Welkom op mijn netvlies.

Translate

maandag 31 augustus 2015

Mooji spreekt...

Wil je in je vrijheid gaan staan of niet?
Waarom zeg je dat deze stap niet gemakkelijk is?
Je moet dit concept totaal verwerpen.
We zijn op het punt om door de poort te gaan en jij zegt:
‘ Mooji, een momentje, ik schoot mezelf zojuist in mijn voet. Ik kom later, want nu is het te moeilijk om te lopen.’
Je lacht, maar dit is wat je werkelijk aan het doen bent, wanneer je het idee gelooft: ‘ Deze stap is niet gemakkelijk’.
Je moet uitvinden wat in jou deze dingen aan het zeggen is.
Deze stem is niet je vriend.
Zij zal zeggen: ‘Hoeveel Boeddha’s ken je?’ of ‘ Het is een loterij, wat voor kans heb je?’
En precies zo, voordat je maar je eerste stap hebt gezet, schiet je jezelf in je voet.
Met zo’n houding heb je zelfs geen enkel uiterlijk obstakel nodig, want je zult deze gedachte tot vijand maken en deze vijand zal al in je huis zijn.
Hou dat hier heel goed in gedachten. Je moet je vermogen om onderscheid te maken tussen het ware en onware aanscherpen en je aspiratie voor vrijheid moet urgent worden.

~ Mooji

Do you want to step into freedom, or not?
Why do you say this step isn't easy?
You must throw this concept completely away.
We are about to walk through the gate and you say:
‘Mooji, one moment, I just shot myself in the foot.
I come later, because now it is too difficult to walk.'
You laugh, but this is what you are actually doing when you believe the idea: ' This step is not easy.’
You must find out what is saying these things in you.
This voice is not your friend.
It will say: ‘How many Buddhas do you know?’ or
‘It is a lottery, what chance do you have?’
And like this, before you take your first step, you shoot yourself into the foot.
With an attitude like this, you don't even need any outer obstacles for you will make this thought into an enemy and this enemy will be already inside your house.
Be very mindful here. Your discernment must sharpen between the true and the untrue and your aspiration for freedom must become urgent.


~ Mooji


Geen opmerkingen:

Een reactie posten