Welkom op mijn netvlies.

Translate

maandag 31 oktober 2011

GEDACHTEN UIT DE BOEKEN VAN NEALE DONALD WALSCH.

Gedachten uit het boek 'Een ongewoon gesprek met God' en de vervolgboeken

De boeken van Neale Donald Walsch zijn onder de meest inspirerende boeken die ik ooit gelezen heb.

Neale Donald Walsch is een persoon die in een diepe crisis zat. Hij schreef daarover. Plotseling ging de pen vanzelf bewegen en gaf antwoord op zijn klachten.

De antwoorden leken te komen van een God die inzicht geeft in de zin en onzin van het bestaan. Hieronder heb ik een aantal inzichten samengevat, waarvan ik denk dat ze van groot belang zijn voor ons dagelijks leven. Als je meer wilt weten dan raad ik je aan de boeken te lezen.

WAAROM POSITIEF DENKEN NIET WERKT EN DANKBAARHEID WEL


Hoeveel mensen zijn niet bezig met affirmaties en positief denken zonder dat dit gevolgen heeft? De reden waarom dit niet werkt is dat achter het positieve denken vaak een uitgesproken negatief denken schuil gaat. Als je de behoefte voelt om 200 keer achter elkaar "Iedereen houdt van mij" te zeggen dan doe je dat waarschijnlijk omdat je eigenlijk denkt dat niemand van je houdt.

Nu is wat in het onbewuste zit (de visie dat niemand van je houdt) vele malen sterker dan de bewuste overtuiging. Aangezien je je eigen realiteit schept zul je de onbewuste opvatting tegenkomen.

De enige manier om dit probleem te doorbreken is een diep geloof ("Uw geloof zal U redden".) Je moet niet wensen dat iedereen van je houdt. Nee, je moet dankbaar zijn dat iedereen van je houdt. Je moet er zeker van zijn dat God je een realiteit zal geven waarin iedereen van je houdt. Ook als je op dit moment een andere realiteit aantreft.

Dit is niet eenvoudig. Daarom hebben ook zoveel mensen moeite met het scheppen van de gewenste realiteit. Alleen mensen met een diep geloof en vertrouwen zullen dankbaarheid kunnen ervaren voor een realiteit die op dit moment niet bestaat. Inderdaad ook als je straatarm bent zul je dan dankbaar moeten zijn voor de vele rijkdom die God je hebt gegeven.

Tweehonderd keer iets herhalen is dus niet de oplossing. Wel dankbaarheid en een ABSOLUUT geloof dat de realiteit die je wenst ook gegeven zal worden.

Als je zaken wenst formuleer dan altijd je gedachten positief en in het hier en nu . Bijv niet: "Ik wil niet arm zijn", maar "Ik ben rijk". Ook een gedachte als "Ik wil rijk zijn" is onjuist. Stel dat dit gerealiseerd wordt. Dan zul je inderdaad bereiken dat je rijk WILT zijn, maar zonder dat dit feitelijk gebeurt. Je krijgt precies wat je wenst, niet meer en minder.

Tevens is het van belang dat je de huidige realiteit niet verwerpt, maar aanvaard als je eigen schepping. En die schepping heeft je iets te vertellen. En door die schepping kun je groeien. Daarom verwerp het niet, maar omhels het, inclusief de pijn.

Citaat uit 'Vriendschap met God', hoofdstuk 16:


"Als je niet tevreden bent, zul je je tegen je eigen creatie verzetten en de dingen waartegen je verzet, houden stand. Pas wanneer je iets aanvaardt, kun je het veranderen, zowel in jezelf als daarbuiten. Aanvaardt daarom alles als de goddelijke manifestatie van de goddelijkheid in jezelf. Erken jezelf als schepper en pas dan kun je het ont-scheppen."

Transformeren via de weg van verwerping en agressie is onmogelijk. De enige weg tot transformatie is via aanvaarding. En als je de voorkeur geeft aan een andere realiteit dan kun je die scheppen door dankbaar te zijn voor die nieuwe werkelijkheid, al voordat die feitelijk wordt ervaren. En wel dankbaar te zijn met je hele wezen. Doordat slechts weinigen dit kunnen opbrengen creëren slechts weinigen de door hen gewenste realiteit.

EEN EENVOUDIGER MANIER VAN SCHEPPEN


De beste manier om de gewenste realiteit te scheppen is al te voelen dat deze er is en er dankbaar voor te zijn. Dit is een moeilijk proces dat slechts weinigen kunnen opbrengen. Een eenvoudiger manier is om anderen op een onbaatzuchtige manier datgene te geven wat je zelf zou willen hebben.

Stel dat je in een liefdevolle omgeving zou willen zijn. Geef anderen dan liefde, zodat zij in een liefdevolle omgeving zullen zijn. Wat er dan gebeurt is dat je onbewuste er van doordrongen raakt dat je iets te geven hebt. En wat heb je te geven? In dit geval liefde. Nu kun je alleen iets geven als je dat hebt. Dus kennelijk heb je en ben je liefde, want anders zou je het niet kunnen geven. Aangezien je onderbewuste er dan van overtuigt raakt dat je liefde bent zul je liefde zult ervaren als jouw realiteit. En je zult die omstandigheden in je leven aantrekken welke die opvatting bevestigen.

Het is belangrijk om dit vanuit een zuivere en onbaatzuchtige motivatie te doen. Dus niet bijv. vanuit een motivatie om door anderen geaccepteerd te worden of iets dergelijks. Als je dat doet dan gebruik je liefde als een manier om anderen te manipuleren, om iets van ze gedaan te krijgen. En helaas ook dat zal dan onderdeel worden van je realiteit. Je zult in dat geval in aanraking komen met 'liefde' als manipulatiemethode.

(bovenstaande methode is gebaseerd op 'Een Derde Gesprek met God', hoofdstuk 1)

DE BESTE MANIER OM RELATIES TE BEDERVEN EN OM ZE BETER TE MAKEN


Naar aanleiding van hoofdstuk 8 'Vriendschap met God'

1. Behoeftigheid

Veel mensen hebben het idee dat ze iets missen. Ook denken ze dat een ander dat hun kan geven. De ander moet op de een of andere manier een gat opvullen. Dat is echter ruilhandel en geen liefde."Als jij mij dit geeft, dan geef ik jou dat". Daar zijn de meeste relaties op gebaseerd. Het object van ruilhandel kan zijn: aandacht, seksualiteit, tijd, geld, bescherming enz.

Dit concept van ruilhandel is gekoppeld aan ons Godsbegrip. De conventionele God zegt: "Ik heb de behoefte dat jij van mij houdt, als jij dat doet dan kom je in de hemel, zoniet dan kom je in de hel". Dat is koehandel en zeker geen onvoorwaardelijke liefde.
De echte God houdt van ons onvoorwaardelijk, zonder dat dit op wat voor manier dan ook afhangt van ons gedrag. Ware liefde is houden van iemand zoals hij of zij is, niet omdat hij of zij je iets geeft dat je kennelijk nodig hebt.

2. Verwachting

Mensen denken dat de persoon die ze zeggen lief te hebben bepaalde dingen zal doen. Als je echter iets verwacht dan beperk je de vrijheid van je geliefde. Hij of zij wordt slechts een object die jouw verwachtingen moet waarmaken. Echter liefde beperkt geen vrijheid, maar stimuleert deze.

Houden van betekent houden van iemand zoals hij of zij is en niet omdat hij of zij bepaalde verwachtingen kan waarmaken. Het hoeft hierbij niet te gaan om grootse verwachtingen. Ook de verwachting dat iemand je bijv. warmte zal geven is een verwachting. Je vult iets in over de toekomst, beperkt de handelsvrijheid van een persoon en houdt alleen van hem of haar zoals jij zou willen dat die persoon zou zijn, niet zoals de persoon feitelijk is.

Analoog daaraan verwacht de God, zoals wij die gedurende onze opvoeding hebben leren kennen dat je iets doet. Als je dat doet dan kom je in de hemel en zo niet dan......

3. Jaloezie

Als je iemand lief zegt te hebben dan verwacht je dat die persoon zijn of haar liefde alleen maar aan jou geeft. Je denkt liefde te kunnen krijgen door de stroom van liefde in te perken. Dat is een illusie. Liefde is of is niet. Liefde wordt gegeven of niet gegeven. Liefde kan niet gebonden worden, maar moet in vrijheid kunnen stromen. Hoe hier vanaf te komen? God geeft het antwoord:

Citaten uit 'Vriendschap met God', hoofdstuk 8:

"Laat het idee los dat geluk afhangt van iets buiten jezelf en je zult verlost zijn van je jaloezie. Laat het idee los dat liefde gaat over wat je krijgt in plaats van wat je geeft en je zult verlost zijn van je jaloezie. Laat je aanspraak op de tijd, energie, hulpbronnen of liefde van anderen los en je zult verlost zijn van je jaloezie"

"Het idee dat je jaloers bent op de tijd die jouw geliefde besteedt aan golfen, werken of knuffelen met een ander, kan alleen bij jou opkomen als jij je inbeeldt dat je eigen geluk tekort wordt gedaan als jouw geliefde gelukkig is".

Bovenstaande opvattingen staan in conflict met datgene wat we hebben geleerd over relaties. We hebben geleerd dat jaloezie een teken van liefde is. Integendeel het is een teken van liefdeloosheid. We hebben geleerd te verwachten dat onze geliefde ons gelukkig kan maken. Integendeel: als twee ongelukkige mensen een relatie aangaan dan wordt het ongeluk vermenigvuldigd. Alleen jij kan jezelf gelukkig maken.
Je kunt je innerlijke rijkdom delen. Dat is een heel andere en betere motivatie dan een relatie aangaan op basis van behoefte.

Citaat uit 'Vriendschap met God', hoofdstuk 15:


"Liefde laat los, Wat jullie behoeftebevrediging noemen en vaak met liefde verwarren, doet het tegenovergestelde. Op die manier kun je het verschil tussen liefde en behoeftebevrediging herkennen. Liefde laat gaan, behoeftebevrediging wil vasthouden"

WERK

>Citaat uit 'Een ongewoon gesprek met God', eind hoofdstuk 12'

"Vooruit, doe wat je werkelijk het liefste doet! Doe niets anders! Je hebt maar zo weinig tijd. Hoe kun je ook maar een moment verspillen door iets voor je kostwinning te doen wat je niet ziet zitten? Wat is dat voor een levensonderhoud? Dat is geen leven, dat is langzaam sterven".

Ieder mens heeft zijn dharma. Dharma betekent datgene doen waar je voor op aarde bent. Ga bij jezelf na wat je echt leuk vindt om te doen. Wat brengt je vreugde? Waarvan slaat je hart op hol? Als je dat gevonden hebt dan ken je je dharma.

Helaas hebben de meeste van ons de beperkende gedachte dat geld verdienen alleen maar kan door iets te doen wat we eigenlijk niet leuk vinden. Sterker nog, we vinden het vaak immoreel om geld te vragen voor die activiteiten welke we fijn vinden. Maar waarom zou dat zo zijn? Er is niets mis met geld. Geld is een vorm van energie. Je kunt je leven vullen met positieve energie. Geld is daar een onderdeel van.

Het is van belang om de beperkende gedachte dat geld verdienen op de een of andere manier pijnlijk is te verlaten. En de werkelijke overtuiging te hebben dat je geld kunt verdienen door je dharma vorm te geven. Velen zal het tijd kosten om deze opvattingen radicaal te veranderen. Echter hoeveel tijd dat kost hangt van jou af.

De gedachte dat geld verdienen op de een of andere manier pijnlijk moet zijn houdt ons ervan af om geld te verdienen door ons dharma, datgene dat ons werkelijk vreugde biedt, vorm te geven. Als je je dharma volgt dan lever je de meest optimale bijdrage aan de maatschappij die denkbaar is. Daar geld mee verdienen is alleen maar terecht.

DOEL VAN HET LEVEN


Stel je bent wit en je bevind je in een ruimte waarin alles wit is. In dat geval kun je jezelf niet zien en je kunt je omgeving niet waarnemen. Alleen als iets ineens een kleur krijgt kun je waarnemen. Door het zwart wordt het kennen van het wit mogelijk.

God was eenheid (alles was wit), maar wilde zichzelf leren kennen door zichzelf te ervaren (het wit kan zichzelf kennen vanwege het zwart) . God had wijsheid, maar geen ervaring van zichzelf.

In tegenstelling tot wat sommige religies beweren is het leven geen school. Er valt niets te leren. We zijn enkel hier om te ervaren. En wanneer we ervaren hebben en we onze ware aard herinneren kunnen we naar huis gaan.

Er is geen verschil tussen God en jij. Je bent een deeltje van God. Dat herinneren is het doel van het leven.

In het leven bestaat geen toeval. Er worden geen fouten gemaakt. Iedere, maar dan ook iedere gebeurtenis heeft tot doel om onszelf te ervaren en heeft zin. Uiteindelijk brengt alles je op de plaats waar je wezen moet. Alles, dus inclusief ongelukken, ziekten, rampen.

Uit 'Vriendschap met God', hoofdstuk 8:

"De bedoeling van het leven is Jouw Zelf opnieuw te creëren in de volgende verhevenste versie van de verhevenste visie die je ooit hebt gehad over wie jij bent. Je moet jouw ware Zelf verkondigen en worden, uitdrukken en vervullen, ervaren en kennen. Dit vergt niets van de andere mensen in jouw leven of van iemand in het bijzonder. Daarom kun jij van anderen houden zonder iets van hen te verlangen."

Je bent je eigen schepper. Alles om je heen is jouw creatie. Het leven dient ervoor om dat te doorgronden en te ervaren. Er is geen toeval en er worden geen fouten gemaakt. Alles dient ervoor om jezelf te herinneren. En je kunt niet zeggen dat iets je wordt aangedaan, want van alles dat je meemaakt ben jij de schepper. Jij schept je eigen realiteit.

Natuurlijk gebeurt dat niet bewust, het gebeurt onbewust. Een onderbewustzijn vol met angsten schept een wereld waarin die angsten gereflecteerd worden. We zeggen dat we de voor ons beste realiteit wensen, maar kijk eens naar je onderbewuste. Wat zitten daarin voor opvattingen en gedachten? Het onderbewustzijn is krachtiger dan het bewustzijn. Daarom is verstandelijk inzicht alleen niet genoeg. Alleen een verandering die je hele wezen omvat kan tot een verandering van je realiteit leiden.

Citaat uit 'Vriendschap met God', hoofdstuk 15:

"Jullie koesteren de voorstelling dat jullie 'in zonde' zijn geboren en dat het in jullie aard is om slecht te zijn. Dit is de belangrijkste beslissing die jullie ooit over jezelf hebben genomen. Aangezien jullie je eigen werkelijkheid scheppen heeft jullie leven bewezen dat jullie gelijk hadden."

Als je liefde wilt en je wordt geconfronteerd met een probleem dan is er slechts één vraag die gesteld kan worden "Wat zou liefde nu doen?"
Dat wil niet zeggen als je negatieve emoties voelt in een bepaalde situatie dat je die moet onderdrukken. Integendeel ga schreeuwen, sla op een kussen, of op een boksbal, speel een agressief computerspelletje, schrijf een lelijke brief (maar als je die af hebt gooi hem weg).
Als je uiteindelijk tot actie overgaat is er maar één ding relevant, namelijk "Wat zou liefde doen". Als je van daaruit handelt dan schep je liefde en ontmoet je liefde.

WIJSHEID-ERVAREN-ZIJN


In het begin had God wijsheid, maar geen ervaring. De Vader of de Moeder symboliseert wijsheid. Het is het wit zonder het zwart. Maar de schepping wilde zichzelf ervaren: in de wereld van constrasten, in de wereld van wit en zwart. Dit wordt gesymboliseerd door de Zoon of Dochter. Nadat het afgescheiden deel van de schepping: de ziel zichzelf heeft ervaren kan deze terugkeren naar zijn werkelijke thuis. Dit wordt gesymboliseerd door de Heilige Geest.

Bij de Vader of Moeder hoort een besef van eenheid. Wij zijn allen EEN. Bij de Zoon of Dochter hoort de wereld van dualiteiten en de ervaring van conflicten. De Heilige Geest doet zijn intrede wanneer de ziel beseft dat zij niet afgescheiden is. Wanneer zij veranwoording kan nemen voor haar eigen scheppingen. Deze niet verwerpt, maar omhelst. En wanneer zij deze scheppingen niet wenst dan kan zij deze veranderen. Niet door vechten, maar door dankbaarheid te tonen voor een nieuwe realiteit, al voordat die geschapen is, want wat je innerlijk, vanuit het onderbewuste verwacht dat zul je ontmoeten.

DE TOEKOMST


Uit 'Vriendschap met God', einde van hoofdstuk 14:

"Deze 21 ste eeuw zal de eeuw van het ontwaken zijn, van de ontmoeting met de Schepper binnenin. Vele wezens zullen eenheid met God en met de rest van het leven ervaren. Dit zal het begin zijn van een nieuwe gouden tijd van de Nieuwe Mens. Er zijn momenteel in de wereld veel van dat soort leraren en boodschappers. Meesters en zieners die de mensheid deze visie voorhouden en de werktuigen aanbieden waarmee zij die kunnen realiseren.

Jij kunt ervoor kiezen een van hen te zijn. Jij, aan wie deze boodschap nu wordt gestuurd. Jij, die dit op dit moment leest. Velen worden geroepen, maar slechts weinigen maken de keuze voor henzelf.

Wat is jouw keuze?"

Wil je ervaringen uitwisselen met anderen die geinspireerd worden door het vormgeven van een positieve levensstijl? Neem dan deel aan de groep Positief Leven. Dat kan door het sturen van een blanco mailtje naar positiefleven-subscribe@yahoogroups.com


Het is de bedoeling dat we niet zozeer theoretische discussies voeren, maar dat we vooral aandacht besteden aan hoe een positieve levensstijl in het dagelijks leven gestalte kan krijgen. Wat zijn de moeilijkheden en mogelijkheden die je op dat pad tegenkomt en hoe ga je daarmee om.

[ Methoden voor Scheppen van Je Realiteit ] [ Eén met God: Gouden Uitspraken ]


Werkelijke bron van deze tekst: http://home.tiscali.nl/~dirah/Walsch.htm

Geen opmerkingen:

Een reactie posten