Welkom op mijn netvlies.

Translate

maandag 31 oktober 2011

Uitleg van de kleuren van orbsen.

Wat zijn lichtbollen?
Bron : http://www.leylijnen.com


Lichtbollen zijn ronde lichtverschijnselen en worden ook wel orbs genoemd. Ze worden door paranormale mensen met het blote oog waargenomen.


Ook zijn er veel mensen die ronde lichtverschijnselen op foto's krijgen. Een deel hiervan kan verklaard worden als stofdeeltjes, waterdruppels (regen/spetters), sneeuw, rookdeeltjes, insecten en vele andere mogelijkheden. Omdat deze lichtbollen zo mooi van vorm zijn, worden deze opties nogal eens over het hoofd gezien en wordt er direct aan iets paranormaals gedacht. Iemand die paranormaal is en lichtbollen in de lucht met het blote oog ziet, ziet geen stofdeeltjes, waterdruppels, rookdeeltjes, etcetera, maar echte lichtbollen!
Voor mensen die foto's maken van lichtbollen is het onderscheid niet gemakkelijk te maken. Lichtbollen op foto's kunnen zowel een stoffelijke verklaring hebben als een paranormale. Lichtbollen komen zowel voor op foto's die gemaakt zijn met een analoog fototoestel (met een filmpje erin) als op foto's die gemaakt zijn met een digitale fotocamera. Wat wel opvallend is, is dat er meer foto's met lichtbollen erop verschijnen die door een digitaal toestel zijn gemaakt. Dit komt omdat digitale camera's gevoeliger zijn voor energieën die (meestal) niet met het blote oog gezien kunnen worden.

Lichtbollen geven een redelijk zwak licht af dat buiten het spectrum ligt van paars-blauw-groen-geel-oranje-rood. Een paranormaal iemand die lichtbollen kan zien, kan dit zwakke licht, dat buiten het spectrum ligt, waarnemen. Digitale fototoestellen zijn dus niet zo precies dat ze alleen het voor de meeste mensen zichtbare licht vastleggen.
Ook verschijnen er meer foto's met lichtbollen erop als er een flitser is gebruikt bij het fotograferen. Enerzijds licht de flits de stofdeeltjes, rookdeeltjes, etc, op, en anderzijds licht een flits ook eventueel de lichtbollen op.
Ook op krachtplaatsen en leycentra worden er meer lichtbollen op de foto gezet, wat komt door de aanwezigheid van energie.

Tijdens een bezoek met enkele mensen aan een locatie, waar er enkele grafheuvels hebben gelegen, werden er verschillende foto's genomen met een digitale camera met een schermpje waarop de foto's werden getoond. Toen de flitser werd gebruikt zagen enkelen van de aanwezigen bollen oplichten die een doorsnede hadden van ongeveer 30/40 centimeter. Op de foto waren deze bollen ook aanwezig exact op de plek waar ze gezien waren. Tenzij er stofdeeltjes bestaan van 30 centimeter grootte, waren dit echte lichtbollen op de foto's. Er werden een tiental foto's genomen waarbij de bollen gezien werden en op de foto ook zichtbaar waren.

Lichtbollen hoeven niet altijd perfect rond te zijn, ze kunnen verschillende vormen hebben. Ze komen zowel met daglicht als in het donker voor. Wind heeft geen invloed op de bollen.

Behalve lichtbollen worden er ook een soort van mistwolken op de foto gezet, terwijl de adem werd ingehouden, er niet gerookt werd, het niet mistig was en alle andere stoffelijke verklaringen uitgesloten waren.

Verklaringen voor lichtbollen.


(Lichtbollen die niet stoffelijk te verklaren zijn.)

Lichtbollen zijn energieën die een ronde vorm aannemen. Wat die energieën zijn kan verschillen van bol tot bol.
Veel lichtbollen zijn simpelweg energieën die daar aanwezig zijn. Foto's die genomen worden van heftige situaties (bv crisis) of in situaties waar heftige of sterke emoties aanwezig zijn vertonen vaak lichtbollen. Ook worden lichtbollen gebruikt om energieën te vervoeren van de kosmos naar de aarde en omgekeerd. Daarnaast kunnen lichtbollen met energieën nog talloze andere redenen hebben om aanwezig te zijn. De bolvorm van een lichtbol is een universele vorm die voor allerlei energieën gebruikt kan worden.

Ook geesten en spoken die geen gedaantevorm hebben aangenomen, vertonen zich vaak in de vorm van een bol. Dat is voor hun gemakkelijker en kost hun minder moeite dan het aannemen van een gedaantevorm.

Ook worden er lichtbollen gezien bij het ontstaan van graancirkels. Hier functioneren ze als het penseel van een schilder of de hamer van een timmerman. Het lijken dan instrumenten te zijn om op afstand een graancirkel te maken. Wel hebben deze lichtbollen een andere structuur en textuur dan andere lichtbollen.

Naast deze bestaan er wellicht andere verklaringen, maar tot op heden hebben we daar geen aanwijzingen voor gehad.


Geen verklaring!


Lichtbollen worden ook wel eens vergeleken met bolbliksems (vuurbollen/vuurballen). Deze zouden ontstaan bij onweer, bliksemontladingen. Deze vuurbollen zijn voor iedereen gewoon normaal zichtbaar, en bij aanraken verbrand je jezelf. Dit is niet paranormaal, maar een gewoon natuurkundig verschijnsel. Vuurbollen kunnen kilometers over het landschap afleggen. Lichtbollen zijn totaal anders dan deze bolbliksems en hebben als enige overeenkomst het uitstralen van licht in ronde vorm.

Bron: http://www.leylijnen.com/


 

Lichtbollen, interdimensionale bewustzijnsvormen uit andere dimensies

Lichtbollen geven een redelijk zwak licht af dat buiten het spectrum ligt van paars-blauw-groen-geel-oranje-rood. Een paranormaal iemand die lichtbollen kan zien, kan dit zwakke licht, dat buiten het spectrum ligt, waarnemen. Digitale fototoestellen zijn dus niet zo precies dat ze alleen het voor de meeste mensen zichtbare licht vastleggen.
Ook verschijnen er meer foto's met lichtbollen erop als er een flitser is gebruikt bij het fotograferen. Enerzijds licht de flits de stofdeeltjes, rookdeeltjes, etc, op, en anderzijds licht een flits ook eventueel de lichtbollen op.
Ook op krachtplaatsen en leycentra worden er meer lichtbollen op de foto gezet, wat komt door de aanwezigheid van energie

Verklaringen voor lichtbollen.


(Lichtbollen die niet stoffelijk te verklaren zijn.)

Lichtbollen zijn energieën die een ronde vorm aannemen. Wat die energieën zijn kan verschillen van bol tot bol.
Veel lichtbollen zijn simpelweg energieën die daar aanwezig zijn. Foto's die genomen worden van heftige situaties (bv crisis) of in situaties waar heftige of sterke emoties aanwezig zijn vertonen vaak lichtbollen. Ook worden lichtbollen gebruikt om energieën te vervoeren van de kosmos naar de aarde en omgekeerd. Daarnaast kunnen lichtbollen met energieën nog talloze andere redenen hebben om aanwezig te zijn. De bolvorm van een lichtbol is een universele vorm die voor allerlei energieën gebruikt kan worden.

Ook worden er lichtbollen gezien bij het ontstaan van graancirkels. Hier functioneren ze als het penseel van een schilder of de hamer van een timmerman. Het lijken dan instrumenten te zijn om op afstand een graancirkel te maken. Wel hebben deze lichtbollen een andere structuur en textuur dan andere lichtbollen.

Lichtbollen worden ook wel eens vergeleken met bolbliksems (vuurbollen/vuurballen). Deze zouden ontstaan bij onweer, bliksemontladingen. Deze vuurbollen zijn voor iedereen gewoon normaal zichtbaar, en bij aanraken verbrand je jezelf. Dit is niet paranormaal, maar een gewoon natuurkundig verschijnsel. Vuurbollen kunnen kilometers over het landschap afleggen. Lichtbollen zijn totaal anders dan deze bolbliksems en hebben als enige overeenkomst het uitstralen van licht in ronde vorm.

