Welkom op mijn netvlies.

Translate

zondag 5 maart 2017

Mooji spreekt...

Wees net als koning Janaka - een verlichte koning die over een heel koninkrijk regeerde met eerlijkheid en liefde,
en die geliefd was en gerespecteerd werd door zijn volk.
Hoe gebeurde dit?
Hij was een verlicht wezen en daarom waren al zijn handelingen en gedachten onpersoonlijk en zodoende in harmonie met het Kosmische Zijn.
Op het moment dat je dingen persoonlijk gaat nemen wordt het leven een opgave en is de harmonie verstoord.
Hoe meer je in de hogere vibratie van het Zijn verblijft,
hoe meer je functioneert vanuit het onpersoonlijke bewustzijn,
en het leven stroomt prachtig.
In feite ben je zelfs niet gehecht aan dat stromende leven.
Het is een prachtig stromend leven,
omdat het in en als harmonie zelf stroomt.

Er komt een tijd dat er een uitdaging opduikt en er een keuze gemaakt moet worden.
Het leven brengt dit met zich mee.
Ga de ene kant op en je komt in een sfeer van lawaai en verwarring.
Ga de andere kant op en er is stilte, vreugde en rust.
De wijzen gaan voor de hoogste keuze totdat het idee van de keuze zelf verdwijnt.
Hun leven is het resultaat van hun hogere keuzes en zij worden één met de grote stroom.
De rivier vraagt niet waarheen hij zal stromen: ‘Zal ik de hoek om gaan of niet?’
Hij stroomt geheel van nature.
Jouw wezen, als uitdrukking van het leven, zal zo'n prachtige rivier worden.

~ Mooji


Be like King Janaka - an awakened king who ruled an entire Kingdom with fairness and love, and was loved and respected by all his people.
How did this happen?
He was an awakened being, and so all his actions and thoughts were impersonal and therefore in harmony with the Cosmic Being.
The minute you start taking things personally, life becomes a task and harmony is disturbed.
The more you stay in the height of your Being you are functioning from the place of the impersonal consciousness, and life is flowing beautifully.
In fact you are not even attached to that flowing life.
It is a beautiful flowing life because it flows in and as harmony itself.
A time comes when a challenge arises and a choice must be made.
Life brings this.
Go in one direction and you enter a field of noise and confusion.
Go in the opposite and there is silence, joy and stillness.
The wise exercise the higher choice
until choice itself disappears.
They are living in the fruit of their higher choices and become one with the great flow.
The river does not ask where it will flow: 'Should I turn the corner or not?’
It flows naturally.
Your being, as life's expression,
will become such a beautiful river.

~ MoojiGeen opmerkingen:

Een reactie posten