Welkom op mijn netvlies.

Translate

donderdag 20 januari 2011

Een mooi stuk van Deepak Chopra uit het boekje De wereld van Merlijn ...

Plaats
Zeg eens wat het verste is dat je kunt zien vanaf deze heuveltop. Ik zie het woud, dat zich tot aan de horizon mijlenver uitstrekt. Dat is het verste dat ik kan zien.
En wat ligt nog verder dan dat?
De rand van de wereld, de hemel en de zon
En nog verder?
De sterren en de lege ruimte tot aan de oneindigheid toe
Zou dat ook waar zijn als ik je omdraaide?
Ja.

Merlijn bracht de jongen naar een rivier in het woud.
Wat is nu het verste dat je kunt zien?
Ik kan niet ver kijken, niet verder dan de laatste bocht daar in de rivier.
Maar je weet dat de rivier naar de zee loopt en de zee naar de horizon, de hemel, de zon, de sterren en de lege ruimte?
Ja

Waarheen je gaat, de oneindigheid strekt zich altijd in alle richtingen uit. Je bent dus het middelpunt van het heelal, waar je ook staat.
Door je zintuigen van je lichaam, geloof je dat je op een bepaalde plaats bent. In werkelijkheid is elke punt van de kosmos hetzelfde punt, een brandpunt voor oneindigheid naar alle richtingen. Er is geen hier of daar, geen dichtbij of ver.

Tijd
Zo is het ook met de tijd. Ik (Merlijn) zie de tijd als een teer web van draden dat zich elk moment vernieuwt. Bij elke nieuwe beslissing schep je een nieuwe gebeurtenissenlijn die op dat moment begint; voordat je die beslissing nam, bestond die tijdsdraad niet. Door op deze manier het begrip tijd te ervaren, weef je je eigen versie van gebeurtenissen in het web en verandert daarmee verleden of toekomst.
Ik (Merlijn) noem dat het web van de tijd, omdat ik me als een spin in het midden van alle gebeurtenissen zie zitten. Ze stromen als de zachte draden van het web uit me. Elke gebeurtenis is nodig om het web te weven, net zoals elke draad nodig is; toch kan ik desgewenst kiezen om er maar 1 te volgen. Ik verruil de plaatselijke tijd gemakkelijk voor de universele en zie alles dan als 1 geheel in plaats van als geïsoleerde voorvallen.

Kan iemand echt het verleden veranderen?

Natuurlijk zegt Merlijn. Stel je even je eigen versie van een volmaakte toekomst voor. Zie jezelf in die toekomst, met alles wat je op dit moment vervuld zou willen hebben. Zie je jezelf daar? Ervaar je al je gevoelens en emoties? Neem nu de herinnering aan de toekomst en breng hem naar het heden. Laat die vanaf dit moment je gedrag beïnvloeden. Als je vrede en tevredenheid bij een totale afwezigheid van angst hebt voorgesteld, leef daar dan nu naar. Gooi alle concurrerende impulsen en herinneringen aan vroegere woede, angst of gebrek weg en handel op basis van je herinnering aan de toekomst. Schud de last van het verleden af en laat je door je visioen van een gerealiseerde toekomst leiden. Zie je wat er gebeurd is? Je leeft omgekeerd in de tijd.

Over het algemeen leeft de mens voorwaarts in de tijd en torst dus altijd de last van hun geheugen mee. Ze laten het verleden het heden scheppen.
Ik (Merlijn) laat liever de toekomst het heden scheppen, dat betekent in feite omgekeerd in de tijd leven. Je hebt dan ook het verleden veranderd omdat je handelen er niet meer door beïnvloed wordt.

Als je ontdekt dat de tijd in je eigen bewustzijn wordt uitgevonden, zul je begrijpen dat er geen verleden bestaat, alleen een eeuwig nu dat zich altijd vernieuwt. Nu is het enige moment dat echt bestaat. Het verleden is herinnering, de toekomst potentieel. Dit moment is de spil van elke mogelijke toekomst die je je kunt voorstellen. Je verandert het verleden dus volledig door het als een onechte hersenschim te beschouwen. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten