Welkom op mijn netvlies.

Translate

dinsdag 8 maart 2016

Mooji spreekt... ♥

Iedere persoon is als een deur.
Wanneer je een persoon bent,
roep je degene die je graag mag, 'Kom mijn kamer binnen,'
maar achter de deur is vaak een lawaaierige en rommelige kamer.
Wanneer je vrij bent,
wordt je deur een deur naar het Oneindige.
Het is geen oude deur,
Het is een deur naar het Oneindige.
Het is een deur naar iedereen zijn eigen Zelf.
Kun je een dergelijke deur worden?
Sommige deuren blijven op slot.
Een grote waarschuwingsbord buiten: Privé. Niet binnenkomen!
En sommige zijn als deuren die los van de scharnieren hangen.
Daar kun je door naar binnen wanneer je wilt.
Ontmoet en Ben jeZelf.

~ Mooji

Each person is like a door.
When you are a person,
you call out to who you like, ‘Come into my room,’
but behind the door is often a noisy and messy room.
When you are free,
your door becomes a door to the Infinite.
It is not any old door.
It is a door into the Infinite.
It is a door into everyone’s own real Self.
Can you become such a door?
Some doors are kept locked.
A big sign outside: Private. Do not enter!
And some are like doors that have been taken off the hinges.
Step in anytime you like.
Meet and Be your Self.

~ Mooji 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten