Welkom op mijn netvlies.

Translate

zaterdag 16 april 2016

Eckhart leest voor uit "De stilte spreekt".

1. Vraag aan Eckhart:

Wanneer je weet dat iemand of een situatie waarschijnlijk je pijnlichaam zal gaan aanspreken, is het dan beter om diegene of die situatie hoe dan ook te vermijden of is het voor de ontwikkeling van je bewustzijn zinvol om bij die persoon te blijven (in die situatie) en het pijnlichaam van beiden te observeren?


Eckhart Tolle (vertaald en bewerkt): Er is geen eensluidend antwoord op deze vraag, het hangt van de situatie af. In sommige situaties kun je niet eens weglopen. Er kan een situatie zijn op je werk, of waar dan ook, dat jou nodig heeft om daar te zijn op dat moment, en alles wat je kunt doen is aanwezig te zijn met je pijnlichaam. In andere situaties kan het beter zijn om weg te lopen in plaats van verwikkeld te zijn in een zinloze discussie of conflict; in sommige situaties is het zelfs beter om weg te gaan en het pijnlichaam van de ander zich te laten doven dan bij hem te blijven (en het pijnlichaam te activeren, of actief te houden). Niemand kan je een kant en klare oplossing of richtlijn geven wat het juiste is om te doen (of te laten), je zult de individuele situatie steeds op zichzelf moeten bezien en (intuïtief) moeten aanvoelen wat het juiste is om te doen (of te laten).

Er is hoe dan ook geen manier om het pijnlichaam te vermijden. Levend in deze wereld zullen er altijd situaties zijn in je bestaan die je pijnlichaam aanspreken, of je leeft volledig afgeschermd van deze wereld als kluizenaar. En toch, zelfs als je zou leven, volledig afgeschermd als kluizenaar, kan het gebeuren dat je pijnlichaam ontwaakt als het resultaat van bepaalde gedachten die het pijnlichaam aanspreken. Er is geen enkele mogelijkheid om helemaal geen pijnlichamen tegen te komen. En natuurlijk kun je niet steeds weglopen, of rennen, als je het pijnlichaam van een ander mens tegenkomt, ervaart.
Je spirituele ontdekkingstocht zal in deze situaties gericht moeten zijn op een verhoging, verheffing van je bewuste aanwezigheid, aanwezig zijn, op het moment dat je (intuïtief of feitelijk waarneembaar) iemand dicht bij je in de buurt ervaart die wordt meegetrokken (door zijn ego, gedachten) naar een diepe staat van onbewustzijn, wat de identificatie betekent van het pijnlichaam in de ander.

Een intense houding van bewust aanwezig zijn is noodzakelijk om die diepe, sterke opleving van het onbewustzijn van het pijnlichaam van de ander te kunnen weerstaan: dat pijnlichaam dat wil dat jouw pijnlichaam een reactie geeft (het wil zich voeden aan jouw negatieve reactie(s)), het wil een emotionele reactie van jou. Je kunt het vergelijken met een (licht)dimmer: je zal de dimmer zodanig moeten draaien dat het licht van je aanwezigheid intenser en sterk wordt terwijl het pijnlichaam van de mens dicht bij je probeert (uit alle macht) een willekeurige reactie te krijgen van jou. Let wel, het is wel een subtiele aangelegenheid, het kan namelijk gemakkelijk worden verward met het je zelf afschermen of zelfs afsluiten van de mens dicht bij je.

Wanneer ik het heb over intens aanwezig zijn, heeft dit niets te maken met het jezelf afschermen, afsluiten van de andere persoon: er is hier sprake van een totaal van elkaar verschillende energie. Als je je afsluit en je zegt: "Niets kan me nu meer raken, ik ga niet reageren", dan schakel je jezelf (volledig) uit. Je kunt jezelf zelfs voor de gek houden door te geloven dat je zo aanwezig bent dat niets je meer kan raken. Je hebt dan een barrière opgeworpen tussen jou zelf en de andere mens. Dat is niet wat ik bedoel met het intensiveren van je (volledige en bewuste) aanwezig zijn. Met intensiveren van je (volledige en bewuste) aanwezig zijn, is er sprake van een volledige (en zuivere) openheid naar dat wat of die wie je omgeeft, een hoge mate van alertheid, en die alertheid staat volledig in verbinding met dat wat is. Na verloop van (enige) tijd zul je gaan ervaren dat dit proces (meer) automatisch gaat verlopen, en er geen sprake (meer) is van een keuze makend proces.

Wanneer er op enig moment een neiging is tot onbewustzijn in een situatie, zul je jezelf steeds meer ervaren als alert en ontwaakt. Wanneer je ervaart dat je op de proef wordt gesteld, zul je jezelf ervaren als alert, als het licht dat feller brandend is opgedraaid. Dat is fantastisch, want dat betekent dat welke beproeving er ook mag zijn, de functie van die beproeving zal zijn het intensiveren van je (volledig en bewust) aanwezig zijn. Dat is de enige wijze waarop je niet wordt meegezogen, meegetrokken in het pijnlichaam van de andere persoon.

Vanaf het moment dat je jezelf realiseert dat dit mogelijk is, zul je in (willekeurige) situaties ervaren dat de intensiteit van je (volledig en bewust) aanwezig zijn kan variëren. Het wordt heel intens op het moment dat je op de proef wordt gesteld door een uitdagende situatie. In plaats van dat je wordt meegetrokken in het onbewustzijn van de moeilijke situatie, verhoog je je (bewuste en volledige) aanwezigheid: als getuige van de situatie, je gedachten en emoties en door feitelijke waarneming, zonder dat je je laat meetrekken.Geen opmerkingen:

Een reactie posten