De vormen die de diverse mensen op de foto krijgen willen ook nogal verschillen. De een krijgt perfecte cirkels, de andere halve bollen, en weer iemand anders totaal andere figuren. (Niet te wijten aan de vorm van het diafragma van de gebruikte camera) Er zijn lieden die aannemen dat de gedachten kracht van de fotograaf zich op de gevoelige plaat manifesteert. Het zou een goede verklaring kunnen zijn, ware het niet, dat bij sommigen foto’s de verschijnselen ook optreden als men er niet eens aan denk. Maar het is niet uit te sluiten dat een onbewuste wens, iets aantrekt in een voor jou bekende vorm. In elk geval is het opmerkelijk dat bepaalde personen, met grote regelmaat dezelfde figuren fotograferen of filmen. Hoewel ik beslist de wijsheid in deze niet in pacht heb, voel ik toch veel voor de opvatting dat het allemaal te maken heeft met de natuurwezens, de deva’s. De werkers uit andere dimensies dus. Na diverse gesprekken met verschillende mensen die ook deze lichtmanifestaties waarnemen is mij gebleken dat vaak deze deva theorie aangehaald wordt. Het is ook niet zo verwonderlijk dat juist in deze tijd meer en meer van dit soort verschijnselen wordt waargenomen. Immers, we staan met zijn allen wellicht voor de overgang naar een andere dimensie. Mogelijk zijn de deva’s en andere natuurwezens de voorboden daarvan. Uiteraard dient wel opgemerkt te worden dat er al in een ver verleden sprake was van dwaallichten etc. die mogelijk dezelfde oorsprong hadden. Dat steeds meer mensen ervaringen hebben met lichtbollen, kan veroorzaakt worden door het frequenter optreden van het verschijnsel. Duidelijk is wel dat steeds meer mensen gevoeliger worden voor wat "paranormale"( ik zelf denkt dat de zichtbare sluier dunner wordt) verschijnselen worden genoemd, en dus lijkt het erg logisch dat er ook steeds meer van deze manifestaties worden ervaren.

In elk geval mogen we vaststellen dat we in een uitermate boeiende overgangstijd leven, waarin alles in een stroomversnelling lijkt te geraken. Het lichtfenomeen doet daar blijkbaar ook aan mee.

Waren de lichtbollen aanvankelijk ronde, onverklaarbare vormen op foto’s, tegenwoordig laten ze zich vastleggen in de meest uiteenlopende patronen.

Binnen de bollen valt inmiddels een structuur waar te nemen, die kan variëren van circulaire afbeeldingen, een bol opgebouwd uit diverse ringen, alsmede een meer radiale weergave, en alles wat zich daartussen bevindt.

Opmerkelijk is ook, dat bepaalde lichtbol fotografen, hun begeleidende lichtbollen vastleggen. Regelmatig verschijnen lichtbollen van dezelfde kleur, of vormgeving op hun foto’s, ongeacht met welke camera ze gemaakt zijn, en onder welke weersomstandigheden, of andere condities, die een bepaalde vorm zouden kunnen rechtvaardigen. Ook worden deze begeleidende lichtbollen vastgelegd op verschillende locaties, en tonen ze zich eveneens op foto’s, bijvoorbeeld in de vakantie genomen, wanneer de persoon in kwestie soms duizenden kilometers van huis verwijderd is. Blijkbaar zijn de lichtbollen in staat mee te reizen, dan wel in staat ruimte en tijd te negeren.

Een heel ander type lichtmanifestaties is dat van de wegschietende lichtbollen, "shooters" genaamd in het Engels. Deze kenmerken zich door de langgerekte vorm, die er als een soort staart van de lichtbol uitziet, en vaak een veelkleurig voorkomen heeft. De lengte van deze "shooters' kan variëren van behoorlijk kort, tot zeer lang.

Behalve in veelkleurige variaties, komen ze ook voor in enkelvoudige kleuren. De "shooters" lijken doorgaans van beneden naar boven te schieten maar kunnen ook een horizontale bewegingsrichting hebben.

Weer een ander facet van het lichtbollenfenomeen zijn de patronen die veelal aan een soort mist, of plasma achtige substantie doen denken. Er wordt wel verondersteld, dat de lichtbollen zich vanuit een dergelijke plasma nevel opbouwen tot de lichtbollen zoals we die in hun basis vorm kennen. Binnen deze plasmavormen zijn doorgaans ook heel mooie patronen te zien, die soms grote gelijkenis vertonen met dieren, planten of mensen, waardoor het vermoeden bestaat dat er op zijn minst enige connectie is met de, voor velen, ongeziene wereld van de Deva’s. De boomgeesten, natuurwezens, elven, kabouters enzovoorts.

Het lichtbollenfenomeen blijkt geenszins een statisch fenomeen te zijn, maar is constant in beweging. Opvallend is, dat de veranderingen zich op mondiale schaal manifesteren. Er is een periode geweest, waarin blauwe lichtbollen centraal stonden, gevolgd door groene. Er was ook een periode waarin hartvormige lichtverschijnselen werden vastgelegd. Blijkbaar wordt het scenario bepaald door datgene, dat de bron is van de lichtbollen. Ogenschijnlijk vindt er een ontwikkeling plaats binnen het lichtbollen fenomeen. Momenteel, , hebben we te maken met lichtverschijnselen die zich als overwegend horizontale, maar ook als verticale afbeeldingen laten waarnemen, in de vorm van strepen

De lichtbollen zoals ze gefotografeert, zijn in mijn beleving bewustzijnsvormen uit andere dimensies. Een Intuïtieve benadering, maar daarom niet minder geldend. Tevens blijkt dat er met lichtbollen op telepathische wijze te communiceren valt. Ze reageren op vragen die je in gedachten stelt. Bijvoorbeeld laten ze zich fotograferen op plaatsen waar je om gevraagd hebt, en tevens kunnen ze zich op verzoek verplaatsen. Mede om die reden, gaan we er van uit, behalve met geesten van overleden personen of dieren te maken te hebben, dat de oorsprong van de lichtbollen tevens gezocht moet worden in het Devarijk

lichtbollen houden van plezierige, vrolijke situaties, en worden blijkbaar door kinderen en dieren aangetrokken

Geen rationele verklaring


Het is mensen natuurlijk eigen om verklaringen te zoeken voor fenomenen, en sommigen gaan daar heel ver in, met name sceptici. Zelf heb ik ook altijd een verklaring trachten te zoeken voor onverklaarbare zaken. Een wetenschappelijk standpunt is, dat voor alles een verklaring te vinden is. Zo denken we heel veel kennis van het universum te hebben, maar weten we er in feite nog maar bitter weinig van af. Onze kennis gaat niet verder dan datgene dat we met bijvoorbeeld de Hubble telescoop hebben kunnen waarnemen. Tot die tijd vertroebelde de dampkring ons zicht op het heelal. Mogelijk zijn graancirkels, UFO’s en lichtbollen heel goed verklaarbaar, maar vermoed ik, dat het in heel andere dimensies gezocht moet worden, dan onze huidige derde dimensie.

Wereldwijd gezien is het maar een handje vol mensen dat lichtbollen fotografeert en/of ziet, maar worden dat er steeds meer. Wellicht een aanduiding dat we ons trillingsgetal en bewustzijn verhogen, en langzaam maar zeker, op weg zijn naar de vijfde dimensie.


      

Werken met lichtbollen

een voorbeeld van hoe je met de lichtbollen werkt..
je plaatst ze bij jezelf of bij een ander
met als bedoeling diegene of jezelf te healen dan kies
voor een groene bal of lichtstraal bij iemand
je kan dit ook op afstand bij iemand plaatsen
want het Lichtlichaam is uitgebreider als je denkt!
veel mensen wachten tegenwoordig op lichtschepen die komen
maar dit zijn wijzelf, in dit leven incarneer je als het
ware als Lichtlichaam een uitbreiding van je ZIJN
jij en jij alleen kan kiezen of jij dit wilt of niet
ik heb er als kind al voor gekozen als incarnatie
om zo naar de Aarde te komen dat maakte dat ik al
bij geboorte een kristalkind was...
ik ben echt niet de enige die zo op de Aarde is gekomen
er zijn er veel meer het is een kwestie van her-inneren
weer weten hoe je ermee om kan en mag gaan met Lichtbollen
of orbs.
kijk maar eens als je een foto ziet met lichtbollen of orbs
bij wie ze het meest voorkomen daar kan je veel aan aflezen
bekijk het en zie het vanuit je hogere zelf vanuit de
Gechristende persoon die je bent, de vonk van God die ervoor
gekozen heeft ooit om op dezelfde manier te gaan scheppen
medescheppen, dit geeft je krachten die oneindig zijn als
je ze DURFT te erkennen voor jezelf...
ik plaats mijzelf in een kristallen tempel en laat alles
aan mij healen daar kan je hulp bij vragen van de Meesters
van Licht..
horden engelen staan klaar om dit proces te begeleiden
op Aarde en in de Hemel.. accepteer je Engel ZIJN als je
Aards bent en maak zo een brug tussen Hemel en Aarde
de Lichtbollen/orbs staan ons ten dienste om de Nieuwe
Wereld te laten verwezenlijken pak je kracht op!


De Mystiekebron 2007 - 2012 
 
 

3 opmerkingen:

 1. Op www.brenista.nl staan orb video`s, foto`s, en kan je zien hoe je zelf een orb kan maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Om je de waarheid te zeggen: dat denk ik ook wel eens. En ik hoop het ook trouwens. Want anders was het wel heel erg zinloos allemaal.

  paranormica

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ikmheb zojuist 2 video’s bewaard van mijn huis camera die per ongeluk op de woonkamer gericht stond met diverse orbs

  BeantwoordenVerwijderen