Welkom op mijn netvlies.

Translate

vrijdag 7 augustus 2015

Geld en macht...

Het is vreemd, hoe belangrijk geld geworden is, zowel voor de gever als voor de ontvanger, voor de machthebber en voor de arme. Ze praten eeuwig over geld of vermijden juist erover te praten, omdat dat ongepast is, maar ze zijn zeer geldbewust. Geld om goede werken te doen, geld voor de partij, geld voor de tempel en geld om rijst te kopen. Als je geld hebt ben je diep ongelukkig en als je het niet hebt zit je ook in de ellende. Ze vertellen je hoeveel iemand waard is, als ze je vertellen welke positie hij heeft, welke diploma’s hij behaald heeft, hoe knap hij is, hoe capabel en hoeveel hij verdient. De afgunst van de rijken en de afgunst van de armen, de wedijver om te pronken met kennis, kleding en een briljante conversatie. Iedereen wil indruk op iemand maken, op hoe meer mensen hoe beter. Maar op macht na is geld belangrijker dan wat dan ook. Die twee vormen een schitterende combinatie; de heilige heeft macht, al heeft hij geen geld; hij heeft invloed op arm en rijk. De politicus gebruikt het land, de heiligen, de gangbare goden om aan de top te raken en om je te vertellen dat eerzucht absurd is en macht meedogenloos. Er zijn geen grenzen aan geld en aan macht; hoe meer je hebt, hoe meer je wilt hebben en daar komt geen einde aan. Maar achter alle geld en macht ligt leed dat zich niet laat negeren; je kunt het verdringen, proberen het te vergeten, maar het is er altijd.

-Uit: "Krishnamurti over Krishnamurti"


Geen opmerkingen:

Een reactie posten