Welkom op mijn netvlies.

Translate

donderdag 7 januari 2016

Mooji spreekt...

Gelukkig zijn en niet gehecht is het beste.
Gelukkig en gehecht zijn is zelden stabiel.
Je kunt van een relatie genieten, een plek, of een favoriet
ding, maar wanneer je gehecht bent,
betekent het dat je niet echt vrij bent, zie je.
Nu, te kunnen genieten zonder je te hechten is inderdaad erg zeldzaam.
Gehechtheden zorgen vaak voor verwachtingen,
projecties, afhankelijkheden, vastklampen en vervolgens,
lijden. Wie heeft dit niet mogen smaken?
Wanneer datgene waarnaar je wanhopig naar verlangt niet aanwezig is,
komt het lijden als hete zwavel uit de lucht vallen.
De wijzen weten dit werkelijk.

~ Mooji


To be happy and unattached is the best.
To be happy and attached is rarely stable.
You may enjoy a relationship, a place, or some favourite
thing, but if you are attached,
it means you are not really free, you see.
Now, to enjoy without attachment is very rare indeed.
Attachments often create expectations,
projections, independencies, clinging and consequently,
suffering. Who has not tasted this?
When the thing you desperately desire is not available,
suffering rains like hot sulphur from the skies.
The wise really know this.

~ Mooji


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten