Welkom op mijn netvlies.

Translate

dinsdag 1 november 2011

Hooggevoeligheid vanuit spiritueel perspectief.

Artikel:Spiegelbeeld april 2008, door Geerien ten Klooster

Zijn naam is Bozidar Bonacic (57), een charis­matische, wijze man die op intense wijze het publiek aan zich weet te binden. le hebt sprekers en sprekers’, en in dit geval hebben we het over een geboren spreker. Zijn verhaal is gestoeld op wetenschappelijke studies, jarenlange ervaring als coach, trainer en psychotherapeut, maar boven­al doorleefd en ontstaan vanuit zijn ‘hartenwens’ om mensen te helpen weer in contact te komen met hem eigen intrinsieke wijsheid. Zijn bijzondere inte­resse gaat hierbij uit naar hooggevoeligheid en Bonacic heeft het tot zijn roeping gemaakt om ken­nis over dit onderwerp te verspreiden.

Zijn lezingen ontrafelen niet alleen het begrip hooggevoeligheid, maar geven een nieuwe, inspi­rerende kijk op de kracht en noodzaak van hoog­sensitieve mensen in deze maatschappij. Hij geeft antwoorden op vragen als: Wat houdt HSP in vol­gens het spirituele perspectief? Hoe spreekt de tijdsgeest daardoor? Hoe (spiritueel) om te gaan met HSP?

Een nieuwe visie op HSP


In de reguliere klassieke psychologie wordt hoog­gevoeligheid nog steeds benaderd op de wijze zoals Elaine Aron dat deed in haar nationale best­seller, ‘The Highly Sensitive Person: How to Thrive When the World Overwhelms You’. Volgens Aron komt hooggevoeligheid voort uit een zeer gevoelig zenuwstelsel waardoor prikkels uit de omgeving intenser worden waargenomen. Dit betekent dat HSP’s bovengemiddeld gevoelig zijn voor harde geluiden, fel Licht, gedrang in mensenmassa’s etc.

Hoewel Bonacic deze verschijnselen inderdaad omschrijft als hooggevoelig is dat volgens hem slecht een kant van de medaille. De andere kant van hooggevoeligheid is minder tastbaar en gaat veel dieper. Bonacic heeft het hier over hooggevoe­lige eigenschappen die verder gaan dan dat wat we met onze 5 zintuigen kunnen waarnemen. Hij heeft het over de intens kwetsbare systemen van hoogge­voelige mensen die onbewust stemmingen, gevoe­lens en gedachten van anderen kunnen oppikken en overnemen. Vanuit de wetenschap dat alles energie is kunnen zeer sensitieve mensen letterlijk ‘in tunen- op de gevoelens van anderen. Ze ‘weten” (onbewust) precies wat er bij de ander gebeurd. Bonacic stelt dat HSP’s mensen zijn met bovenge­middelde intuïtieve vermogens. Hij spreekt zelfs over empatisch begaafde mensen.

Wat Bonacic betreft ontbreekt in onze west samenleving nog steeds de echte spirituele visie op hooggevoeligheid. Is het toeval dat de afgelopen 25 jaar steeds meer individuen worden geboren met deze empathische begaafdheid? Is HSP een hype? Een foutje van de natuur? Of is er een diepere reden? Moeten we niet zoeken naar de echte bood­schap die hooggevoeligen met zich meebrengen?

Kosmische ontwikkeling
Volgens Bonacic kunnen we de ware antwoorden alleen vinden op kosmisch niveau. Hij spreekt over een wending in onze tijdsgeest die nodig was. Het gaat over een Lange evolutie in de ontwikkeling van de mensheid . Tot nu toe bouwden wij ons bewustzijn op alles wat fysiek waarneembaar was Hebben Met veel mensen de innerlijke overtuigirex ‘Ik BEN mijn lichaam’. De mens identificeerde zich tot voor kort vooral (of alleen) met het fysieke, zijn of haar lichaam. Bonacic noemt dat ook wel de ‘wet van de dood’, ofwel als mijn lichaam sterft, ben er niet meer.


Op kosmisch niveau is er een evolutie in gang gezet die de mensheid in staat stelt zichzelf opnieuw te ontdekken. Om dat mogelijk te maker is een bewustzijnsverandering nodig, waarbij de mens zich realiseert: ik ben meer dart mijn fysieke lichaam. Hooggevoelige eigenschappen en gedachten leveren daarvoor het bewijs. Het fysieke lichaam, de 5 zintuigen zijn slechts het topje van de ijsberg. Hoewel het fysieke lichaam op het “oog duidelijke grenzen kent (dit is mijn hand en dat de jouwe , weet een hooggevoelig persoon uit eigen ervaring dat dit slechts een optische illusie, bedrog is. een hooggevoelig persoon zegt eigenlijk: “de grenzen werken niet meer!”

Daarmee brengen alle HSP’rs een belangrijke boodschap: Ik ben meer dan mijn lichaam, ik deel iets met jullie, ik leef in jullie en jullie in mij. Op energetisch niveau ben ik niet alleen, maar delen we iets samen. Deze kosmische ontwikkeling was nodig en HSP’rs zijn daar de boodschapper van.

(Ik heb dit artikel in PDF formaat omgezet naar tekst, helaas ontbreekt er een stuk. Dit heb ik als afbeelding gekopieerd-Gordon) 
Bron: http://www.nieuwetijdskind.com/hooggevoeligheid-vanuit-spiritueel-perspectief/#.Tq_5EHKoFic
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten