Welkom op mijn netvlies.

Translate

maandag 17 augustus 2015

Mooji spreekt...

Iedereen is voor dit vreugdevuur uitgenodigd.
Gooi er al je vragen in.
Gooi ook al je antwoorden erin.
Gooi al je zorgen erin.
Heb die moed.
Zeg: ik heb geen tijd meer voor antwoorden.
Stop alles in dit vuur.
En doe het ook nu.
Dit is de directe manier.
Gooi nu alles erin.
Geen oefeningen,
Geen filosofie.
Maar wie kan het doen, zie je?
Wees gewillig om helemaal leeg te zijn.
Wees zelfs geen man of vrouw.
Wees geen zoeker.
Wees niets.
Zeg geen gebeden meer.
Zing geen mantra’s meer.
Ga niet meer op pelgrimages.
Laat alles achter, want tot nu toe is zelfs je zoeken een vermijden, een ander excuus van je denken om de altijd- aanwezige waarheid niet te ontdekken.
Ons denken wil een hoop zeggen over de waarheid.
Maar niets is daarvan waar.
Je bent hier, vóór het denken.
Je kent zijn wegen.
Dat is waarom ik zeg:
gooi nu direct alles in het vuur.
Mijn woorden mogen erg drastisch lijken,
maar ze zijn ontzettend krachtig.
Waarom rondlopen met het denken op je rug?
Zet het neer en wandel vrij weg.

~ Mooji

Everybody is invited to this bonfire. 
Throw all your questions.
Throw all the answers as well.
Throw all your cares.
Have that much courage.
Say I have no time for answers anymore.
Put everything into this fire.
And do it now also.
This is the instant way.
Throw everything now.
No practice,
No philosophy.
But who can do it, you see?
Be willing to be completely empty.
Don't even be a woman or a man.
Don't be a seeker.
Don't be anything.
Don't say any more prayers.
Don't chant any more mantras.
Don't go on any more pilgrimages.
Leave everything, because up till now even your seeking is an avoidance, another excuse of your mind not to discover the ever-present truth.
Our minds want to say a lot about truth.
But nothing it says is true.
You are here before the mind.
You know it's ways.
This is why I say 
throw everything in the fire right now.
It seems very drastic, my words,
but they are totally powerful.
Why keep walking around with the mind on your back?
Put him down and walk away free.

~ Mooji


Geen opmerkingen:

Een reactie posten