Welkom op mijn netvlies.

Translate

zaterdag 18 februari 2017

Mooji spreekt....

Jezelf kennen is geen kennis.
Het is slechts een ontdekking.
Het is geen prestatie. 
Het is niet een bezit.
Niemand bezit Zelf-kennis.
Zo je er iets over kunt zeggen, misschien dit, 
dat het een uitwisseling is van het niet-zelf voor het Zelf,
maar wie ontvangt het Zelf? Niemand.
Dit is waarom ik zeg dat het geen uitwisseling betreft. 
Dit klinkt misschien als een raadsel voor je,
een mysterie of een paradox,
maar dat is het alleen wanneer je enkel met je mind luistert.
Je zult dit alles moeiteloos begrijpen in de aanwezigheid, begeleiding en genade van een bevrijd wezen. 
Zoek zulk gezelschap.

~ Mooji

To know yourself is not a knowledge.
It is only a discovery.
It is not an achievement.
It is not a possession.
Nobody possesses Self-knowledge.
If anything, you can perhaps say it is an exchange
of the non-self for the Self,
but who will receive the Self? No one.
That is why I say it is not an exchange.
This may sound like a riddle to you,
a mystery or a paradox,
but only if you listen with just your mind.
You will understand all of this easily in the presence, guidance and grace of a liberated being.
Seek such company.

~ Mooji

Geen opmerkingen:

Een reactie posten