Welkom op mijn netvlies.

Translate

donderdag 2 december 2010

Leuke Schrijfsels.

Wanneer iedereen zijn wil zou richten op het goede, zou er niets slechts meer zijn.

Helaas heeft onze maatschappij de wetenschappelijke vooruitgang in het begrip van het stervensproces nog niet geaccepteerd. Het is daarom noodzakelijk dat we onszelf heropvoeden en beseffen dat we niet alleen biologische machines, maar ook geestelijke wezens zijn.

Door positief te denken en te spreken , trekken we positieve energie aan. Als we langdurig negatieve gedachten (energieën) gebruiken, kan het gevolg zijn dat de weerstand van het lichaam verzwakt. Dat gebeurt meestal als we onze gedachten concentreren op onszelf. (depressief) Langdurige depressie kan onze kracht en gezondheid uitputten. Dienstverlening is een balsem voor de geest en het lichaam. Als we ons concentreren op de behoefte van anderen en de manier waarop we hen kunnen dienen , beginnen we te genezen.

Er wacht ons geen duisternis aan het eind van het leven, maar een warm licht.
Licht en liefde zijn energieën die ons lichaam kracht geven. Onze geest kan verzwakken door : geweld, gebrek aan liefde, negatieve gebeurtenissen etc. En zo verzwakt ook ons lichaam . We kunnen onze geest weer opladen door anderen te dienen en ons open te stellen voor positieve energie d.m.v. positieve gedachten.


What beauty lives within us
We always have to see
For we are but the vessel
That gives life's harmony


So look beyond the mountains
See beyond the stars
We can join this peacefulness
No matter near or far.


Wie de mensen kent heeft verstand , wie zichzelf kent is verlicht.

Hieronder enkele uitspraken, van diverse schrijvers:
De Heer schenkt ons gaven en talenten naar zijn wil, we moeten nooit onze talenten of zwakheden vergelijken met die van een ander. Wij zijn uniek ! (Betty Eadie)

Sommigen zouden tot hoge leeftijd blijven leven om hun taak te vervullen , en anderen te helpen door hun de kans te geven om te dienen. (Betty Eadie)

Herinner jezelf er vaak aan dat je een kind van God bent en dat je de goddelijke kracht in je draagt.
( Dr. Wayne Dyer , uit : Beziel je leven )

Vergeet niet dat je niet naar een hoger niveau kunt gaan als je je aan een lager niveau vastklampt.
(Dr. W. Dyer)

Als iemand niet in staat is om vertrouwen te hebben zal hij de woorden en daden van anderen verkeerd interpreteren. (Gary Zukav, uit : De zetel van de ziel)

Een waarlijk geëvolueerd mens is die gene die anderen hoger schat dan zichzelf en die liefde stelt boven de fysieke wereld en wat zich daarin bevindt. (Gary Zukav)

Er is altijd hulp van een hoger niveau, hoewel je persoonlijkheid zich er niet van bewust is omdat het op het niveau van je ziel afspeelt. (Gary Zukav)

Veel van onze ervaringen worden door beschermengelen georkestreerd. Ze helpen ons op alle mogelijke manieren. Veel dingen waarvan we denken dat we het zelf hebben gedaan, zijn juist door goddelijke hulp gebeurd ! (Betty Eadie)Each moment that you wonder
What waits in life to see.

Know that you're the author
Of what your life can be !


Een dwaze vriend is een grotere plaag dan een wijze vijand.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten