Welkom op mijn netvlies.

Translate

maandag 10 januari 2011

Spiritueel Misbruik...

Spiritueel misbruik is op te delen in

-Emotioneel misbruik en manipulatie
-Energetisch misbruik/magie
 ...en omvat het stelselmatig manipuleren van de gedachtenwereld /vrije wil en/of het energielichaam van de leerling door een spiritueel leraar of spirituele groep. In sommige gevallen kan spiritueel misbruik overgaan in seksueel misbruik/intimidatie en lichamelijk geweld.
Vooropgesteld: Spirituele ontwikkeling is iets heel moois. Mensen hebben veel baat bij het deelnemen aan spirituele lessen, en het ontvangen van healings kan heel prettig en geestverruimend zijn.
Wat hier wordt besproken zijn de gevallen waar het mis gaat. Want ook dát gebeurt...

Wat te doen als je erachter komt dat je spiritueel misbruikt wordt?

Lucht je hart, zoek hulp, neem iemand in vertrouwen waarvan je denkt dat hij/zij je niet zal veroordelen. Ga bijvoorbeeld naar een vertrouwenspersoon op je school, je werk of zoek hulp bij een coach of psycholoog als je niet terecht kan bij je vrienden of familie.

Verbreek het contact met degene die jou misbruikt. Mocht dit een leraar zijn die deel uit maakt van een groep mensen: Verbreek het contact met de gehele groep zodat je bij jezelf kunt komen. Als je het idee van het voor altijd contact verbreken lastig vindt; doe het dan voorlopig voor minimaal 6 weken. Daarna kun je kijken of je nog contact wilt hebben met deze mensen.

Concentreer je op je eigen lichaam en eigen energie. Doe aan lichaamsbeweging, zorg dat je geaard raakt. Het allerbelangrijkste: houd je in gedachten vooral niet bezig met de persoon die jou misbruikt maar concentreer je op jezelf. Zoek naar manieren waarop je je eigen plek weer kan innemen in je lichaam. Herinner je wie je vroeger was en denk aan de gelukkige momenten die je vroeger hebt gekend. Probeer je te begeven in het ‘gewone’ leven.

Emotioneel misbruik is het stelselmatig manipuleren van de geest (gedachtenwereld) van een persoon en daarbij zo ver doorgaan dat de vrije wil van die persoon beinvloed wordt, waardoor de misbruiker een zekere vorm van ‘macht’ verwerft over de misbruikte persoon.

Energetisch Misbruik is het gebruik van zwarte magie, negatieve vormen van winti, sihr, guna guna en andere vormen van energetische manipulatie die de vrije wil aantasten.

-----------------------------------
Energetisch misbruik/magie 


Energetisch Misbruik is het gebruik van zwarte magie, negatieve vormen van winti, sihr, guna guna en andere vormen van energetische manipulatie die de vrije wil aantasten.

Spiritualiteit is heel erg echt. Energiewerk ook.

Eén ding staat als een paal boven water: het gebruik van energiewerk wordt steeds populairder, ook in sprituele groepen en bij spirituele cursussen en workshops.

Dit kan onschuldig zijn. Het is immers erg interessant en behulpzaam te leren met je energie om te gaan en deze te beheren, of te leren kosmische energie te kanaliseren zodat je jezelf (en eventueel ook anderen) kunt healen.

De kans is groot dat je op je spirituele pad terecht komt bij spiritueel zeer begaafde mensen. Mensen die meer ‘zien’, ‘voelen’ of ‘weten’. Mensen die krachtig zijn op het gebied van healing en manipulatie van energie.

Waar het mis gaat is het gebruik van zwarte magie, vormen van winti, sihr, guna guna en andere vormen van energetische manipulatie die de vrije wil aantasten.

Wat het gevaarlijk maakt is het feit dat je vaak niet weet met wie je te doen hebt, maar omdat het zo bijzonder en nieuw is raakt je nieuwsgierigheid geprikkeld.

Zo’n spiritueel begaafd persoon kan jegens jou volledig vanuit vrijheid en vrije wil handelen.

Maar het bezit van een gave maakt iemand niet automatisch tot goede hulpverlener. Er zijn dus ook mensen die hun kracht als macht gebruiken en hun leerlingen energetisch gaan manipuleren. Magie wordt dan een manipulatief instrument waarmee de eigen invloed op het slachtoffer steeds verder wordt vergroot.

Waar moet je op letten wanneer je in contact staat met spiritueel begaafde personen?

-Alles gebeurt vanuit vrije wil (er wordt dus niet in je systeem gerommeld zonder jouw toestemming)
-Er wordt duidelijkheid gegeven en duidelijk gecommuniceerd
-Er wordt rekening gehouden met jouw gevoelens
-Respect
-Onafhankelijkheid
-Gelijkheid
-Vrijheid

Wat zijn kenmerken van energetisch misbruik & magie?
-Zeer slecht geaard zijn, bijna niet 'terug op aarde' kunnen komen, afwezig voelen
-Het gevoel soms onvrijwillig 'uit het lichaam' te gaan
-Energieën om het lichaam heen voelen die niet eigen lijken te zijn
-Elektrische schokjes om het lichaam voelen
-Lichamelijke klachten, blaasklachten, opgeblazen buik
-Extreme dorst
-Extreme hoofdpijn
-Duizeligheid, flauwvallen, hartkloppingen, gevoelens van verstikking, benauwdheid
-Extreme vermoeidheid,
-Extreme emoties zoals angst, verdriet, boosheid of verliefdheid in extreme, bijna ondraaglijke vorm
-Plotselinge stemmingswisselingen of veranderingen in gevoel
-Zeer angstaanjagende dromen of dromen met veel emotie
-Visioenen, hallucinaties

De kans op Energetisch Misbruik bestaat wanneer je in contact komt met een Spiritueel Leraar of Groep

---------------------------------------------------

Emotioneel misbruik en manipulatie 
Emotioneel misbruik is het stelselmatig beïnvloeden en manipuleren van de geest/gedachtewereld van een persoon en daarin zo ver doorgaan dat de vrije wil van die persoon beïnvloed wordt, waardoor de misbruiker macht verwerft.

Emotioneel misbruik komt voor in alle vormen van menselijke relaties. In liefdesrelaties, werkrelaties, ouder-kind relaties en in spirituele of therapeutische hulprelaties.
Er is weinig aandacht voor deze vorm van mishandeling, waarschijnlijk omdat het onzichtbaar en ontastbaar is. Lichamelijk geweld laat sporen op het lichaam na, emotioneel geweld niet. Daarbij komt, dat de loyaliteit van het slachtoffer aan de misbruiker meestal erg groot is. Het slachtoffer ontkent het misbruik aan zichzelf omdat de misbruiker op een voetstuk is geplaatst. Bovendien schamen de meeste slachtoffers zich wanneer ze ervan bewust worden emotioneel te zijn misbruikt.

Wat zijn de kenmerken van emotioneel misbruik?

-De misbruiker manipuleert door:
-betekenisvol te zwijgen
-onvoorspelbaar gedrag te vertonen; het ene moment het slachtoffer te vleien en op te hemelen, het andere moment het slachtoffer 'niet zien', vernederen, belachelijk maken of voor 'dom' houden
-Mooie praatjes, veel beloven en daar niets van waarmaken
-het slachtoffer afhankelijk te maken
-angst te zaaien, te bedreigen
-te liegen
-de 'schuld' altijd bij het slachtoffer te leggen
-ideeën op te dringen en het slachtoffer dingen te laten doen in het belang van de misbruiker
-zichzelf boven de ander te stellen zodat er een machtsverhouding ontstaat

-Het slachtoffer van emotioneel misbruik:
-heeft meestal het beste met de ander voor
-heeft de misbruiker meer lief dan zichzelf en is daardoor altijd loyaal aan de misbruiker
-laat steeds (onbewust) over de eigen grenzen heen gaan
-durft niet goed zichzelf te zijn bij de misbruiker
-plaatst de misbruiker op een voetstuk waardoor er een ongelijkwaardige verhouding ontstaat.

Waardoor ontstaat emotioneel misbruik?

De misbruiker heeft macht en controle over het slachtoffer.
Waarschijnlijk komen deze behoeften aan macht en controle voort vanuit gevoelens van leegte, angst en onzekerheid. De misbruiker heeft het gevoel weinig controle te hebben over dingen, maar op het slachtoffer kan hij/zij controle uitoefenen.
Het slachtoffer is kwetsbaar doordat er te weinig eigenwaarde is en de eigen grenzen niet goed worden aangegeven.
Het misbruik wordt door het slachtoffer gerationaliseerd en ontkent en kan daardoor jarenlang doorgaan.

Wat doe je eraan?
Wanneer je erachter komt dat je emotioneel wordt misbruikt, zorg dan dat je (tijdelijk) afstand neemt van je misbruiker om te zoeken naar wie jij was voordat je in deze situatie terecht kwam. Herinner jezelf aan je eigen kracht. Als je je eigen kracht niet kent, ga er dan naar op zoek.
Ga je grenzen aangeven.
Wanneer jij stopt met het ingaan op de controlerende macht van de misbruiker, zal hij/zij geen grip meer op je hebben en vanzelf worden ontkracht. Maar daarvoor moet je eerst een stevige basis hebben en sterk in je schoenen staan.
Een goede relatie -wat voor relatie dan ook- is gelijkwaardig en gebaseerd op vrijheid, steun en respect.Bron: http://www.spiritueelsterk.nl/spiritueel-misbruik

Geen opmerkingen:

Een reactie posten