice of what you have learned, you will be amazed at how fast transformation takes place. Transformation of your being brings a peace and a joy that is indescribable. You have to experience it to know it, but once you do, you will never go back. (The Secret Daily Teachings)
What you are thinking now is creating your future… Because you are always thinking, you are always creating. What you think about the most or focus on the most, is what will appear as your life. Like all the laws of nature, there is utter perfection in this law… Whatever you sow, you reap! Your thoughts are seeds, and the harvest you reap will depend on the seeds you plant. (The Secret, page 17)
Persist, persist, persist, and you will reach a point where the principles of The Secret become second nature to you. You will become so aware of the words that people speak, especially when they speak of things they don’t want. You will become so aware of the words that you speak. When you reach this point… you are becoming more consciously aware! (The Secret Daily Teachings)
There is a might power in your heart. To experience this power, the next time you are in a conversation with somebody, imagine that your words are coming from your heart, rather than your mind… As you do this you will feel a wave of utter bliss move through you. The power of your heart will also reach many others, as nothing can get in the way of its powerful radiation. (Daily Teachings iApp)
Be grateful for what you have now. As you begin to think about all the things in your life you are grateful for, you will be amazed at the never0ending thoughts that come back to you of more things to be grateful for. You have to make a start, and then the law of attraction will receive those grateful thoughts and give you more just like them. (The Secret, page 78)
All your joy is on the frequency of love-the highest and the most powerful frequency of all. You can’t hold love in your hand. You can only feel it in your heart. It is a state of being… Your ability to generate feelings of love is unlimited, and when you love you are in complete and utter harmony with the Universe. (The Secret Daily Teachings iApp)
There is a truth deep inside of you that has been waiting for you to discover it, and that Truth is: you deserve all good things life has to offer. You know that, because you feel awful when you are experiencing the lack of good things. All good things are your birthright! You are the creator of you, and the law of attraction is your magnificent tool to create whatever you want in your life (The Secret Book, page 41)
If you want to receive everything and anything you are dreaming of for You, know that it is through your joy-your happy feeling inside. It is the fastest path. Your joy-your feeling good-is the shortcut to everything you want. When you choose to be happy now-no matter what is happening around you-you have unleashed the magic of the Universe to pour unlimited happiness into your life. (Daily Teachings iApp)
Although there is much to learn and much to study, the Truth of Life is in everything in the world around you, if you have the eyes to see. It is only our ignorance and fixed beliefs that blind us to the Truth. Continue to ask questions within yourself, continue to learn, continue to let go of fixed beliefs, and the Truth will unfold within you. (The Secret Daily Teachings)
From the moment you’re born, you have a cosmic partner who never leaves your side. This cosmic partner has unbelievable ways of doing anything you want. Time is no obstacle and size is no problem for your cosmic partner. And all you have to do is follow the cosmic rules. Ask, and then really believe that in the moment you ask, what you desire is already yours. (The Secret Daily Teachings)
Negative thoughts and negative emotions need your attention and focus to stay alive. They cannot survive without your attention to them. If you ignore them and refuse to give them any attention, you are taking the life out of them and they will be eliminated. (The Secret Daily Teachings)
We are all entirely free to choose whatever we want. The power is in your hands now, and you are the one who chooses how to us that power in your own life. You can choose: To have a happier life today, or put it off until tomorrow. What feels better? You choose. (The Secret Daily Teachings)
So what are you feeling now? Take a few moments to think about how you feel. If you’re not feeling as good as you’d like to, focus on feeling your feelings inside and purposefully lift them. As you focus on your feelings, with the intention to lift yourself you can powerfully elevate them. One way is to close your eyes, focus on your feelings inside and smile for one minute. (The Secret Daily Teachings)
It is impossible to feel good and at the same time be having negative thoughts. If you are feeling good, it is because you are thinking good thoughts. You see, you can have whatever you want in your life, no limits. But there’s one catch: You have to feel good. And when you think about it, isn’t that all you every want? The law is indeed perfect. (The Secret Calendar)
The earth turns on its orbit for You. The oceans ebb and flow for You. The birds sing for You. The sun rises and it sets for You. The stars come out for You. Every beautiful thing you see, every wondrous thing you experience, is all there, for You. Take a look around. none of it can exist, without You. No matter who you thought you were, now you know the Truth of Who you Really Are... You are the perfection of Life.
Your mind thinks thoughts, and those thoughts are broadcast back to you as your life experience. you not only create your life with your thoughts, but your thoughts add powerfully to the creation of the world. If you thought that you were insignificant and had no power in this world, think again. Your mind is actually shaping the world around you. (The Secret Daily Teachings for iPhone)
To love yourself fully, you must focus on a new dimension of You. You must focus on the presence inside of You. That presence is the perfection of You. That presence is the real You. As you focus on that presence, as you feel, love, and praise that presence, you will love yourself fully, quite possibly for the first time in your life. (The Secret, page 173)
Follow your own path. Follow your own truth. Follow your own heart. Follow your own inner bliss, and allow each person to follow theirs, whatever it may be. Look for the good in everyone and everything, and let your love and joy radiate to the world every day. (The Secret Daily Teachings)
Stress, worry, and anxiety simply come from projecting your thoughts into the future and imagining something bad. This is focusing on what you don't want! If you find that your mind is projecting into the future in a negative way, focus intensely on NOW. Use all of your will, and focus your mind in this very moment, because in this moment of now, there is utter peace. (The Secret Daily Teachings)
Begin your day by feeling grateful. Be grateful for the bed you just slept in, the roof over your head, the carpet or floor under your feet, the running water, your shower, your clothes... the car that you drive, your job, your friends. Be grateful for the weather, the sun, the sky, the birds, the trees, the grass, the rain, and the flowers. Thank you, thank, you, thank you! (The Secret Daily Teachings)
"With relationships, you may be convinced someone is right for you when they may not be. You may be asking for a harmonious, happy, loving relationship with a particular person, but you are not able to have that happy relationship with that person. Ask for a harmonious, happy, loving relationship, and then allow the Universe to deliver your perfect partner to you - whoever they may be." (The Secret Daily Teachings)
Understand that you are not condemned to being stuck in your past, you are not just your past. Sure, that’s part of you, it even helps define you and inspire you. But it’s entirely up to you whether your past acts as an anchor or a launch pad. Make the choice: you can choose to play the victim and stay the victim, or change the script, stick the S on your chest, and become a hero. (page 159 The Secret to Teen Power)
Just like the law of gravity, the law of attraction never slips up. You don’t see pigs flying because the law of gravity made a mistake and forgot to apply gravity to pigs that day. Likewise, there are no exclusions to the law of attraction. If something came to you, you drew it, with prolonged thought. The law of attraction is precise. (page 36 The Secret)
As you begin to apply the principles in The Secret and use the law of attraction to your advantage (instead of unconsciously using it to your disadvantage) then you can intentionally create the life of your dreams, effortlessly.
Happiness is a state of being, and comes from the inside of you.
 
 
The Power is here. Rhonda Byrne's  book.

The Secret revealed the Law of Attraction. The Power reveals the greatest force in the universe. To create anything, to change anything, all it takes is just one thing... THE POWER.

The Power book is available at The Secret Store. Find out more about The Power at www.thesecret.tv/thepower/
The Power is about to change your life so fast you will scarcely be able to believe it! So let the magic begin with  The Power book trailer.
 
 http://youtu.be/8sbKVdHhz6U


The Secret - Planet Earth HD 

 http://youtu.be/a_urxI9L5Ak

Nog een leuke link: http://thesecret.tv/visualization.html#VISUALIZATIONTOOLS

http://thesecret.tv/stories/


The Secret to You HD 

 http://youtu.be/zf8zqdu3TtA

You tube kanaal van de secret:
http://www.youtube.com/user/aSecretAgent